Import-export po Brexicie: nowe portale do rozliczania podatku Vat - Import One Stop Shop (IOSS) i One Stop Shop (OSS)

System One-Stop-Shop został stworzony przez UE w celu ułatwienia sprzedaży produktów i usług na odległość na terenie Unii Europejskiej. W systemie dostępne są trzy opcje:

 1. Import OneStop Shop (IOSS);
 2. Union One Stop Shop (OSS);
 3. Non-Union One Stop Shop (Non-Union OSS).

Import One-Stop-Shop (IOSS)

IOSS dotyczy importu towarów na teren Unii Europejskiej z krajów spoza UE (w tym z Wielkiej Brytanii). System został stworzony, aby ułatwić i uprościć deklarowanie i zapłatę podatku VAT. Płatność VAT dotyczy tylko zakupów dokonywanych przez nabywcę w UE i towarów o wartości poniżej 150 euro. Z dniem 1 lipca 2021 r. zniesiono zwolnienie z VAT na import towarów do UE o wartości nieprzekraczającej 22 euro i w związku z tym teraz wszystkie towary importowane do UE podlegają opodatkowaniu VAT.

Dzięki IOSS dostawcy i interfejsy elektroniczne, poprzez które są dostarczane importowane towary nabywcom w UE, mogą pobierać, deklarować i odprowadzać podatek VAT do organów podatkowych, zamiast zmuszać nabywcę do zapłaty podatku VAT w momencie importu towarów do UE, jak to miało miejsce wcześniej. Podatek VAT jest pobierany od klienta przy kasie. Stosowane stawki VAT są właściwe dla danego kraju, z którego pochodzi importowany towar. Istnieje obowiązek poinformowania klienta, że jesteś sprzedawcą, który działa zgodnie z zasadami IOSS.

Rejestracja – sprzedawcy online

Od 1 kwietnia 2021 r. można rejestrować firmy na portalu IOSS w każdym państwie członkowskim UE. Jeżeli przedsiębiorstwa nie mają siedziby w UE, zazwyczaj będą musiały wyznaczyć pośrednika posiadającego siedzibę w UE, aby wypełnić swoje obowiązki w zakresie podatku VAT w ramach systemu IOSS. Rejestracja w systemie IOSS jest ważna dla wszystkich transakcji sprzedaży importowanych towarów na odległość nabywcom w UE. System IOSS można zacząć stosować wyłącznie w odniesieniu do sprzedawanych towarów od 1 lipca 2021 r.

Rejestracja – interfejsy elektroniczne

Interfejsy elektroniczne zarejestrowane w systemie IOSS muszą płacić VAT należny przy sprzedaży przez nabywcę, a nie przez faktycznego sprzedawcę będącego podatnikiem w państwie członkowskim UE. Stawka VAT jest stawką obowiązującą w państwie członkowskim UE, do którego mają być dostarczone towary.

Podsumowanie:
- Import One StopShop (IOSS) jest przeznaczony na rynek Unii
Europejskiej dla towarów pochodzących spoza UE;
- Towary te muszą zostać zaimportowane zanim dotrą do konsumentów w Unii Europejskiej i tam jest określana wysokość podatku Vat do zapłacenie, zgodnie z miejscowymi przepisami;
- Wartość towarów na jedno opakowanie nie może przekraczać 150 euro;
- Jedna rejestracja UE obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE;
- Deklaracje VAT muszą być składane co miesiąc;
- Do rejestracji jest wymagane zatrudnienie lub posiadanie przedstawicielstwa podatkowego w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

One Stop Shop (OSS)

Ostatnia nowelizacja przyniosła rozszerzenie programu Mini One Stop Shop (MOSS) i przemianowanie go na One Stop Shop (OSS). OSS jest przeznaczony dla rozliczania towarów znajdujących się na terenie UE i dostarczanych do konsumentów z terenów UE.
Dzieli się on na system Union One Stop Shop i Non-Union Stop-Shop. Różnicę między tymi dwiema kategoriami determinuje fakt posiadania przez sprzedawcę siedziby w UE lub poza UE.

System Union OSS

Jest przeznaczony dla zarejestrowanych przedsiębiorstw z UE i spoza UE, które sprzedają towary konsumentom, gdy miejsce pochodzenia i przeznaczenia przesyłki znajduje się na terenie UE.

Union OSS obejmuje rozliczenia z tytułu następujących transakcji:
- świadczenie usług Business to Consumer (B2C) przez dostawców z siedzibą w UE, mających miejsce w państwie członkowskim, w którym nie mają oni siedziby;
- sprzedaż towarów na odległość przez dostawców z siedzibą w UE i bez siedziby w UE;
- sprzedaż towarów na odległość w UE poprzez interfejsy elektroniczne;
- niektóre krajowe dostawy towarów finalizowane za pomocą interfejsów elektronicznych.

Jedna rejestracja wystarczy do wszystkich transakcji w obrębie UE. Zwrotów Vat dokonuje się w systemie kwartalnym.

System Non-Union OSS

Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw spoza UE (czyli także dla firm z Wielkiej Brytanii), świadczących usługi  w odniesieniu do wszystkich dostaw usług B2C (Business to Consumer) mających miejsce w UE, ale dokonywanych przez sprzedawców internetowych spoza UE.

Przedsiębiorstwa unijne są zobowiązane do rejestracji w swoim kraju w celu korzystania z OSS. Przedsiębiorstwa spoza UE mogą wybrać kraj, w którym rejestrują swoje unijne OSS, ale musi on być zgodny z miejscem, w którym przechowują zapasy. Jeśli zatem firma z Wielkiej Brytanii posiada zapasy w magazynie w Belgii, musi zarejestrować się w celu uzyskania OSS w Belgii.

Jedna rejestracja wystarczy dla wszystkich transakcji dokonywanych w systemie Non-Union OSS. Tak samo jak w przypadku Union OSS, zwrotów VAT dokonuje się kwartalnie.

 • Podatek VAT jest pobierany od klienta przy kasie w wysokości zależnej od kraju, w którym przebiega transakcja;
 • Należy powiadomić klientów, że jest się jesteś sprzedawcą działającym według zasad OSS;
 • Celem właściwego rozliczenia trzeba zatwierdzić swoją miesięczną sprzedaż oraz zidentyfikować wysokość VAT-u do zapłacenia;
 • Przy weryfikacji danych należy skorzystać z usług pośrednika/przedstawiciela fiskalnego, który jest również punktem kontaktowym dla lokalnych organów podatkowych;
 • Kwartalna deklaracja podatkowa jest składana przez portal OSS. Może to zostać wykonane również przez pośrednika.

Wiele przedsiębiorstw oferuje zarówno towary, jak i usługi. Jeśli przedsiębiorstwa spoza UE sprzedają towary i jedną z wyżej wymienionych usług na terenie UE, wówczas chcąc skorzystać z uproszczeń, będą musiały zarejestrować się zarówno w systemie Union OSS, jak i w systemie Non-Union OSS.

Jak używać portali IOSS i OSS - podsumowanie

 1. System IOSS jest używany w przypadku eksportu towarów do Unii Europejskiej, gdy wartość jednej paczki nie przekracza 150 euro;
 2. System OSS jest używany, gdy dostawca ma siedzibę na obszarze UE oraz dostarcza usługi bądź towary również w obrębie UE. OSS obejmuje także sprzedaż na odległość w obrębie UE oraz dostawy towarów krajowych;
 3. ‍Non-Union OSS dotyczy dostawców nieposiadających siedziby na terenie Unii Europejskiej.

Aby zarejestrować się do systemu OSS należy skorzystać z portalu OSS i wybrać, czy jest się unijnym, czy też nieunijnym dostawcą. Jeżeli unijnym – należy podać swoje państwo członkowskie. System przydzieli numer rejestracyjny OSS, który będzie używany do rozliczeń.

Więcej informacji można znaleźć na brytyjskiej rządowej stronie dotyczącej ustaleń post-brexitowych w zakresie importu i exportu oraz na dedykowanych stronach Unii Europejskiej.

Informacje na temat stawek VAT w UE są dostępne zarówno na stronie internetowej Komisji Europejskiej, jak i na stronach internetowych krajowych administracji podatkowych.1 lipca 2021 roku nastąpiła zmiana przepisów w związku ze zniesieniem ulgi na przesyłki o niskiej wartości dla towarów o wartości poniżej 22 euro. Wprowadzono dwa nowe portale do rozliczania podatku VAT: Import One Stop Shop (IOSS) i One Stop Shop (OSS). Dowiedz się, w jaki sposób możesz się zarejestrować!

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook