Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Przeprowadzka do Polski – jakie formalności warto przed wyjazdem załatwić w HMRC?

Rozliczenie podatków w Wielkiej Brytanii

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Osoby podejmujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie muszą składać corocznych zeznań podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są przez pracodawcę, który po zakończeniu każdego roku podatkowego jest zobowiązany wydać pracownikowi druk P60. W druku tym wskazywane są m.in. kwoty pobranych i odprowadzonych zaliczek.

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot podatku, musisz złożyć stosowne zeznanie podatkowe, co można uczynić po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli zamieszasz opuścić UK i wiesz, że nie będziesz tu pracować ponownie przed zakończeniem roku podatkowego, możesz złożyć takie zeznanie pomimo tego, że rok podatkowy jeszcze się nie skończył.

Należy przy tym pamiętać, że wysokość podatku nie zależy wyłącznie od pensji z umowy o pracę; w rozliczenie wchodzą także dodatki do wynagrodzenia oraz inne dochody (emerytury, renty, odsetki, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie itp.).

O zwrot podatku możesz wnosić w ciągu czterech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła nadpłata.

 

Złóż formularz P85 (Leaving the UK)

Jest to formularz przeznaczony dla osób, które nie są obywatelami Wielkiej Brytanii, a które chcą opuścić UK. Poprzez ten formularz informujesz brytyjski urząd skarbowy, że nie będziesz już podatnikiem Zjednoczonego Królestwa. Do formularza P85 należy załączyć formularz P45 lub P60 – na ich podstawie HMRC wyliczy, czy należy Ci się zwrot podatku. Co to oznacza? O zwrot nadpłaconego podatku można wnioskować, jeśli okaże się, że dochody w ciągu roku podatkowego były mniejsze niż zakładane na potrzeby ustalania zaliczek na podatek, a zwłaszcza niższe niż kwota wolna od podatku (personal allowance). Dlaczego? Ponieważ podatki w UK płaci się tylko, jeżeli zarobki ogółem w danym roku podatkowym wynoszą więcej niż kwota wolna od podatku. Jeżeli nie została przekroczona kwota wolna od podatku (w roku podatkowym 2022/23 to kwota 12 570 funtów), a podatek był płacony, będzie się należał zwrot (tax refund). Podatek jest potrącany przy założeniu, że kwota wolna od podatku rozkłada się na cały rok podatkowy, dlatego jeżeli podatnik opuszcza UK w trakcie roku podatkowego i nie ma zamiaru wrócić w tym samym roku podatkowym, należy złożyć formularz P85. Prawdopodobnie będzie wówczas przysługiwał zwrot podatku. HMRC udostępnia na swoich stronach kalkulator, za pomocą którego można dokonać odpowiednich obliczeń.

Jeżeli z jakichś przyczyn nie posiadasz formularza P45 lub P60, możesz przekazać HMRC swoje odcinki wypłat (payslips). Jednak wówczas należy się liczyć ze opóźnieniem w załatwieniu tej sprawy.

Trzeba także pamiętać, że ewentualny nadpłacony podatek będzie zwrócony na brytyjskie konto bankowe, zatem należy je pozostawić otwarte aż do czasu zakończenia procedury.

Chociaż nie jest to obowiązkowe, złożenia formularza P85 naprawdę warto dopilnować. Nie wiadomo, jak potoczy się przyszłość. Może za jakiś czas będziesz chciał wrócić? Na pewno łatwiej będzie tego dokonać mając uporządkowane wszystkie podatkowe sprawy i czystą historię podatkową w obu krajach.

Dokument U1 - weryfikacja okresów zatrudnienia i ubezpieczenia

Dokument ten jest składany przez osobę fizyczną celem weryfikacji okresów zatrudnienia i ubezpieczenia. Jest on wykorzystywany przy uzyskaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do ojczyzny – jest podstawą ustalania ewentualnego prawa do świadczeń. Jest on wydawany wyłącznie po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia, kiedy już masz ostatni payslip od pracodawcy.
Możesz wystąpić o U1, kiedy wiesz, że opuścisz UK w ciągu najbliższych dwóch tygodni, lub już po opuszczeniu Wielkiej Brytanii.
Formularz U1 można otrzymać w brytyjskim urzędzie pracy, jak również drogą elektroniczną (jeżeli posiadasz konto „Government Gateway”), lub pocztową (wniosek dostępny jest tutaj). Do prawidłowego wypełnienia wniosku będziesz potrzebować danych z formularza P45 lub P60.

Jeżeli wysyłasz wniosek pocztą, należy do niego pełną dokumentację, m.in. potwierdzający powód zakończenia stosunku pracy (End of contract letter). Wniosek wraz z załącznikami wysyła się na adres:

NIC & EO HM Revenue and Customs
BX9 1AN
United Kingdom

Przy założeniu, że została załączona kompletna dokumentacja, dokument U1 powinien Ci zostać wydany wciągu 1 do 2 miesięcy.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook