Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Annual Accounting Scheme – uprość swoje rozliczenie VAT

VAT to temat, który wielu przedsiębiorcom nadal kojarzy się z problemami. Wielu też nie ma świadomości, że może sobie proces rozliczenia dostosować do własnych potrzeb – oczywiście w dozwolonych przez prawo granicach.

Making Tax Digital (MTD) czyli obowiązek rozliczania VAT przy pomocy zaakceptowanego przez HMRC oprogramowania, wszedł w życie w 2019 roku. Większość z płatników VAT wie, że może dokonywać rozliczenia miesięcznie lub kwartalnie, jednak niewielu wie, że VAT można rozliczać także rocznie. Wówczas zasady rozliczeń nieco się różnią.

Rozliczaj VAT rocznie - Annual Accounting Scheme

Spotykamy się często z opinią, że częstotliwość składania deklaracji czyni życie przedsiębiorców znacznie trudniejszym i że proces ten jest zbyt skomplikowany. Radą na to może być przejście na roczny system rozliczeń.

Annual Accounting Scheme redukuje biurokrację – firma robi tylko jedno rozliczenie VAT na koniec roku. W ciągu roku płaci się w ratach zaliczki na podatek VAT, które sumarycznie stanowią kwotę, jaką firma spodziewa się zapłacić w ciągu danego roku.

Zaliczki mogą być wpłacane miesięcznie bądź kwartalnie, wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą zlecenia stałego, polecenia zapłaty itp.

Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do tego programu i powiadomisz o tym urząd skarbowy, przyśle Ci on zawiadomienie o wysokości rat oraz o terminach ich płatności.

Datą, od której firma przechodzi na nowe zasady będzie pierwszy dzień bieżącego okresu rozliczeniowego VAT, czyli że pierwszy okres rozliczeniowy VAT w ramach programu będzie zazwyczaj liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego VAT, w którym dokonano zgłoszenia lub – jeżeli wniosek został złożony w późniejszym dniu okresu rozliczeniowego – od pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego. Przykładowo, jeżeli miesięczny okres rozliczeniowy firmy rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 30 kwietnia, a została ona przyjęta do programu 14 kwietnia, wówczas pierwszy okres rozliczeniowy firmy rozpoczyna się 1 kwietnia. W przypadku, gdy wniosek złożono 26 kwietnia, pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 maja.

Ostatni roczny okres rozliczeniowy to ostatni dzień miesiąca i jest to zazwyczaj dwanaście miesięcy po rozpoczęciu korzystania z programu. Wybór jednak należy do Ciebie – możesz tak ustalić rok rozliczeniowy, aby było to jak najwygodniejsze dla Twojej firmy, np. możesz dostosować go do końca roku finansowego lub do rocznej dynamiki prowadzenia biznesu poprzez uwzględnienie okresów, w których pracy jest więcej i mniej. Rok rozliczeniowy nie może jednak zostać ustalony na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku, jeżeli ustalisz roczny okres rozliczeniowy na czas krótszy niż 4 miesiące, nie będzie trzeba dokonywać okresowych wpłat.

Na koniec roku podatkowego należy złożyć deklarację VAT wraz z ewentualnym wyrównaniem (płatnością bilansującą), jeżeli podatek wyszedł większy, niż to było przewidywane. Jeśli natomiast w rozliczeniu wyszła nadpłata, HMRC dokona jej zwrotu Twoje firmowe konto bankowe.

Jeżeli uznasz, że raty wyznaczone przez HMRC są niewystarczające, żeby uniknąć zapłaty dużego wyrównania na koniec roku, możesz także w ciągu roku dokonywać dodatkowych, dobrowolnych wpłat na poczet podatku.

UWAGA! Raty muszą być płacone terminowo – w tym programie nie przysługuje przedłużenie terminu płatności. Uchybienie warunkom programu skutkuje usunięciem z niego firmy. A jeżeli nie dokonasz rocznej płatności bilansującej i nie wyślesz deklaracji w terminie, będzie Ci grozić naliczenie dopłaty w ramach kary za zwłokę.

Przykład.

W zeszłym roku od stycznia do grudnia firma zapłaciła VAT w wysokości £12,000. W nowym roku, korzystając z Annual Accounting Scheme w systemie wpłat miesięcznych, co miesiąc wpłacano do HMRC £1,200. W styczniu zostało dokonane rozliczenie i okazało się, że w bieżącym roku firma powinna zapłacić £15,000 podatku VAT.

Dotychczas, w ciągu dziewięciu miesięcy zostało zapłacone £10,800 (£1,200 x 9 miesięcy). Dziesiątą ratę w wysokości £4,200 (£15,000 - £10,800), firma musi uiścić w terminie do dwóch miesięcy.

Ostatnią ratę należy zapłacić zazwyczaj w terminie do dwóch miesięcy po dokonaniu rozliczenia, chyba że Twój rok rozliczeniowy jest krótszy niż 4 miesiące - wówczas na złożenie deklaracji i uregulowanie płatności masz tylko miesiąc.

 Jak widać, dzięki temu systemowi rozliczeń dokładnie wiadomo, jakie kwoty będą miesięcznie do zapłacenia. Wspomaga to przepływ gotówki i bardzo upraszcza sposób rozliczeń – zamiast czterech bądź dwunastu deklaracji VAT wypełnisz tylko jedną. Masz na to dwa miesiące 2 miesiące i możesz dopasować swój rok podatkowy VAT do końca roku podatkowego swojej firmy, aby rozliczenie stało się jeszcze prostsze.

VAT rozliczany rocznie - warunek

Żeby skorzystać z systemu rocznych rozliczeń VAT, firma musi osiągać roczny przychód w wysokości nie większej niż £1,350,000 (nie uwzględniając podatku VAT). Jeśli używasz już Annual Accounting Scheme, a wartość przychodu firmy przekroczy tę kwotę, możesz nadal korzystać z programu do momentu, w którym przychód osiągnie £1,600,000 rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty Twoja firma zostanie wycofana z programu na koniec roku rozliczeniowego.

Jeżeli okaże się, że Twoje szacunki były nieprawidłowe – nie martw się! HMRC nie ukarze Cię za to, o ile wykażesz, że mylne oszacowanie miało uzasadnione podstawy. W przeciwnym wypadku Twoja firma zostanie natychmiast usunięta z programu. Dlatego też należy zawsze zachowywać odpowiednią dokumentację dotyczącą sposobu, w jaki szacunki te zostały dokonane.

Jeśli w trakcie trwania roku podatkowego przychody przedsiębiorstwa przekroczyły próg £1,600,000, albo wiesz, że przekroczą, powiadom o tym niezwłocznie HMRC.

Więcej informacji na temat Annual Accounting Scheme oraz formularze, za pomocą których możesz zaaplikować o przystąpienie do programu, znajdziesz na tej stronie HMRC.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook