Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Rezydencja podatkowa spółki

Kontynuując odpowiadanie na zapytania podatkowe naszego klienta, pana Michała, który był bohaterem naszych dwóch poprzednich artykułów, dziś wyjaśniamy kwestię rezydencji podatkowej spółki, którą pan Michał planuje założyć. Rezydencję spółki określa się inaczej aniżeli rezydencję podatkową osoby fizycznej. Siedziba spółki może nie mieć żadnego związku z tym, gdzie będą płacone podatki – podatki mogą być płacone w kraju, gdzie spółka została utworzona, ale też w kraju, gdzie faktycznie działalność jest prowadzona. Pod uwagę bierze się kraj rejestracji oraz tzw. central management – czyli miejsce, gdzie faktycznie podejmowane są decyzje dotyczące prowadzenia firmy.

Co to jest siedziba spółki?

Jest to miejsce, w którym spółka jest zarejestrowana dla celów podatkowych. Tam decyzje zarządu są wprowadzane w życie i stamtąd firma jest administrowana oraz fizycznie posiada swoje biura i prowadzi interesy. Jest to tzw. real seat firmy. Czasami legal seat czyli formalna lokalizacja, może mieć miejsce w jednym kraju, natomiast real seat – w drugim. Gdyby urząd podatkowy zaczął badać rezydencję Twojej firmy, weźmie pod uwagę kombinację tych dwóch lokalizacji.

Central management spółki i gdzie się on odbywa

Decyzje dotyczące działalności spółki są podejmowane przez zarząd. Z punktu widzenia rezydencji podatkowej firmy istotne jest, gdzie faktycznie są one podejmowane. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania osób podejmujących decyzje, ale miejsce, z którego zarządza się działalnością przedsiębiorstwa. Central management w kontekście spółki można porównać do centrum interesów podatnika. Ugruntowane orzecznictwo wskazuje, że pojęcie to jest decydujące dla oznaczenia rezydencji podatkowej firmy. Jeżeli chcesz założyć spółkę Ltd w UK, lecz zamierzasz ją prowadzić z terenu Polski, polski urząd podatkowy w oparciu o zasadę central management bez trudności ustali, że Twoja spółka jest rezydentem polskim, gdyż z Polski jest zarządzana.

Bywają sytuacje bardziej skomplikowane - na przykład, kiedy zebrania zarządu odbywają się głównie w podróży samolotem. Wówczas w ustalaniu rezydencji podatkowej są analizowane inne, znaczące okoliczności, a w ostateczności można się zwrócić o rozstrzygnięcie do organów podatkowych.

Kiedy firma ma więcej niż jedną rezydencję podatkową

Zdarza się, że więcej niż jeden kraj występuje z roszczeniami do opodatkowania firmy, jeżeli wynika to z prawa lokalnego. W takiej sytuacji przynależność dla celów podatkowych może określać międzynarodowa umowa o podwójnym opodatkowaniu (MLI/UPO – ten temat poruszaliśmy w naszym poprzednim artykule) i decyzja zostanie podjęta wspólnie przez zainteresowane kraje za pomocą procedury wzajemnego porozumienia (mutual agreement procedure – MAP).

Jeżeli konflikt dotyczy krajów, które nie mają podpisanej umowy, wówczas niestety istnieje możliwość, że zapłaty podatków będzie wymagał więcej niż jeden kraj.

Rezydencja spółek zależnych

Nie tak dawno temu, bo w 2020 roku brytyjski sąd apelacyjny ponownie pochylił się nad kwestią rezydencji spółek. w sprawie HMRC v Development Securities pic [2020] EWCACiv 1705 (23 ITLR 511). Sprawa dotyczyła trzech spółek zarejestrowanych na wyspie Jersey, które były spółkami zależnym od spółki dominującej z siedzibą w UK. Sąd orzekła, że pomimo rejestracji na Jersey obowiązek podatkowy spółek jest umiejscowiony w Wielkiej Brytanii, ponieważ z Wielkiej Brytanii, która je kontrolowała i wykonywała zarząd. Dlatego ze względu na fakt, że central management odbywał się z terenu Zjednoczonego Królestwa, rezydencja podatkowa wszystkich trzech spółek zależnych jest tamże umiejscowiona. W tej sprawie udowodniono właścicielom spółek, że założyli je oni w celu skrystalizowania strat kapitałowych przez zastosowanie pewnych umów pomiędzy firmą brytyjską a tymi z wyspy Jersey. Fakt, że spółki znajdowały się poza UK, był dla tego pomysłu kluczowy.

A zatem, jeżeli pan Michał chce, aby jego przyszła spółka Ltd miała rezydencję podatkową w UK, musi być zarejestrowana, zarządzana i kontrolowana z terenu Wielkiej Brytanii. Więcej na temat rezydencji podatkowej firmy w poradniku HMRC, który można znaleźć tutaj.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook