Gotowi na Brexit? Podatek VAT od exportu i importu

Od dziś zapraszam do śledzenia cyklu artykułów dotyczących podatkowych, a szczególnie VAT-owych, skutków Brexitu. Omówię tu nowe zasady dotyczące podatku VAT i ceł, które będą obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

Sytuacja w odniesieniu do większości aspektów handlu międzynarodowego dotyczących VAT i ceł jest już znana i nie zmieni się bez względu na to, jak zakończą się negocjacje między UE a Wielką Brytanią.

Zacznijmy zatem zaś od podstaw: jak obecnie wygląda ruch towarów w Unii Europejskiej i jakich zmian możemy się spodziewać po Brexicie.

W obrotach wewnątrzunijnych używamy pojęć "wysyłki" (dispatches) i "przywozy" (arrivals). Wysyłki (dispataches) to towary opuszczające jedno państwo członkowskie Unii i przybywające do innego państwa członkowskiego. Przywozy (arrivals) to towary przybywające do państwa członkowskiego Unii z innego państwa członkowskiego.

W obrotach poza Unią Europejską używamy zaś pojęć eksportu i importu. Eksport to towary opuszczające UE/Zjednoczone Królestwo i przybywające do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza UE. Import to towary przywożone do UE/Zjednoczonego Królestwa z miejsca znajdującego się poza UE.

Od 1 stycznia 2021 r. pojęcia "wysyłek" i "przywozów" nie będą już miały zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorstw brytyjskich. Będziemy mówili jedynie o imporcie i eksporcie. 

1. Sprzedaż z UK do Unii Europejskiej, transakcje B2B

Obecnie są to właśnie powyżej określone "wysyłki". Gdy sprzedaż odbywa się pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B czyli business to business), brytyjski sprzedawca otrzymuje numer VAT klienta z UE. Sprzedaż odbywa się na zasadach samonaliczania podatku VAT według zasad odwrotnego obciążenia (reverse charge) z zerową stawką VAT, a przedsiębiorstwa z Unii rozliczają się z podatku VAT w swojej deklaracji VAT.

Brytyjskie przedsiębiorstwa składają również sprawozdanie - listę sprzedaży WE (ECSL) i jeśli wartość ich przywozów/wysyłek osiąga wartości progowe, wymagana jest również deklaracja wewnątrzwspólnotowa (intrastat return).

2. Sprzedaż z UK do Unii Europejskiej, transakcje B2C

W przypadku, gdy sprzedajemy konsumentowi, czyli klientowi nie prowadzącemy działalności gospodarczej (tak zwana sprzedaż B2C – business to consumer), sprzedaż taka traktowana jest tak, jak sprzedaż w samym UK, zaś podatek VAT jest naliczany według odpowiedniej brytyjskiej stawki VAT (0%, 5% lub 20%), w zależności od tego, jakie są towary. Sprzedawca brytyjski wysyła towary do konsumenta w UE.

Gdy tylko wartość całkowitej sprzedaży do danego państwa członkowskiego w ciągu roku przekroczy próg sprzedaży na odległość (distance sales threshold) określony dla danego państwa członkowskiego UE (w wielu z nich wynosi on 35,000 EUR), brytyjskie przedsiębiorstwo musi zaprzestać naliczania brytyjskiego podatku VAT i musi zarejestrować się w tym państwie UE, w którym przekroczyło próg sprzedaży na odległość.

3. Sprzedaż z Unii Europejskiej do UK, transakcje B2B

To są właśnie zdefiniowane powyżej "przywozy". W przypadku sprzedaży B2B sprzedawca z Unii pobiera brytyjski numer VAT klienta, stawka jest zerowa, a brytyjski nabywca stosuje odwrotne obciążenie do rozliczeń w deklaracji VAT – czyli odwrotna sytuacja do tej opisanej w punkcie 1.

4. Sprzedaż z Unii Europejskiej do UK, transakcje B2C

W przypadku sprzedaży B2C, konsument brytyjski jest obciążony albo podatkiem VAT UE naliczonym w oparciu o lokalizację sprzedawcy, albo brytyjskim podatkiem VAT, jeśli sprzedawca unijny osiągnął próg sprzedaży na odległość.

Zmiany po Brexicie

Z dniem 1 stycznia 2021 r. przestają obowiązywać odwrotnego obciążenia, lista ECSL (B2B) oraz progi sprzedaży na odległość (B2C).

Zarówno w przypadku transakcji B2B, jak i B2C, transakcje będą objęta stawką zerową przy eksporcie do Unii Europejskiej, odbiorca zaś będzie odpowiedzialny za należności celne przywozowe (importowe) i VAT przywozowy (importowy). Deklaracje Intrastat będą nadal wymagane przez HMRC do celów statystycznych.

Likwidacja uproszczeń utrudni sprzedaż transgraniczną i handel z krajami Unii. Różne aspekty nowej sytuacji będą przedmiotem dalszych analiz w kolejnych artykułach.

Chcesz otrzymać powiadomienie mailem o publikacji? Zapisz się do newslettera.

Jeżeli prowadzisz handel pomiędzy UK a krajami Unii Europejskiej, koniecznie upewnij się, że Twój księgowy lub księgowa wiedzą co się zmienia i są praktycznie przygotowani na zmiany w rozliczeniach.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook