Gotowi na Brexit? Postponed accounting, czyli odroczone płatności VAT

Dzisiejszy artykuł w cyklu dotyczącym podatkowych, a szczególnie VAT-owych, skutków Brexitu przedstawi system odroczonych płatności VAT, wprowadzony w UK od 1 stycznia 2021 r.

System ten ma na celu wsparcie firm handlujących z Unią Europejską w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości podatkowej (o której ogólnych zasadach pisałem w pierwszym artykule w tym cyklu).

Co to jest postponed accounting?

Od 1 stycznia 2021, przedsiębiorstwo zarejestrowane jako płatnik VAT nie będzie płacić podatku VAT od importowanych towarów po ich przybyciu do Wielkiej Brytanii. Zapłata podatku VAT będzie odroczona i zamiast tego będzie deklarowana w polu 1 i polu 4 następnej deklaracji VAT składanej przez firmę. Płatność netto za towary i wszelkie należności celne zostaną uwzględnione w polu 7.

Co to oznacza w praktyce?

·   Po pierwsze, zwiększenie przepływów pieniężnych dla firm i zmniejszenie ich dla skarbu państwa. Dotyczy to jednak tylko firm zarejestrowanych jako płatnicy VAT. Importer, który nie jest zarejestrowany na VAT nadal będzie płacił VAT gdy importowane towary wjadą do Wielkiej Brytanii.

·   Po drugie, zmiany formalnej natury w deklaracjach VAT. Urząd Skarbowy (HMRC) wyraźnie zaznaczył, że handel towarami z państwami Unii Europejskiej będzie podlegał takim samym zasadom jak handel z państwami spoza Unii. Skończą się zatem odniesienia do towarów sprzedawanych do UE jako "wysyłek", podobnie jak nazywanie towarów przybywających do Zjednoczonego Królestwa "przywozami".

Czy oznacza to zatem, że pola 2, 8 i 9 obecnej 9-punktowej deklaracji VAT będę usunięte po 1 stycznia 2021 r., ponieważ dotyczą one jedynie wymiany handlowej towarów z UE, które nie będą już traktowane w wyjątkowy sposób?

Nie - pola nadal będą potrzebne przedsiębiorstwom z siedzibą w Irlandii Północnej, które nadal będą dokonywać zakupów i wysyłek z/do UE w ramach ustaleń protokołu w sprawie Irlandii Północnej (Northern Ireland Protocol). Jednak w przypadku przedsiębiorstw z siedzibą w Wielkiej Brytanii ''właściwej'' (czyli Anglii, Szkocji lub Walii) od 1 stycznia 2021 r. wykorzystane będzie jedynie sześć pól deklaracji.

Popatrzmy teraz na przykładzie jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce:

Marcin prowadzi firmę handlującą polskimi meblami w UK. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT i 31 stycznia 2021 r. zaimportował meble wartości 50,000 funtów. Będzie odsprzedawać te towary w Wielkiej Brytanii. Marcin powinien zadeklarować 10,000 funtów (20% x 50,000 funtów) w polu 1 swojej deklaracji VAT, która obejmuje styczeń 2021 r. i podać tę samą kwotę jako podatek naliczony (input tax) w rubryce 4, ponieważ towary są wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Wydatki netto w wysokości 50,000 funtów muszą być uwzględnione w polu 7 deklaracji.

Najważniejsze jest, by pamiętać o następujących trzech kwestiach:

1. Odroczona księgowość będzie stosowana do wszystkich towarów importowanych od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od tego czy towary przybywają z Unii Europejskiej czy spoza Unii.

2. Deklaracje celne dotyczące przywozu towarów niepodlegających kontroli (non-controlled goods) mogą zostać odroczone o maksymalnie sześć miesięcy do dnia 1 lipca 2021 r. Jednak pamiętajcie koniecznie, że zapisy dotyczące odroczonych płatności w deklaracjach VAT muszą nadal być dokonywane dla daty importu (przywozu), nawet jeśli wiąże się to z koniecznością podawania danych szacunkowych.

3. Wpisy w polu 4 w deklaracji VAT podlegają takim samym testom podatku naliczonego (input tax tests) jak faktury na zakup towarów w UK, czyli muszą być skorygowane o wykorzystanie towarów na cele zwolnione od podatku, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub prywatne. Wniosek taki będzie wsparty formularzem C79 wystawionymi przez HMRC.

W sumie zatem wydaje się, że system odroczonych płatności powinien, od strony firm importujących towary, sprawdzić się dobrze. System taki zresztą obowiązywał już w UK do wczesnych lat 80-tych, z dobrymi skutkami. Ponowne jego wprowadzenie powinno być korzystnym rozwiązaniem dla importerów. Warto być na to jednak przygotowanym.

Jeżeli prowadzisz handel pomiędzy UK a Polską lub innymi krajami Unii Europejskiej, koniecznie upewnij się, że Twój księgowy lub księgowa wiedzą co się zmienia i jak to wykorzystać.

Kolejne aspekty nowej sytuacji podatkowej po Brexicie przedstawię w kolejnych artykułach.

Chcesz otrzymać powiadomienie mailem o publikacji? Zapisz się do newslettera.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook