Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Partnerzy TaxOne

Problemy klientów TaxOne bardzo często wychodzą poza ramy rozliczeń finansowych czy prawa podatkowego.

Dzięki cenionym relacjom z przedstawicielami innych branż, możemy pomóc Wam w wielu różnych, równie istotnych sferach.

Napisz do nas
Pomożemy. Wielokierunkowo.
Ashfords LLP

Karolina Lewandowska

Ashfords LLP

RESTRUCTURING & INSOLVENCY TEAM - ASHFORDS
Zespół składający się z wykwalifikowanych prawników oraz licencjonowanego syndyka z bogatym doświadczeniem w doradztwie dla dyrektorów i właścicieli firm (również osób samozatrudnionych) oraz wierzycieli.

Doradztwo w sprawach m.in.:

 • procesów upadłościowych w Anglii i Walii dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
 • rozwiązań dostępnych dla wierzycieli wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych;
 • obowiązków dyrektorów w kontekście upadłości;
 • osobistych gwarancji dyrektorów;
 • procesów restrukturyzacyjnych;
 • upadłości konsumenckiej;


Karolina Lewandowska jest polskojęzycznym, wykwalifikowanym prawnikiem należącym do zespołu Ashfords LLP. Jej doświadczenie obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie spółek w związku z wnioskami o upadłość złożonymi przez wierzycieli;
 • reprezentowanie dyrektorów w zakresie obrony w postępowaniach o dyskwalifikacje z funkcji dyrektora oraz w zakresie innych roszczeń przeciwko dyrektorom w kontekście upadłości;
 • doradztwo w zakresie ponownego wykorzystania nazwy firmy po upadłości;
 • doradztwo w zakresie spraw związanych z domem rodzinnym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.


Bezpośredni kontakt z Karoliną Lewandowską:
020 7544 2428 lub k.lewandowska@ashfords.co.uk

Kancelaria Majchrzak Brandt i Wspólnicy

Robert Brandt

Kancelaria Majchrzak Brandt i Wspólnicy

MAJCHRZAK BRANDT i WSPÓLNICY
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa, księgowości, dotacji i doradztwa gospodarczego. Poznawanie i stosowanie prawa, modelowanie transakcji, przygotowywanie strategii procesowych, negocjowanie umów, rozwiązywanie sporów zbiorowych z pracownikami lub związkami zawodowymi - to wszystko daje wielką radość i satysfakcję z wykonywania zawodu prawnika wszystkim pracownikom kancelarii.

Pomoc i doradztwo m.in. w zakresie:

 • bankowości, inwestycji i ubezpieczeń;
 • fuzji, przejęć i przekształceń;
 • postępowań sądowych i administracyjnych;
 • prawa podatkowego i prawa pracy;
 • doradztwa korporacyjnego;
 • zamówień publicznych.


Robert Brandt jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył również studia prawnicze z zakresu prawa niemieckiego i prawa europejskiego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2000 złożył egzamin sędziowski. Ponadto:

 • jest specjalistą z zakresu prawa pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 • konsekwentnie pasjonuje się prawem międzynarodowym - pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim;
 • jest autorem tłumaczenia na język polski Kodeksu Celnego Unii Europejskiej wraz z przepisami wykonawczymi i objaśnieniami oraz publikacji na temat prawa spółek handlowych i odpowiedzialności kadry kierowniczej.
Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Mikołaj Hewelt

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

HWW HEWELT WOJNOWSKI i WSPÓLNICY
To ludzie tworzący rozwiązania, które pomagają firmom oraz klientom indywidualnym zadbać o swoje sprawy prawne i podatkowe w Polsce i poza jej granicami.

Doradztwo w zakresie m.in.:

 • podatków - bieżące zagadnieniach podatkowe we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatku od nieruchomości;
 • box (IP BOX) - jest to ulga podatkowa służąca zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz zachęceniu przedsiębiorców do poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej;
 • sporów z organami podatkowymi - pomoc w rozwiązywaniu sporów sądowych, zarówno w zakresie prawa cywilnego jak i prawa karnego. Kancelaria dba o interesy klientów na najwyższym poziomie na przedsądowym i sądowym etapie.


Mikołaj Hewelt specjalizuje się w doradztwie restrukturyzacyjnym, upadłościowym i podatkowym. Ponadto m.in.:

 • przeprowadza audyty prawno-podatkowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych;
 • przygotowuje rekomendacje i koncepcje oraz nadzoruje wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych;
 • jest pełnomocnikiem procesowym w licznych postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • jest prelegentem na studiach podyplomowych, szkoleniach branżowych i konferencjach, a także autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach podatkowych;
 • został jednym z dziesięciu laureatów nagrody głównej ogólnopolskiego konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020", który wyłania młodych prawników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.