VIDEO: Certyfikat rezydencji i jak go otrzymać

Certyfikat rezydencji (Certificate of Residency – CoR) potwierdza miejsce zamieszkania osoby fizycznej. Nie jest go łatwo uzyskać – brytyjski urząd skarbowy (HMRC) nie wydaje go „na żądanie”. Zgodnie z wytycznymi HMRC, o certyfikat rezydencji można ubiegać się tylko wtedy, gdy uzyskuje się dochody zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z innego kraju, ponieważ certyfikat jest przeznaczony do ubiegania się o ulgę podatkową od zagranicznych dochodów. Jeżeli taka sytuacja nie zachodzi, wówczas zamiast certyfikatu rezydencji HMRC proponuje wystawienie dokumentu potwierdzającego rezydencję (Letter od confirmation of residence).

Letter of confirmation of residence

Taki list zaświadcza jedynie, że dana osoba jest rezydentem podatkowym UK i zawiera informację, że nie ma zastosowania do celów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co zatem robić, jeżeli Twoje zarobki pochodzą tylko z Wielkiej Brytanii, a polski urząd podatkowy domaga się od Ciebie certyfikatu rezydencji wystawionego przez HMRC, gdyż bez niego opodatkuje w Polsce Twoje brytyjskie dochody?  

Problemy z polskim urzędem skarbowym a certyfikat rezydencji podatkowej

W naszej praktyce stykaliśmy się już z podobnymi sytuacjami. Wydarzają się zwłaszcza wtedy, kiedy polski urząd skarbowy nie został odpowiednio poinformowany o tym, że podatnik opuścił kraj. Korespondencja, która zostanie do Ciebie wysłana z polskiej skarbówki może wówczas wyglądać tak:

"Jak wynika z Pana danych rejestracyjnych posiada Pan w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Nie wskazał Pan nigdy zagranicznego adresu zamieszkania. Ponadto, dokonał Pan rozliczenia swoich dochodów na terenie Polski zarówno za rok .......... (PIT-36) oraz za rok .......... (PIT-28).
Zatem zgodnie z powyższym Pana krajem rezydencji podatkowej jest Polska. Dochody uzyskane poza granicami kraju należy w całości wykazać w kraju rezydencji podatkowej.
Jeśli Pana krajem rezydencji podatkowej jest Wielka Brytania bardzo proszę o przedłożenie certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez administrację skarbową tamtejszego kraju."

I tu pojawia się problem, ponieważ HMRC nie wystawi Ci certyfikatu rezydencji ze względu na fakt, że Twoje dochody pochodzą jedynie z Wielkiej Brytanii, natomiast polski urząd w tej sytuacji zaakceptuje dla celów ustalenia rezydencji podatkowej wyłącznie tenże certyfikat.

W takiej patowej sytuacji musisz postarać się o pismo wystawione przez polski urząd skarbowy, w którym wyraźnie jest stwierdzone, że letter of confirmation jest niemożliwy do zaakceptowania wraz z podaniem przyczyny, dla której tak jest (evidence and a reason as to why a letter of confirmation is unacceptable).

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można składać na tej stronie, a dodatkowe informacje na ten temat uzyskasz pod tym linkiem.

Przypadki, kiedy podatnik po przeniesieniu ośrodka swoich interesów życiowych do innego kraju zapomina o dopełnieniu obowiązku poinformowania o tym fakcie rodzimego urzędu skarbowego, nie są rzadko spotykane. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie druku aktualizacyjnego ZAP-3, lub też innego dokumentu, który służy wykonywaniu obowiązków podatkowych (zgłoszenie takie może być też zawarte w rocznym rozliczeniu podatkowym).

Należy jednak podkreślić, że o tym, w którym kraju podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy decydują okoliczności faktyczne, a nie sam fakt zgłoszenia zmiany rezydencji, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2021 roku, nr 0112-KDIL2-1.4011.827.2020.2.JK.

Informacje o tym, jakie czynniki determinują ustalenie rezydencji podatkowej, znajdziesz w tym artykule, jak również na tej stronie polskiego urzędu podatkowego.

Jeszcze więcej informacji i historie naszych klientów w video Dawida:

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.