Błędy w obliczeniach podatkowych HMRC - formularz P800

O tej porze roku możesz od urzędu podatkowego otrzymać formularz P800 czyli rozliczenie, które urząd wysyła do osób znajdujących się poza systemem self-assessment. Dotyczy to na przykład dochodów z pracy na umowę zatrudnienia lub z emerytury, ale tylko w przypadkach, kiedy Twój podatek dochodowy został zaniżony, albo nadpłacony. Jako zamiennik występuje tzw. simple assessment czyli formularz PA302, jest to jednak rozliczenie wykonywane na innych zasadach i nie występuje tak powszechnie jak P800. 

Kiedy HMRC wysyła formularz P800?

Zazwyczaj otrzymujemy go w okresie pomiędzy początkiem września a końcem listopada w roku następującym po tym, którego dotyczy rozliczenie. Nie tylko jednak w tym czasie możesz go otrzymać – HMRC ma na to czas w ciągu 4 lat po tym roku. Późniejsze otrzymanie formularza to już przekroczenie terminu przez HMRC.  

Czy HMRC wysyła błędne obliczenia?

Tak, zdarza się. Okoliczności zaistnienia pomyłki mogą być różne, dlatego dobrze jest porządnie sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Nieścisłości zdarzają się zwłaszcza w zakresie szacunkowych danych, może być też tak, że pewne dane zostają pominięte. Informacje, na podstawie których powstaje rozliczenie, pochodzą z różnych źródeł: pracodawcę, bank, urząd emerytalny itp. Pomyłki mogą si≤e zdarzyć na każdym etapie włącznie z końcowym Na każdym szczeblu przekazywania danych mogą zdarzyć się pomyłki – może je również popełnić HMRC. Błędów tych nie widać na pierwszy rzut oka. 

Sprawdź dane dotyczące innych dochodów

Inne dochody to np. dochody z dywidend, czy z wynajmu nieruchomości. Błędne wyliczenie może się tu pojawić także wtedy, kiedy nie podałeś urzędowi dokładnej kwoty dochodu – wówczas fiskus używa danych szacunkowych. Należy te dane zmienić. 

Zwróć uwagę na potencjalne ulgi podatkowe

Sprawdzenie formularza powinno objąć również Twoje ewentualne prawo do ulg: mogą to być np. odliczenia wydatków związanych z pracą (jak podróże służbowe czy subskrypcje fachowej prasy) czy ulgi dotyczące wyższych stawek składek emerytalnych.

Trzeba informować o wszystkich błędach

Wiadomo, że z chęcią poinformujesz HMRC o błędach, jeżeli wiążą się one z korektą na Twoją korzyść. Wiadomo również, że kuszące jest pozostawienie formularza bez zmian, jeżeli urząd podatkowy pomylił się na Twoją korzyść. Jednak należy powiadomić HMRC o wszystkich zauważonych błędach – bez względu na powyższe. Jeśli wyjdą one na jaw później, a błąd na Twoją korzyść powstał na skutek niedostarczenia przez Ciebie do HMRC wymaganych informacji (na przykład o tym, że w rozliczanym roku podatkowym zrezygnowałeś z subskrypcji fachowych wydawnictw stanowiących uprzednio Twój regularny roczny wydatek służbowy) fiskus może Ci za to naliczyć karę wraz ze stosownymi odsetkami.

Procedura poprawiania błędów na formularzu P800

Po zauważeniu błędnego wyliczenia trzeba jak najszybciej powiadomić o tym urząd skarbowy. Nie ma w tym celu wyznaczonych żadnych terminów, ale jak najwcześniejsze powiadomienie to także niewielki problem z przeprowadzeniem korekty, zwłaszcza, jeżeli nie zostały przelane jeszcze żadne pieniądze tytułem nadpłaconego lub niedopłaconego podatku.

Szczegóły na temat tego, w jaki sposób należy powiadomić HMRC jest zamieszczony na formularzu P800.

Co robić, kiedy otrzymasz nakaz zapłaty

To proste – zanim wyślesz do HMRC pieniądze, sprawdź porządnie cały formularz. Znacznie prostsze jest odesłanie do urzędu nakazu zapłaty z odpowiednią informacją o potrzebie przeprowadzenia korekty, niż odzyskiwanie niepotrzebnie wpłaconych pieniędzy.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.