Jesteś w nieformalnym związku i masz firmę w UK? Zmniejsz podatki!

Fakt, że małżeństwa/partnerzy cywilni mogą dzielić się dochodami firmy w celu zmniejszenia swoich podatków, jest ogólnie znany. Co jednak w sytuacji, kiedy Twój związek nie jest w formalnie zarejestrowany?

Podatek od zysków kapitałowych

Jeśli przekażesz swojemu nieformalnemu partnerowi część udziałów swojej firmy, zostanie Ci naliczony podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT). Nie ma to miejsca w przypadku formalnie zarejestrowanego związku.

Przykład 1 - transfer akcji na partnera do wysokości rocznego zwolnienia CGT

Adam i Ewa są parą z długim stażem. Adam jest właścicielem firmy, która przynosi spore dochody i ze względu na to musi się rozliczać na wyższym progu podatkowym. Ewa natomiast pracuje w niepełnym wymiarze godzin (part-time) i jej dochód nie przekracza progu 10,000 funtów rocznie, a zatem nie musi w ogóle płacić podatku dochodowego. Adam przeniósł część akcji swojego przedsiębiorstwa na Ewę i zaczął wypłacać jej dywidendę. Taki transfer z punktu widzenia podatków jest traktowany jak sprzedaż po cenie rynkowej. Akcje w momencie przeniesienia były warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu, a zatem Adam będzie musiał zapłacić podatek CGT od zysku, który powstał z różnicy wartości końcowej akcji i ich wartości początkowej. Mimo to, taka transakcja może być nadal opłacalna: jeżeli Adam oddawałby Ewie akcje w ilości, która nie spowodowałby przekroczenia przez niego kwoty rocznego zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (czyli 12,300 funtów w roku podatkowym 2022/23), dochód firmy Adama mógłby zostać podzielony i zapłaciłby on niższe podatki.

Nawet w sytuacji, kiedy przekazanie udziałów Ewie spowodowałoby, że kwota zwolnienia od CGT została przekroczona, przy spełnieniu odpowiednich warunków mogłaby mieć zastosowanie ulga dotycząca zbycia aktywów biznesowych ((Business Asset Disposal Relief – BADR), której adresatem są osoby rozliczane z poziomu wyższego progu podatkowego. Przy spełnieniu kwalifikujących do tej ulgi warunków obniża ona stawkę podatku od zysków kapitałowych do niższego progu podatkowego (więcej na ten temat znajdziesz tutaj). A zatem Adam zapłaciłby podatek dochodowy w wysokości 10%, a nie 20%, co stanowi dużą oszczędność.

Przykład 2 - oszczędności na podatku dochodowym

Małgosia ma 100% udziałów swojej firmy i znajduje się na wyższym progu podatkowym. W lutym 2023 każda akcja ma wartość 15,000 funtów. W tym samym miesiącu Małgosia przekazuje Jankowi, swojemu nieformalnemu partnerowi znajdującemu się na podstawowym progu podatkowym, 5 akcji swojego przedsiębiorstwa. Kolejne 5 akcji Janek otrzymuje w maju 2023 roku. Każdy transfer to przychód w wysokości 75,000 funtów. W momencie rozliczenia, po uwzględnieniu rocznych zwolnień CGT za lata 2022/23 i 2023/24, Małgosia z przekazania Jankowi akcji (traktowanego jak sprzedaż po cenie rynkowej) osiągnęła zysk w wysokości 62,700 funtów za każdy rok. Podatek według stawki BADR oznacza, że Małgosia powinna zapłacić:

£62,700 x 2 lata x 10% = £12,540

Janek jest teraz właścicielem 10% akcji w spółce Małgosi, która wypłaca mu z tego tytułu dywidendę w wysokości 35,000 funtów. Podatek za ten przychód wyniesie:

£35,000 - £2,000 (£2,000 dywidendy jest opodatkowane podatkiem 0%) = £33,000

£33,000 x 8.75% = £2,887.5

Jest to naprawdę niewiele w porównaniu do kwoty obliczanej według najwyższej stawki podatku od dywidend:

£35,000 x 39.35% = £13,772.5

Powyższe obliczenia oznaczają, że że po dwóch latach Janek i Małgosia zaoszczędzili 21,770 funtów na podatku dochodowym [(£13,772.5 – 2,887.5) x 2]. Ta kwota jest większa niż wymiar podatku od zysków kapitałowych (CGT) związany z przeniesieniem udziałów firmy Małgosi na Janka, zatem z całą pewnością opłaca się w tych okolicznościach dokonać transferu akcji firmowych na nieformalnego partnera.

Należy podkreślić, że w przypadku firmy na drodze do sukcesu, najlepiej przekazać udziały jak najwcześniej – kiedy biznes się rozwija, wzrasta jego wartość, a więc wzrasta wartość jego akcji i za ich transfer na partnera trzeba będzie z czasem zapłacić coraz większy podatek CGT.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.