Koniec roku podatkowego 2022/23 w UK zbliża się wielkimi krokami!

5 kwietnia 2023 roku kończy się rok podatkowy 2022/23. Warto zatem sprawdzić, czy wszystkie możliwe ulgi podatkowe zostały przez Ciebie wykorzystane, zwłaszcza, że w następnych latach czeka nas wiele zmian.

Ulgi podatkowe zamrożone (bez zmian)

  • Personal Allowance - £12,570;
  • Roczny dodatek emerytalny (Pension Annual Allowance) - £40,000;
  • Dożywotni limit emerytalny (Pension lifetime allowance) - £1,073,100;
  • Ulgi na indywidualne konta oszczędnościowe (ISA – Individual savings account) i junior ISA (JISA) - odpowiednio £20,000 i £9,000;
  • Inheritance tax nil-rate band (kwota wolna od podatku spadkowego) - £325,000;
  • Residence nil-rate band (RNRB – ulga zmniejszająca kwotę podatku od spadków, który osoba fizyczna może zapłacić przy przekazywaniu swojego głównego miejsca zamieszkania; dodatek do ogólnego Nil Rate Band, jeśli spełnione są pewne warunki kwalifikujące) - £175,000.

Ulgi, które się zmniejszą w przyszłym roku podatkowym 2023/24

  • Capital gains tax (CGT – kwota wolna od podatku od zysków kapitałowych) – zmniejszona z £12,300 do £6,000;
  • Dividend Allowance (kwota wolna od podatku od dywidend) – zmniejszona z £2,000 do £1,000;
  • Dodatkowa (najwyższa) stawka podatku dochodowego (Additional rate on income tax) – obniżona z £150,000 do £125,140.

Powyższe nie wyczerpuje listy zmian – wiadomo już, że nadchodzą następne.

Rodzinne oszczędności podatkowe

Ci, którzy pozostają w związku małżeńskim lub też w związku cywilnym partnerskim, mogą skorzystać z następujących opcji:

Marriage Allowance (ulga małżeńska)

Ulga ta możliwia przeniesienie 10% Personal Allowance (£1,260) na małżonka/partnera. Na tej uldze mogą zyskać zwłaszcza pary, gdzie tylko jedno posiada dochody podlegające opodatkowaniu, lub też są one dużo wyższe niż dochody partnera.

Transfery między małżonkami (Inter-spouse transfers)

Nie są obciążone podatkiem; dzięki nim można przekazać małżonkowi/partnerowi cywilnemu swoje aktywa, tak, żeby wykorzystać w pełni wszystkie dostępne kwoty wolne od podatku od zysków kapitałowych oraz kwoty wolne od podatku od spadków – obydwie osoby pozostające w związku są do nich uprawnione, zatem jest to de facto kwota ulg x 2, którą można rozsądnie rozplanować. Może to być przeniesienie aktywów na partnera, który podlega niższej stawce podatkowej lub też obciążonych podatkiem od zysków kapitałowych.

Wykorzystanie firmy rodzinnej

Jeżeli prowadzisz interes, możesz w nim zatrudnić partnera. W przypadku spółki LTD partner może zostać kolejnym dyrektorem z wynagrodzeniem w wysokości poniżej progu, od którego należy płacić National Insurance Contribution (NIC) – w roku podatkowym 2022/23 jest to kwota £11,908. Wówczas nie tylko podatki będą niższe, ale też nie trzeba będzie płacić składek NI.

W przypadku, gdy zatrudniony partner zostanie właścicielem udziałów, można będzie wypłacać mu dywidendę w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku od dywidend (w roku podatkowym 2022/23 jest to £2,000)

Indywidualne konto oszczędnościowe – ISA (Individual savings account)

Konta te mają korzystny status podatkowy – przychody z odsetek generowanych przez oszczędności są wolne od podatku dochodowego (IncomeTax – IT) oraz od podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT) w momencie ich wypłaty.

Emerytura (Pension)

Podatnicy zastanawiają się zazwyczaj nad wpłatami na pension, kiedy już znają swoje roczne zyski lub straty, dlatego wpłaty takie są rozważane później w roku podatkowym.

Ulga u źródła (Relief at source)

W przypadku samodzielnego opłacania składek emerytalnych, przyznawana jest ulga zwana relief at source. Podstawowa wynosi 20%, co oznacza, że jeśli Twoja składka wynosi 100 funtów, ty wpłacasz tylko 80 funtów, a pozostałe 20 funtów dostajesz od HMRC.

Analogicznie, jeżeli jesteś osobą opodatkowaną według wyższej stawki - masz prawo do wyższej ulgi. Natomiast, żeby taką ulgę uzyskać, musisz aplikować o nią każdego roku poprzez wypełnienie formularza Self Assessment.

Roczna ulga od składki emerytalnej w UK (Private pension contribution annual allowance)

Bez podatku możesz obecnie wpłacić rocznie na emeryturę kwotę w wysokości do £40,000. Kwota ta zawiera wszystkie plany emerytalne, które posiadasz: wszystkie składki wpłacane przez Ciebie oraz przez Twojego pracodawcę.

WAŻNE! W obliczenia należy włączyć także ulgę Relief at source (20% na progu podstawowym), dlatego możliwa nieopodatkowana kwota faktycznie będzie niższa niż 40,000.

Ulga podlega dalszym ograniczeniom, jeżeli Twój dochód bez składek emerytalnych jest wyższy niż 200,000 funtów, a ze składkami wyższy niż 240,000 funtów.

Dokonanie precyzyjnych odliczeń umożliwia kalkulator umieszczony na tej stronie HMRC.

Pamiętaj, że wypłata pieniędzy z puli emerytalnej nie będzie możliwa do ukończenia przez Ciebie 55 roku życia (a ten próg wiekowy zostanie prawdopodobnie podniesiony do 57 lat w 2028 roku).

Osoby, które zarabiają więcej niż £100,000, mają zmniejszaną kwotę Personal Allowance: o £1 za każde dodatkowe £2 zarobione powyżej progu £100,000. Oznacza to, że w przypadku dochodu między £100,000 a £125,000 faktyczny podatek, który płacisz to 60%, dlatego wpłaty na fundusz emerytalny mogą być dobrym sposobem na zmniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu do kwoty poniżej granicznych £100,000.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.