Zakup maszyn i urządzeń na firmę LTD - czy to się opłaca?

Nasz klient, Bartek, prowadzi firmę LTD zarejestrowaną na VAT. Siedziba firmy mieści się na terenie prywatnej posesji Bartka – jest to pracownia w zaadaptowanym do tego celu garażu. Na dachu tegoż garażu są zainstalowane baterie słoneczne. Bartek przyszedł do nas z zapytaniem, czy mógłby kupić za pieniądze firmy, ale prywatnie, baterię akumulacyjną (storage battery) – chciał magazynować energię produkowaną przez baterie słoneczne. Wydatek w sumie miał wynieść £22,680 plus 20% VAT, czyli razem £27,216.

Po zapoznaniu się z sytuacją Bartka doradziliśmy mu, żeby dokonał zakupu baterii na firmę, w związku ze znacznie korzystniejszymi finansowo warunkami. Opisaliśmy je poniżej.

Roczna ulga inwestycyjna na maszyny i urządzenia (annual investments allowance on plant and machinery)

Baterie akumulacyjne są zaliczane do kategorii wydatków zwanych „plant and machinery”, czyli wydatków na przedmioty używane w celu wykorzystania w działalności gospodarczej, ale niezwiązane na stałe ze strukturą budynku.

Co zalicza się do plant and machinery:

 • Przedmioty wykorzystywane w celu prowadzenia działalności, w tym samochody – jednak tych nie można wliczać do AIA;
 • Koszty rozbiórki urządzeń i maszyn;
 • Części budynku uznane za integralne, znane jako „elementy integralne” (integral features) – wykaz takich elementów znajdziesz pod tym linkiem;
 • Niektóre elementy wyposażenia, na przykład wyposażone kuchnie lub zestawy łazienkowe;
 • Zmiany adaptacyjne w budynku w celu zainstalowania plant and machinery (nie obejmuje to napraw).

Co nie zalicza się do plant and machinery:

 • Rzeczy, które dzierżawisz - musisz być ich właścicielem (chyba że masz umowę sprzedaży ratalnej lub leasing z długim okresem finansowania);
 • Przedmioty używane tylko do rozrywki biznesowej, na przykład maszyna do karaoke;
 • Grunty;
 • Konstrukcje budowlane, np. mosty, drogi, doki;
 • Budynki, bramy, okiennice, instalacje wodociągowe i gazowe.

W większości przypadków można odliczyć pełny koszt plant and machinery od zysku przed opodatkowaniem, korzystając z rocznej ulgi inwestycyjnej (AIA).

Ulga AIA nie ma zastosowania do:

 • Samochodów służbowych;
 • Przedmiotów, które były posiadane zanim zaczęły być wykorzystywane w działalności gospodarczej;
 • Przedmiotów pochodzących z darów.

Więcej na temat AIA dowiesz się na tej rządowej stronie oraz z artykułu zamieszczonego na naszym bratnim portalu Mamona.co.uk, który znajdziesz tutaj.

W przypadku naszego klienta jednak możliwość odpisania od podatku całej wydanej na baterię kwoty to nie jedyna korzyść.

Super-deduction

Jest to ulga, o którą możesz ubiegać się w odniesieniu do kosztów niektórych maszyn i urządzeń zakupionych na firmę od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku włącznie. Pozwala ona na odliczenie 130% wartości ceny kwalifikujących się aktywów stałych.

Aby z niej skorzystać, plant and machinery muszą być nowe i nieużywane.

O ulgę tę mogą ubiegać się jedynie podmioty, które są zobowiązane do zapłaty podatku korporacyjnego (Corporation Tax – CT).

Dodatkowe informacje dostępne w naszym artykule, który znajdziesz pod tym linkiem oraz na tej stronie rządowej.

Zakup Bartka spełniał warunki kwalifikujące do odliczenia, zatem mógł on skorzystać z ulgi super-deduction.

Zwrot VAT od zakupu baterii na firmę

Ponieważ firma Bartka jest zarejestrowana na VAT, dodatkowo będzie mógł on odzyskać podatek VAT, zapłacony przy zakupie baterii.

£22,680 x 20% = £4,536


Podsumowując, gdyby Bartek kupił baterię na siebie, jako osobę prywatną, zapłaciłby pełną kwotę w wysokości £27,216  i nie mógłby sobie z tego tytułu zrobić żadnych odliczeń.

Kupując na firmę, Bartek zaoszczędził:

 • Po zastosowaniu super-deduction:

£22,680 x 130% = £29,484

£29,484 x 19% = £5,602

 • Bez super-deduction przy zakupie na firmę odpis wyniósłby:

£22,680 x 19% = £4,309

czyli o £1,293 mniej, ale i tak jest to znaczna oszczędność w porównaniu do zakupu na osobę prywatną.

Dzięki naszej poradzie Bartek odzyskał zatem cały VAT oraz zapłacił o £5,602 mniej podatku korporacyjnego.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.