Super-deduction - skorzystaj z ulgi kapitałowej póki jest na to czas

Super-deduction czyli super-odliczenie, to rodzaj czasowej ulgi kapitałowej dla firm, obowiązującej od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku i dającej przedsiębiorcom możliwość odliczenia 130% wartości ceny kwalifikujących się aktywów stałych, zakupionych jako inwestycje w maszyny i urządzenia.

Powody wprowadzenia super-deduction

W zamyśle rządu ulga miała być jednym z czynników wspomagających ożywienie gospodarki po epidemii Covid-19. Super-odliczenie to zachęta dla firm do dokonywania dodatkowych inwestycji oraz do przyspieszenia tych, które przedsiębiorstwa miały w dalszych planach.

Ulgi kapitałowe – co to jest?

Sa to ulgi, które pozwalają na odliczenie kosztu niektórych aktywów kapitałowych od dochodu. Wchodzą w miejsce amortyzacji księgowej. Przekładając zyski zaksięgowane na zyski do opodatkowania, przedsiębiorstwo jest zazwyczaj zobowiązane „dodawania z powrotem" wszelkich odpisów amortyzacyjnych, ale zamiast tego może odliczać ulgi kapitałowe.

Przykład.

Spółka płacąca podatek dochodowy od osób prawnych z zaksięgowanymi zyskami w wysokości 1,000 funtów, wydatkami na amortyzację w wysokości 200 funtów i złożonymi wnioskami o ulgi kapitałowe w wysokości łącznej 300 funtów, rozliczy się następująco:

1.     £200 (koszt amortyzacji) + £1,000 (zysk zaksięgowany) = £1,200

2.     £1,200 - £300 (ulgi inwestycyjne) = £900

3.     Stosujemy odpowiednią stawkę podatkową dla podatku od osób prawnych (Corporation Tax) w wysokości 19%: £900 x 19% = £171

Kwota £171 to podatek do zapłacenia.

Dwa główne rodzaje odpisów kapitałowych

Są to:

1.     Writing Down Allowances (WDAs) dla maszyn i urządzeń, które obejmują większość wyposażenia oraz sprzętów używanych w handlu;

2.     Structures and Buildings Allowances (SBA), obejmujące budowę i renowację struktur i budynków niemieszkalnych.

Super-odliczenie to ulga kapitałowa dla inwestycji w maszyny i urządzenia, która odpowiednio użyta, umożliwia inwestującym firmom znaczne zmniejszyć podatek CT.

Co jest podatkowo kwalifikowane jako maszyny i urządzenia (plant and machinery)?

Jest to większość firmowych środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Może być ich wiele, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Przykład zastosowania super-deduction

Jeżeli w roku obowiązywania ulgi kupisz na firmę vana za 20,000 funtów, jesteś uprawniony do odliczenia kwoty:

£20,000 x 130% = £26,000

£26,000 x 19% = £4,940

Kwota 4,940 funtów to pieniądze zaoszczędzona na podatku Corporation Tax.

Warto zastanowić się, jakich sprzętów potrzebuje Twoja działalność, aby jak najlepiej wykorzystać tę ulgę, zanim minie czas jej obowiązywania. Niektóre zakupione narzędzia i sprzęt można również wynajmować, aby zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu. 

Jakie warunki musisz spełnić, żeby skorzystać z super-odliczenia

  1. Wydatek inwestycyjny musi być poniesiony w dniu 1 kwietnia 2021 roku lub po tym dniu, ale przed 1 kwietnia 2023 roku;
  2. Wydatek jest poniesiony przez spółkę objętą podatkiem dochodowym od osób prawnych (CT);
  3. Zakupione urządzenia i maszyny są nowe i nie podlegają żadnym ustawowym wyłączeniom. Jednym z istotniejszych wyłączeń jest samochód – super-odliczeniem objęty jest pojazd typu van, ale nie zwykły, osobowy samochód. Inwestycje wyłączone z super-deduction znajdziesz w tym przewodniku HMRC.

Więcej szczegółów na omawiany temat znajdziesz w przewodniku HMRC.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.