Płaca minimalna w UK idzie w górę od kwietnia 2023!

Jak co roku w kwietniu wejdą w życie nowe i zaktualizowane przepisy prawa pracy. W tym roku ogłoszono podwyżkę minimalnej płacy krajowej.

Co to jest krajowa płaca minimalna w UK (minimum wage)?

Jest to minimalna kwota za godzinę, jaką pracodawca może zapłacić pracownikowi w Wielkiej Brytanii. Wysokość minimum wage jest stale weryfikowana przez rząd brytyjski celem dostosowania tej kwoty do kosztów życia. Kolejna podwyżka płacy minimalnej wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2023 roku. Podwyżka opiera się na poradach Low Pay Commission (LPC) i będzie oznaczać, że pracownik zatrudniony na pełny etat otrzyma prawie 150 funtów więcej każdego miesiąca. Wziąwszy pod uwagę rosnące koszty utrzymania, nie jest to wcale duża podwyżka.

Poniżej zamieściliśmy tabelę porównawczą z wysokością minimum wage na rok 2022 i 2023. Zawiera ona stawkę płacy za 1 godzinę pracy zróżnicowaną w zależności od wieku pracownika.

Jaka jest różnica między National Minimum Wage a Living Wage?

Krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage - NMW) to minimalna stawka godzinowa, do której jest uprawniony pracownik w wieku poniżej 23 lat, jeśli jest:

 • pracownikiem pełnoetatowym;
 • pracownikiem niepełnoetatowym;
 • pracownikiem dorywczym;
 • pracownikiem tymczasowym (z agencji);
 • praktykantem (w niektórych przypadkach).

National Living Wage (NLW) to najwyższa stawka National Minimum Wage. Jest to minimalna stawka godzinowa, którą pracodawcy muszą płacić pracownikom w wieku 23 lat i więcej. Próg wiekowy został obniżony z 25 do 23 lat w 2021 roku, ale w wyniku porady Low Pay Commission do 2024 roku zostanie obniżony do 21 lat.

Co to jest Real Living Wage i czy warto ją płacić?

Oprócz National Living Wage wyróżnia się dodatkowo Real Living Wage. Jest to płaca ustalana przez Real Living Wage Foundation, płacona przez pracodawców dobrowolnie. National Living Wage opiera się na medianie zarobków, podczas gdy stawki Real Living Wage są wyższe, ponieważ są obliczne niezależnie na podstawie koszyka dóbr i usług gospodarstwa domowego. National Living Wage jest zawsze wyższa niż płaca minimalna i płaca na życie. Real Living Wage na lata 2022/23 wynosi £10,90 (i £11,95 dla zarobków w Londynie).

Wypłacanie pracownikom wynagrodzenia według tej dobrowolnej stawki poprawi wizerunek Twojej firmy oraz przyciągnie do niej więcej talentów. Badania ze stycznia 2023 roku wykonane na zlecenie platformy dla pracowników New Possible wykazały, że około 40% pracowników w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie będzie szukać nowej pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a ponad połowa z nich jest motywowana wysokością pensji – koszty życia stale rosną.

Lepsza reputacja marki to także więcej klientów.

Co to jest minimalna płaca dla praktykantów (Apprentice Minimum Wage)?

Do płacy tej mają prawo osoby w wieku poniżej 19 lat oraz osoby powyżej 19 lat jeżeli są na pierwszym roku praktyki. Po ukończeniu pierwszego roku praktyki praktykantowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w wysokości określonej dla jego wieku. I tak, praktykant w wieku 20 lat na drugim roku praktyki będzie w 2023 roku zarabiał minimum £7.49 na godzinę.

Jak obliczyć minimalną płacę krajową?

Płatne godziny pracy to czas spędzany:

 • w pracy i przeznaczony na pracę;
 • na szkoleniu lub podróżowaniu jako część pracy;
 • na lunchach służbowych;
 • za granicą w ramach pracy;
 • na nadgodzinach;
 • na pracy na wezwanie w miejscu pracy;
 • na dojeździe do pracy (tylko jeśli miejsce pracy nie jest stałe).

W płatne godziny pracy nie wchodzą przerwy niezwiązane z pracą, czas spędzony na rozmowach niezwiązanych z pracą, standardowe dojazdy do stałego miejsca pracy, urlop każdego rodzaju, zwolnienie lekarskie, uczestnictwo w strajku i innych akcjach protestacyjnych.

Więcej informacji na temat obliczania minimalnej płacy krajowej znajdziesz na tej rządowej stronie.

Na tej stronie znajdziesz natomiast kalkulator minimalnej płacy krajowej i Living Wage przeznaczony dla pracodawców. Za jego pomocą pracodawcy mogą sprawdzić, czy płacą swoim pracownikom prawidłowe stawki.

Jeżeli jesteś pracownikiem i nie otrzymujesz prawidłowego wynagrodzenia, pod tym linkiem znajdziesz dane kontaktowe do organu zwanego ACAS (the Advisory, Conciliation and Arbitration Service czyli Służba Doradcza, Pojednawcza i Arbitrażowa), który zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu sporów między pracownikiem a pracodawcą.

Jeżeli jesteś pracodawcą, upewnij się, że jesteś przygotowany na wzrost płac przed 1 kwietnia 2023 roku, bo od tej daty musisz pracownikom płacić właściwą stawkę. Być może będziesz musiał dokonać także aktualizacji istniejących umów o pracę.

Więcej o takich przypadkach przeczytasz w mojej książce "Niskie podatki - legalnie".

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.