Jak obniżyć podatek korporacyjny za pomocą wpłat na dyrektorską emeryturę

Wzrasta do 25% stawka podatku korporacyjnego, czyli podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax - CT). Podwyżka dotyczy wszystkich firm, których zyski przekraczają £50,000. Wiele firm odczuje to boleśnie. Jak można zmniejszyć kwotę, którą zabierze skarbówka?

Wpłaty na Pension Plan dla dyrektorów - sposób na zmniejszenie CT

Podatek CT rozkłada się proporcjonalnie na każdego ze wspólników (jeżeli spółka takowych posiada). Jednym z doskonałych sposobów zmniejszenia podatku są wpłaty emerytalne na rzecz dyrektorów firmy. Są one wolne od podatku tak dochodowego, jak i podatku w postaci składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance - NI).

Wpłaty na dyrektorskie plany emerytalne podlegają kilku ograniczeniom.

Wpłaty powinny być dokonywane na rzecz dyrektorów kontrolujących

HMRC może nie zgodzić się na uznanie składek emerytalnych w dużej wysokości, jeżeli będą one wpłacane na rzecz dyrektorów nieposiadających kontroli nad spółką. Dzieje się tak ze względu na fakt, że składki emerytalne są zaliczane do dopuszczalnych kosztów prowadzenia działalności, zatem, jak reszta dopuszczalnych kosztów, powinny wholly and excusively służyć celom prowadzenia tejże działalności. W przypadku dyrektorów, którzy nie mają kontroli na prowadzeniem firmy cele te są dyskusyjne, co może spowodować, że urząd podatkowy nie uzna takiego odliczenia.

Uwzględnij rozłożenie składek w czasie

Trzeba pamiętać, że można odliczyć tylko te składki, które zostały wpłacone w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy, składki na zarejestrowane programy emerytalne są dozwolone w okresie, w którym są dokonywane, niezależnie od tego, w jakim okresie rozliczeniowym są wykazywane. Zanim jednak firma dokona tych wpłat, powinna sprawdzić, jaka wysokość składek okaże się najbardziej efektywna podatkowo.

Należy mieć również na względzie, że jeżeli składki są wyższe niż £500,000 oraz przekraczają 210% składki z roku poprzedniego, ulga może być bardzo opóźniona, jako że zostaje rozłożona na raty. Jeśli nadwyżka mieści się w przedziale £500,000 - £1,000,000 jest rozłożona na 2 lata, jeśli w przedziale £1,000,000 - £2,000,000 - na 3 lata, a powyżej tej kwoty na 4 lata.

Dozwolona roczna wysokość wpłaty wolna od podatku (Annual Allowance - AA)

Od kwietnia 2023 roku wolna od podatku kwota rocznej wpłaty będzie wynosić £60,000 (do kwietnia 2023 roku - £40,000), wchodzą w nią jednakże również składki, które dyrektor wpłaca sobie samodzielnie. Jeżeli składki przekroczą dozwoloną wolną od podatku kwotę, należy sprawdzić, czy ulga AA została wykorzystana w całości w 3 poprzednich latach podatkowych - jeżeli nie, można na te lata "przerzucić" nadwyżkę.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że został również całkowicie zniesiony limit dla funduszy zgromadzonych na kontach emerytalnych w trakcie całego życia. Do kwietnia tego roku wynosi on £1,073,000, a sumy powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu; od kwietnia 2023 nie będzie go już wcale.

Jak składki emerytalne zmniejszają podatek korporacyjny

Wpływ wpłat emerytalnych dla dyrektorów na podatek CT obrazuje poniższa tabela:

Jak wynika z powyższego, składki na Pension Plan dyrektorów mogą znacznie obniżyć zobowiązanie podatkowe, warto zatem z tej możliwości skorzystać, jeżeli pozwalają na to finanse firmy.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.