VIDEO: Jak zmniejszyć podatek od zysków kapitałowych w UK?

Ulga podatkowa od podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax - CGT) stała w miejscu przez kilka ostatnich lat w wysokości £12,300 - do kwietnia 2023. W roku podatkowym 2023/24 niestety zmniejszy się do £6,000, a w roku następnym (2024/25) - do £3,000. Mimo tego, nadal warto wykreować odpowiednie okoliczności, które sprawią, że oddasz fiskusowi mniej.

Zgłaszaj swoje straty

Do zmniejszenia zysków możesz wykorzystać swoje straty, ale muszą być one zrealizowane w tym samym roku podatkowym, co zyski – wtedy znoszą się nawzajem. Niewykorzystane straty z ubiegłych lat mogą być wykorzystane w latach następnych, jednak muszą być zgłoszone do HMRC zanim upłyną cztery lata od końca roku podatkowego, w którym dokonano zbycia majątku.

Podatek CGT zmniejszysz za pomocą strat, ale muszą być one zrealizowane w tym samym roku podatkowym, co zyski.

Przenieś aktywa na małżonka lub partnera cywilnego

Zanim sprzedasz swoje aktywa, przenieś je na małżonka bądź partnera. Transakcja taka jest objęta zasadą no gain no loss, co znaczy, że aktywa mogą być przekazywane przez jednego partnera na drugiego, dzięki czemu możesz podwoić swoje roczne zwolnienie od podatku CGT. Za rok 2022/23 będzie to kwota £24,600, za rok 2023/24 - £12,000, a za następny - £6,000.

Przekazanie musi być prawdziwą, bezwarunkową darowizną. Ponadto osoby, między którymi następuje to przekazanie muszą być sobie formalnie poślubieni, lub pozostawać w legalnym, zarejestrowanym związku partnerskim.

Jeżeli darowizna nastąpi między osobami nie spełniającymi tego warunku, zadziała jedna z zasad przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i transakcja zostanie potraktowana tak, jak gdyby aktywa zostały sprzedane za kwotę pełnej ich wartości, zatem nastąpi dodatkowe opodatkowanie tam, gdzie starałeś się tego uniknąć.

Zainwestuj w ISA – Individual Savings Account

Zyski (i straty) z inwestycji dokonanych w ramach ISA są zwolnione z podatku CGT. Jeżeli jesteś podatnikiem płacącym wyższą stawkę podatkową, to zwłaszcza w Twoim przypadku jest to korzystne rozwiązanie. Z tej ulgi możesz korzystać co roku, a w roku podatkowym 2022/2023 można zainwestować w ISA £20,000. Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim lub cywilnym partnerskim, ulga ISA może być podwojona do £40,000.

Zyski (i straty) z inwestycji dokonanych w ramach ISA są zwolnione z podatku CGT.

Istnieje także strategia zwana bed and ISA, polegająca na sprzedaży aktywów celem osiągnięcia zysku kapitałowego, a gdy to już nastąpi, należy natychmiast odkupić te same aktywa w ramach ISA. Dzięki temu zabiegowi wszystkie przyszłe zyski pochodzące z tych aktywów są wolne od podatku CGT.

Uwaga! Przy odkupywaniu inwestycji w ramach ISA może być wymagana opłata skarbowa i inne koszty. Istnieje także ryzyko, że czas spędzony poza rynkiem, choćby najkrótszy, będzie miał negatywny wpływ na Twoje inwestycje. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, poszukaj porady doradcy finansowego.

Zwiększ wpłaty na swoje składki emerytalne

Wpłaty na poczet emerytury pomagają w zaoszczędzeniu na podatku CGT ze względu na zwiększenie górnej granicy przedziału podatku dochodowego. Co to znaczy? Np. jeżeli składka emerytalna brutto wyniesie £15,000, wówczas kwota, od której trzeba zapłacić wyższy podatek wzrośnie z 50,270 funtów (górna granica podstawowej stawki podatkowej na rok 2022/23) do £65,270.

Jeżeli Twój zysk kapitałowy (plus inne dochody podlegające opodatkowaniu) mieści się w tym zakresie, wówczas zapłacisz podatek CGT w wysokości 10% zysku, a nie 20%, co jest stawką dla wyższego progu dochodowego.

Przekaż akcje na cele charytatywne

Możliwość zastosowania dodatkowej ulgi od podatku CGT, jak również od podatku dochodowego pojawi się, jeżeli podarujesz ziemię lub inną nieruchomość, albo kwalifikujące się akcje organizacji charytatywnej.

Zainwestuj w EIS (Enterprise Investment Scheme)

EIS to program rządowy pozwalający pozyskać pieniądze na rozwój działalności przedsiębiorstw, które spełniają wymagane prawem warunki.

Wszystkie zyski z inwestycji w EIS są wolne od podatku CGT, jeżeli są utrzymywane przez trzy lub więcej lat.

Inwestycja w EIS oznacza, że jesteś inwestorem indywidualnym, który kupuje udziały w takiej firmie.

Poprzez inwestycję w EIS Twój zysk kapitałowy ulega odroczeniu, ale tylko wtedy, kiedy dokonasz inwestycji na rok przed lub do trzech lat po powstaniu zysku. Odroczony zysk kapitałowy zostanie ponownie naliczony po wyjęciu pieniędzy ze spółki kwalifikującej się do EIS. Wadą inwestowania w EIS jest ryzyko straty większe niż w przypadku tradycyjnych inwestycji.

Złóż wniosek o ulgę z tytułu darowizny

Jeżeli postanowisz pomóc swojemu nabywcy i przekażesz mu pewne aktywa, lub sprzedaż mu je po obniżonej cenie, może ci przysługiwać ulga z tytułu darowizny.

Jeśli kwalifikujesz się do ulgi z tytułu darowizny, nie zapłacisz podatku CGT w momencie przekazania aktywów, ale osoba, której je przekazujesz, może być zobowiązana do zapłaty podatku CGT w momencie ich zbycia.

Aby poznać dotyczące cię warunki, pod jakimi udzielana jest taka ulga, zwróć się o poradę do doradcy finansowego.

Ruchomości nie podlegające podatkowi CGT

Ruchomości takie zwane są „chattels” i są to antyki i przedmioty kolekcjonerskie. Przykładowo, składniki majątku trwałego, których okres użytkowania jest przewidywany na 50 lat lub mniej, są zwolnione od podatku CGT, jeśli nie kwalifikują się do ulgi kapitałowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Do majątku trwałego zalicza się zabytkowe zegary, zabytkowe samochody, łodzie rekreacyjne i przyczepy kempingowe.

Składniki majątku trwałego, których okres użytkowania jest przewidywany na 50 lat lub mniej, są zwolnione od podatku CGT, jeśli nie kwalifikują się do ulgi kapitałowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli mamy do czynienia z ruchomościami, określanymi jako ulegające roztrwonieniu (np. obrazy i biżuteria), wówczas wysokość podatku CGT zależy od przychodów z ich sprzedaży. Przedmioty o wartości nieprzekraczającej £6,000 są zwykle zwolnione od podatku.

Najlepiej jednak, jeżeli nie czujesz się specjalistą w dziedzinie podatku od zysków kapitałowych, poszukać porady doradcy. Capital Gains Tax to skomplikowany temat, zawierający w sobie wiele zagadnień i jedynie konsultacja z kimś, kto naprawdę zna się na rzeczy pozwala na zdobycie pewności, że wykorzystało się wszystkie ulgi, odliczenia i zwolnienia podatkowe, możliwe do wykorzystania w Twojej indywidualnej sytuacji.

Poniżej znajduje się materiał video, w którym temat został przedstawiony w nieco uproszczonej formie. Materiał ten powstał około rok temu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że ulga od zysków kapitałowych zostanie tak mocno ograniczona. Dlatego jest w nim podana kwota ulgi w wysokości £12,300, która od kwietnia 2023 przestanie zostanie zmniejszona o prawie połowę. Niemniej zasady oszczędzania na podatku CGT pozostają takie same.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.