Podatki od premii pracowniczych

W Twoim przedsiębiorstwie kończy się rok finansowy. Ponieważ był bardzo udany, dla pracowników i dyrektorów zostały ustalone premie, które jednakowoż nie zostaną wypłacone jeszcze przez kilka miesięcy.

Kiedy w takiej sytuacji trzeba zapłacić podatek PAYE i NI?

Data zapłaty PAYE i NI - odmienne zasady dla pracowników i dla dyrektorów

Zasady rządzące opodatkowaniem pracowników i dyrektorów w firmie różnią się.

Opodatkowanie wynagrodzenia - rozliczanie pracowników w systemie PAYE

W przypadku pracowników obowiązuje tylko jedna zasada: data zobowiązująca do rozliczenia to data, w której pracodawca deklaruje swoje zobowiązanie do wypłaty pieniędzy pracownikowi.

Opodatkowanie wynagrodzenia - rozliczanie dyrektorów LTD

Jak widać, rozliczanie pracowników z premii jest proste i klarowne. Inaczej sprawa się przedstawia w przypadku dyrektorów, których dochody podlegają zasadom zapobiegającym unikaniu opodatkowania.

Dlatego data, w której przyjmuje się, że dyrektor otrzymał wynagrodzenie (którym może być zarówno pensja, jak i premia) jest ustalana w zależności od okoliczności. Poniżej przedstawiamy przykładowe sytuacje oraz zastosowanie do nich wyżej wspomnianych zasad.

Ustalanie daty wypłaty wynagrodzenia dyrektorów LTD dla celów podatkowych:

Data zaksięgowania zarobków w księgach rachunkowych firmy

Przykład.

Rok obrotowy firmy Antka kończy się 15 maja. Każdego pierwszego dnia miesiąca firma wypłaca swoim dyrektorom wynagrodzenie i notuje to w księgach rachunkowych. Spółka nie podejmuje żadnych uchwał celem ustalenia wysokości i daty wypłaty, dlatego datą wypłacenia wynagrodzenia dla celów podatkowych jest dzień zaksięgowania wypłaty (czyli pierwszy dzień każdego miesiąca) i w tym dniu powstaje zobowiązanie z tytułu PAYE oraz NI.

Jeśli wypłata wynagrodzenia dla dyrektora zostaje dokonana bez podejmowania uchwały, datą obowiązującą dla celów podatkowych jest data zaksięgowania wypłaty.

Data zakończenia okresu rozliczeniowego firmy, w którym ustalono wysokość wynagrodzenia

Przykład.

W przedsiębiorstwie Antka na posiedzeniu zarządu w dniu 10 marca 2022 roku została podjęta uchwała o wypłacie premii dla dyrektorów, jednak wypłata ta pojawiła się na liście płac dopiero w dniu 1 czerwca 2022 i wtedy dopiero została zaksięgowana. Uchwałę jednak podjęto w roku obrotowym, który kończy się dla firmy Antka w dniu 15 maja 2023 roku, a zatem formalna data wypłaty premii będzie przypadała również w tym dniu i w tej dacie należy wysłać do urzędu skarbowego raport PAYE.

Jeśli wypłaty wynagrodzenia dla dyrektora dokonano po zakończeniu roku obrotowego firmy, datą obowiązującą dla celów podatkowych jest data zakończenia się roku obrotowego przedsiębiorstwa.

Data ustalenia wysokości wynagrodzenia

Przykład.

W firmie Antka zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla dyrektorów na dzień 1 lutego 2022 roku, jednak nie została w tym celu podjęta żadna uchwała, ponieważ zarząd czekał na chwilę, kiedy będzie mógł się zapoznać z projektem sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dla firmy Antka w dniu 15 maja 2023 roku. Projekt ten został przedstawiony w dniu 5 czerwca 2023 roku i tego dnia została podjęta decyzja o wypłacie. Ponieważ jednak dokonano tego już po zakończeniu roku obrotowego, należy przyjąć, że wynagrodzenie zostało wypłacone w dniu podjęcia decyzji i wtedy należało też trzeba było wysłać do HMRC raport PAYE.

Jeśli decyzja o wysokości wynagrodzenia dla dyrektora została podjęta po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy, wtedy datą otrzymania wynagrodzenia dla celów księgowości jest data ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

UWAGA! Pomimo tego, że premia została wypłacona po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczyła, firma Antka ma prawo zrobić odpowiednie odliczenie podatkowe w rozliczeniach za rok obrotowy kończący się 15 maja 2023 roku, ponieważ obowiązek wypłaty powstał w tymże okresie rozliczeniowym i w oparciu o raport finansowy dotyczący tegoż okresu.

Podsumowując: w systemie PAYE termin rozliczenia przypada zwykle na datę poprzedzającą podjęcie decyzji o wypłacie wynagrodzenia pracownikowi przez pracodawcę. W przypadku rozliczania wynagrodzeń dyrektorów może on jednak przypaść:

  • na dzień zaksięgowania wypłaty wynagrodzenia;
  • na dzień zakończenia roku obrotowego firmy, do którego odnosi się wynagrodzenie;
  • na dzień podjęcia decyzji przez zarząd o wysokości kwoty wynagrodzenia.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.