Pensja czy dywidenda - co się bardziej będzie opłacać w nowym roku podatkowym?

Pierwsza podwyżka podatku od dywidend w 2022 roku

W kwietniu 2022 roku zostały podniesione stawki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contribution) i zaraz potem podniesiony został także podatek od dywidend – z myślą o dyrektorach, którzy pobierali pensję w wysokości poniżej progu podstawowego i w związku z tym nie odczuli finansowo w żaden sposób podwyżki NI, bo go nie musieli płacić, a wynagrodzenie pobierali sobie w większości w dywidendach.

Następnie jednak w listopadzie stawki NI wróciły do poprzedniej wysokości, natomiast podatek od dywidend już nie. Jednak kiedy w listopadzie cofnięto podwyżkę podatku NI, stawki podatkowe od dywidend nie uległy zmianie. Jesienne oświadczenie przyniosło potwierdzenie, że pozostaną one na wyższym poziomie.

Druga podwyżka podatku od dywidend w 2022 roku

W tym samym oświadczeniu zapowiedziano również zmniejszenie kwoty obciążonej podatkiem zerowym od dywidend (divident nihil rate band – DNRB) – jak już o tym wspominaliśmy w tym artykule: od kwietnia 2023 roku będzie wynosiła £1,000 (obecnie jeszcze £2,000), a od roku następnego (2024) będzie wynosiła £500. Przewiduje się, że polityka ta przyniesie Skarbowi Państwa ponad 0,8 miliarda funtów rocznie od roku 2025/26 (źródło: Dokumenty dotyczące jesiennego oświadczenia, tablica 5.1).

Zmiana wysokości podatku korporacyjnego (Corporation Tax – CT)

Również od kwietnia 2023 roku podatek od osób prawnych wzrośnie z 19% do 25% od zysków przekraczających 50 000 funtów rocznie, co będzie stanowiło znaczne obciążenie dla wielu biznesów.

Marginal relief – co to jest?

Firmy, których zyski mieszczą się w przedziale pomiędzy £50,000 (dolny limit) a £250,000 (górny limit), będą mogły od kwietnia 2023 roku stosować tzw. marginal relief (ulgę marginalną). Marginal relief zapewnia stopniowy wzrost stawki podatku dochodowego od osób prawnych pomiędzy stawką dla małych zysków a stawką główną - pozwala to na obniżenie 25%-owej stawki głównej.

Jeśli Twój okres rozliczeniowy jest krótszy niż 12 miesięcy limity (dolny i górny) zostają proporcjonalnie zmniejszone. Zmniejsza je także wprost proporcjonalnie liczba spółek stowarzyszonych, które składają się na daną firmę.

Na przykład, jeśli Twoja firma ma 3 inne firmy stowarzyszone, limity są podzielone przez 4. Dolny limit wynosi £12,500, a górny £62,500.

Wypłata dywidend – czy nadal będzie się najbardziej opłacać?

Wszystkie te zmiany będą miały wpływ na efektywność opodatkowania dywidend.

Przykład.

Bartek jest jedynym dyrektorem i udziałowcem swojej spółki LTD. Szacuje, że zyski firmy będą się kształtowały na poziomie ok. 200 tysięcy funtów rocznie (przed wypłatą wynagrodzenia i dywidendy). Po przeprowadzeniu obliczeń uwzględniających opłaty podatkowe, projekcja porównawcza Bartka wygląda następująco:

Pomimo zmian podatkowych, które już wkrótce wejdą w życie, nadal to dywidenda pozostanie najbardziej efektywnym podatkowo sposobem pobierania firmowych dochodów. Jak widać w powyższej tabelce na wysokości roku 2024/25, pobranie wynagrodzenia w wysokości personal allowance (rocznej kwoty wolnej od podatku) – £12,570 plus wypłata dywidend w kwocie £80,000 to nadal o £4,303 więcej dochodu netto niż porównując do projekcji sytuacji z 2029/30, kiedy zaplanowano wypłatę pensji w sumarycznej rocznej wysokości £60,000 oraz dywidend w wysokości £40,238 funtów.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.