Pożyczka od firmy LTD a wzrost oficjalnej stopy procentowej w UK

Jesteś dyrektorem w swojej firmie LTD i pożyczyłeś od niej pieniądze, tymczasem na kwiecień szykuje się znaczący wzrost oficjalnej stopy procentowej, co nie wróży dobrze Twoim finansom. Co możesz zrobić?

Pożyczki bez odsetek lub z niską stopą procentową

Jakie będzie oprocentowanie dyrektorskiej pożyczki (Director's Loan), zależy od ustaleń spółki. Nie może być jednak ono niższe niż obowiązująca stopa procentowa, która obecnie wynosi 2%. Ustalenie oprocentowania w mniejszej wysokości spowoduje, że urząd skarbowy potraktuje pożyczkę jako świadczenie rzeczowe zwane „benefit in kind”, co oznacza, że dyrektor może zostać opodatkowany od różnicy między obowiązującą stawką, a tą, którą płaci w rzeczywistości i będzie musiał zgłosić pożyczkę w swoim self-assessment.

Podatek od benefit in kind trzeba też będzie zapłacić jeśli pożyczka przekroczy £10 000.

Wysokość opłaty, na którą składa się podatek i kwota NI Class 1A (ubezpieczenia społecznego dyrektora jako pracownika firmy) zależy od oficjalnej stopy procentowej HMRC oraz tego, ile odsetek zapłacisz od swojej pożyczki.

Przykład.

Na Twoim koncie DLA (Director's Loan Account - rachunek kredytowy dyrektora) jest zanotowana pożyczka od Twojej firmy w wysokości £6,000.  W dniu 15 kwietnia 2023 roku pożyczyłeś od firmy osobno jeszcze £20,000. Od pożyczek nie płacisz żadnych odsetek. Podatek od świadczenia jest obliczany poprzez zastosowanie oficjalnej stopy procentowej do średniego salda każdej z pożyczek. Średnie saldo oblicza się z kwoty pożyczki na dzień 6 kwietnia 2023 r. (lub na dzień rozpoczęcia pożyczki, jeśli jest to późniejszy termin) oraz z kwoty, którą wynosi pożyczka o godzinie 0.00 w nocy 5 kwietnia 2024 roku.

Średnie salda każdej z pożyczek wynoszą:

Pożyczka na koncie DLA na dzień 6 kwietnia 2023 roku wynosiła £6,000 oraz £4,000 na dzień 5 kwietnia 2024 roku, a zatem średni balans wynosi £5,000 [(£6,000 + £4,000) : 2];

Druga pożyczka - na dzień 15 kwietnia 2023 roku wynosiła £20,000 oraz £18,000 na dzień 5 kwietnia 2024 roku, a zatem średni balans wynosi £19,000 [(£20,000 + £18,000) : 2].

Przy aktualnej stopie procentowej w wysokości 2% podatek wyniósłby odpowiednio:

£5,000 x 2% = £100

£19,000 x 2% = £380

Razem: £100 + £380 = £480

Łatwo obliczyć, że jeśli oficjalna stopa procentowa wzrośnie do 4.5% (która to stawka jest przewidywana), opłata wzrośnie do:

£225 + £855 = £1080

Więcej o £600!

Co zatem robić, żeby przeciwdziałać tak dużemu opodatkowaniu?

Można obydwie pożyczki potraktować jak jedną. Do obliczeń wykorzystujemy średnią wyciągniętą z wysokości obu połączonych pożyczek na dzień 6 kwietnia 2023 roku (£6,000 + £0) oraz na dzień 5 kwietnia 2024 roku (£4,000 + £18,000).

[(£6,000 + £22,000)] : 2 = £14,000

£14,000 x 4.5% = £630

Jest to kwota mniejsza o £450 od kwoty podatku wyliczonej oddzielnie od każdej pożyczki.

Podatek można jeszcze obniżyć

Jak widać z powyższego przykładu, podatek może być zmniejszony poprzez obniżenie bilansu otwarcia lub zamknięcia długu. Jak można go dalej obniżyć? Poprzez przeniesienie wynagrodzenia lub dywidendy.

Dywidendę w przykładowej wysokości £8,000 można, zamiast wypłacać ją pod koniec czerwca 2024 roku, zaliczyć na poczet pożyczki w dniu 5 kwietnia 2024 roku lub przed tą datą. W ten sposób średnie saldo pożyczki zostanie zmniejszone.

£4,000 + £18,000 - £8,000 = £14,000

[(£6,000 + £14,000) : 2 = £10,000

Podatek od tej kwoty wyniesie:

£10,000 x 4.5% = £450

A zatem poprzez zsumowanie pożyczek oraz przyspieszenie wypłaty dywidendy oraz zaliczenie jej na poczet pożyczki, można znacznie zmniejszyć wysokość opodatkowania.

Warto wspomnieć, że HMRC może zdecydować się na zastosowanie alternatywnej metody obliczeń, która zanegowałaby część lub całość oszczędności podatkowych. Taki scenariusz wymaga jednak, aby urząd skarbowy wiedział, że alternatywna metoda obliczeń zadziała na jego korzyść. W praktyce zdarza się to nader rzadko.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.