Zyski z firmy czy dochody z własnej działalności?

Ustalmy podstawową kwestię związaną z podwyżką Corporation Tax. 25% podatku dotyczyć będzie tylko firm, których roczny profit przekroczy £250,000.

Podatek od dywidend a wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii

Czy zmiany w kwestiach podatku dochodowego od osób prawnych (CT) przewidziane od kwietnia 2023 r. zmniejszą efektywność podatkową dywidend w porównaniu do wynagrodzeń? Wyższe stawki tego podatku mogą oznaczać, że nadszedł czas, aby zastanowić się, czy prowadzenie działalności w formie spółki jest nadal korzystne z podatkowego punktu widzenia. Wielu ekspertów podatkowych już teraz przewiduje odejście od małych firm zarządzanych przez dyrektorów na rzecz samozatrudnienia (niezależnych przedsiębiorców i spółek osobowych).

Czy wszystkie przedsiębiorstwa będą nieefektywne podatkowo?

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na zmianę sytuacji podatkowej, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Na przykład, jak duże są przewidywane zyski/przychody z działalności i jakie inne przychody podlegające opodatkowaniu są osiągane oraz jakie koszty mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania są ponoszone.

Wskazówka. Jednym ze sposobów na zmaksymalizowanie efektywności podatkowej jest podzielenie swoich dochodów z działalności gospodarczej pomiędzy firmę i pracę na własny rachunek, jak najkorzystniej dla obu tych działalności.

Tabela przedstawia porównanie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu ubezpieczeń dla dochodów z dywidend i zysków z działalności niezależnego przedsiębiorcy. W tym celu obliczyliśmy dochód netto, jaki właściciel firmy uzyskałby z dywidendy w wysokości £10,000 oraz jaki uzyskałby z tej samej kwoty zysku z pracy na własny rachunek. Porównujemy sytuację przy obecnych stawkach podatkowych i ubezpieczeniowych z sytuacją od kwietnia 2023 roku, kiedy obowiązywać będą wyższe stawki.


Stawka podatkowa a dywidendy w UK

Tabela pokazuje, że zgodnie z obecnymi zasadami freelancer z zyskami objętymi podstawową stawką podatkową będzie w sytuacji mniej korzystniejszej, w porównaniu do firmy z zyskiem wypłacanym w formie dywidendy, a różnica wynosi £300 na każde £10,000 podlegające opodatkowaniu. W przypadku zysków przekraczających wyższy próg podatkowy sytuacja staje się odwrotna, a różnica wynosi £400  na każde £10 000. Od kwietnia 2023 r., niezależnie od tego, jakiej stawce podatkowej podlega przedsiębiorca, różnica wynosi odpowiednio o £706 i £131 na £10,000. Jak wcześniej wspomniałem, istnieją inne czynniki wpływające na porównanie zobowiązań podatkowych i ubezpieczeniowych z tytułu dywidend z zyskami z samozatrudnienia, które mogą poprawić wynik netto. Niemniej jednak, tendencja jest jak pokazana w powyższym zestawieniu.

Wskazówka. Idealnym rozwiązaniem jest utrzymywanie zysków firmy, które mają podlegać wypłacie w formie dywidendy, na poziomie zbliżonym do limitu podstawowego stawek i generowanie dalszych dochodów na samozatrudnieniu. Można tego dokonać poprzez:

  • działalność na własny rachunek niezależnie od swojej firmy
  • pracę freelancera na rzecz swojej firmy.

Wszelkie plany zmiany struktury biznesowej należy zawsze omówić z księgowym lub doradcą podatkowym przed podjęciem dalszych działań.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.