Jak aplikować o status osoby osiedlonej?

Konkretne losy Brexitu są na ten moment (wrzesień 2019) tak samo niejasne jak były rok temu. Wydaje się jednak, że moment wyjścia UK z Unii Europejskiej staje się coraz bardziej realny, i coraz bliższy.

Dla wszystkich Polaków (i innych obywateli państw członkowskich UE) mieszkających na stałe w Zjednoczonym Królestwie i chcących nadal tu mieszkać a nie posiadających brytyjskiego obywatelstwa, oznacza to konieczność uzyskania tak zwanego settled status (statusu osoby osiedlonej) lub pre-settled status (statusu tymczasowego).

Dotyczy to także osób ze statusem rezydenta residence permit, choć dla nich proces ten jest formalnością.

O settled status musisz zaaplikować najpóźniej do końca czerwca 2021, a w przypadku coraz bardziej realnego Brexitu-bez-umowy (no deal), do końca 2020.

Do tej pory (wrzesień 2019) mniej niż 30% Polaków w UK takie wnioski złożyło – sytuacja jest na tyle poważna, że ambasador RP wystosował specjalny list do rodaków zamieszkałych w UK, zachęcający do aplikowania.Konkretne losy Brexitu są na ten moment (wrzesień 2019) tak samo niejasne jak były rok temu. Wydaje się jednak, że moment wyjścia UK z Unii Europejskiej staje się coraz bardziej realny, i coraz bliższy.

O co można się starać?

Settled status (status osoby osiedlonej), do którego prawo mają osoby, które przed 31 grudnia 2020 roku (przed 12 kwietnia 2019 roku w wypadku Brexitu no-deal) zamieszkiwały na terenie Zjednoczonego Królestwa w sposób ciągły przez co najmniej 5 lat, przez co najmniej 6 miesięcy każdego roku. Osoby takie po otrzymaniu statusu osoby osiedlonej będą mogły po Brexicie mieszkać i przebywać bez ograniczeń oraz starać się o obywatelstwo. Dłuższe przerwy w pobycie w UK są akceptowalne w pewnych przypadkach (służba wojskowa, służba dyplomatyczna, urodzenie dziecka).

Status ten da Ci prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, pracy, nauki, leczenia oraz korzystania z funduszy publicznych. Dzieci urodzone po otrzymaniu statusu osoby osiedlonej automatycznie nabędą obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa.

Pre-settled status (tymczasowy status osoby osiedlonej), do którego prawo mają osoby, które przed 31 grudnia 2020 roku (przed 12 kwietnia 2019 roku w wypadku Brexitu no-deal) zamieszkiwały na terenie Zjednoczonego Królestwa w sposób ciągły przez mniej 5 lat. Po 5 latach pobytu w UK osoby te otrzymają status osoby osiedlonej.

Co jest potrzebne by złożyć wniosek?

● dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty lub biometryczna karta rezydenta)
● cyfrowa fotografia
● dowody potwierdzające ciągły pobyt w Wielkiej Brytanii

W większości wypadków dowodem na to ostatnie będzie Twój numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number), a inne dane zostaną wyciągnięte automatycznie z systemu. Czasami potrzebna będzie dodatkowa dokumentacja, np. rachunek za Council Tax, druki P60 czy P45 od pracodawcy, zaświadczenie z uczelni czy roczny sumaryczny wyciąg bankowy.

Jak składać wniosek?

Aplikować można przez Internet, używając komputera lub telefonu z systemem Android lub IOS używając aplikacji EU Exit: ID Document Check, a cały proces trwa około 15 minut. Wnioski można też składać na papierze (zdjęcie będziesz jednak i tak przesyłać cyfrowo).

Więcej informacji o procesie aplikacji znajdziesz w przetłumaczonym na polski oficjalnym dokumencie przygotowanym na portalu GOV.UK.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook