Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

VIDEO: cashflow – sprawdź na co Twoja nowa firma może sobie pozwolić


Prowadzimy działalność gospodarczą, aby czerpać z niej zyski. Jest to główny cel. Aby firma przynosiła zyski, musi być prowadzona na zasadach komercyjnych przez cały okres rozliczeniowy. Firma, która nie jest w ten sposób prowadzona, przynosi nie zyski, ale straty. Straty można odliczać od dochodów i to nie tylko generowanych przez naszą przykładową działalność, zatem w wielu przypadkach dochodziłoby do świadomego generowania strat, aby odliczyć je sobie od innych dochodów, co narażałoby skarb państwa na poważne straty. Pod tym linkiem można zapoznać się z regulacją, będąca częścią Income Tax Act 2003 (sekcja 66), która wprost stwierdza, że odliczenie straty jest możliwe jedynie od dochodu od działalności handlowej, o charakterze zarobkowym i prowadzonej na zasadach komercyjnych.

Nowa firma a planowanie finansowe

Nie zmienia to faktu, że większość nowo rozpoczętych biznesów na początku generuje straty. Jest to związane zwykle z małą bazą klientów oraz wysokimi kosztami początkowymi. Aby biznes zaczął przynosić wymierne zyski, dobrze jest poznać odpowiedzi na następujące pytania: jak zarządzać pieniędzmi, gdzie ciąć koszty, ilu klientów potrzebujemy, aby sobie na ponoszenie określonych kosztów można było pozwolić? Tę wiedzę uzyskamy za pomocą cashflow.

Cashflow, czyli o płynności finansowej

Cashflow to bilans zysków i strat, określający płynność finansową firmy, czyli zależność między pieniędzmi, które zarabiamy, a tymi, które wydajemy, prowadząc działalność gospodarczą. Za pomocą cashflow można oszacować przyszły stan konta oraz podejmować właściwe decyzje finansowe.

Przykład.

Mamy na koncie nowo otwartej firmy 50,000 funtów. Obsługa stałych klientów przynosi średnio 10,000 funtów przychodu miesięcznie, ale jednocześnie generowane koszty to około 20,000 funtów. Jak już wspomniano uprzednio, nie jest to sytuacja niezwykła, kiedy biznes dopiero się rozwija – trzeba więcej wydać na reklamę, nowych pracowników i inne wydatki związane z działalnością. Jednak stan ten nie może trwać w nieskończoność – sytuacja musi się zmienić zanim konto firmowe całkowicie się opróżni. Trzeba stworzyć plan finansowy.

Poniżej prezentujemy tabelę obrazującą zmiany na koncie od początku prowadzenia działalności przez okres siedmiu miesięcy. Pierwszy miesiąc – sierpień – został oznaczony jako miesiąc zero, kiedy na koncie dopiero pojawiły się pieniądze i nie ma żadnych przychodów ani wydatków.

W pierwszym miesiącu przychód wyniósł 10,000 funtów, wydatki zabrały 20,000 funtów, zatem kończymy miesiąc z kwotą 40,000 funtów, która to kwota staje się bilansem początkowym miesiąca następnego. I tak dalej, aż do miesiąca numer pięć, czyli stycznia, który kończymy z zerową kwotą na koncie, ponieważ co miesiąc z naszej wyjściowej kwoty 50,000 funtów ubywało 10,000 funtów jako wynik bilansu przychodów i wydatków. Następny miesiąc, luty, rozpoczyna się bilansem zerowym, i w efekcie przynosi stratę, ponieważ na koncie jest teraz 10,000 funtów na minusie.

Do takiej sytuacji nie wolno doprowadzać. Trzeba albo zwiększyć dochody firmy, albo zmniejszyć koszty. Za pomocą cashflow możemy ocenić, jakich działań dokonać i przez jak długi okres czasu będą musiały być one stosowane, żeby firma się rozwinęła i zaczęła przynosić zyski.

Więcej na temat cashflow w wideo poniżej - dowiesz się z niego jak stworzyć pięcioletni plan rozwoju finansowego Twojego biznesu z projektowaniem ewentualnych zysków i kosztów. Zapraszamy!

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook