Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Dotacje na energię dla mieszkańców UK

Globalny wzrost kosztów energii budzi zrozumiałe zaniepokojenie społeczne. Ludzie ze strachem patrzą na nadchodzące, zimowe miesiące, kiedy rachunki za ogrzewanie zaczną jeszcze bardziej obciążać domowy budżet wszystkich mieszkańców.

Dofinansowanie do prądu i gazu w Wielkiej Brytanii

W związku z tym w dniu 29 lipca rząd ogłosił, że od października każde gospodarstwo domowe otrzyma dotację w formie zniżek na rachunki za energię. Dotacja będzie rozłożona na 6 rat. Ma ona pomóc rodzinom przetrwać okres zimowy i pomóc w pokrywaniu zwiększonych kosztów utrzymania.

Dotacja będzie przyznawana w ramach Programu Wspierania Rachunków za Energię (Energy Bills Support Scheme), który zapewni zniżki na rachunki za energię 29 milionom gospodarstw domowych w całej Wielkiej Brytanii. Program jest częścią obszerniejszej kampanii „Pomoc dla Gospodarstw Domowych” (Help for Households).

£400 dla każdego gospodarstwa domowego

Zniżka ma być administrowana przez dostawców energii począwszy od października 2022 i ma obniżyć koszty energii w sumie o 400 funtów. Będzie rozdysponowana w sześciu ratach.

Osobom posiadającym domowy punkt pomiarowy energii elektrycznej, które płacą rachunki przy pomocy standardowego kredytu, karty płatniczej i polecenia zapłaty, koszt energii zostanie obniżony automatycznie i nie jest potrzebne podjęcie w tym celu żadnych działań.

Klienci, którzy płacą za energię w postaci przedpłat otrzymają kupony zniżkowe, które będą im dostarczane w pierwszym tygodniu każdego miesiąca i wydawane w oparciu o wiadomości tekstowe SMS i listy przesyłane drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Do tego celu wykorzystywane będą dane kontaktowe, które klient podał swojemu dostawcy energii. Realizacja kuponów ma odbywać się w zwykłych punktach doładowania jak PayPoint lub Post Office.

UWAGA! W celu realizacji zniżki nie będzie trzeba podawać żadnych danych bankowych. Jeżeli ktoś będzie próbował wyłudzić od Ciebie jakiekolwiek dane posługując się argumentacją, że jest to niezbędne celem realizacji zniżki na energię, należy takie sytuacje natychmiast zgłaszać na policji.

Jak zorganizowane będzie wsparcie finansowe dla mieszkańców UK

Według planu zniżka ma być realizowana w wysokości 66 funtów w październiku i w listopadzie, natomiast od grudnia do marca 2023 roku w wysokości 67 funtów. Będzie udzielana co miesiąc niezależnie od planów finansowych, według których konsumenci się rozliczają z dostawcami energii. W ten sposób będzie można zapewnić dostęp do zniżki każdej osobie, niezależnie od zmiany jej okoliczności życiowych, którą to zmianą może być np. przeprowadzka.

W przypadkach, w których koszt opłat energetycznych jest wliczony w opłatę za wynajem, to właściciel lokalu jest zobowiązany do uwzględnienia zniżki w ustalaniu opłat pobieranych od najemców, gdyż de facto to on jest wówczas sprzedawcą energii dostarczanej najemcom.

Szczegóły dotyczące dostępu do zniżki we wszystkich przypadkach, w których lokatorzy nie mają bezpośredniej relacji z dostawcą energii (jak na przykład mieszkańcy tzw. house parks, którzy posiadają własność domu, ale nie posiadają własności gruntu, na którym ten dom stoi i wynajmują ten grunt od właściciela), zostaną ogłoszone w październiku 2022.

Aby zapewnić konsumentom jak najskuteczniejsze korzystanie z przyznanej zniżki oraz zapobiec możliwym nadużyciom, rząd zobowiązał dostawców energii do składania szczegółowych sprawozdań ze wszystkich działań podjętych celem przekazania klientom rządowego wsparcia. Zgłoszenia mają obejmować powiadomienia wysyłane klientom na piśmie oraz wyraźne wyszczególnienie zniżki na rachunkach za energię.

Ile przeznaczono na pomoc mieszkańcom Wielkiej Brytanii

Według słów Kanclerza Skarbu, Nadhima Zahawi, na pomoc gospodarstwom domowym w tym roku rząd przeznaczył kwotę w wysokości 37 miliardów funtów, z czego 8 miliardów zostanie przyznane gospodarstwom, które najmocniej odczuwają skutki wzrostu kosztów utrzymania – każde z nich otrzyma 1,200 bezpośredniej dotacji.

Jest to część pakietu wsparcia energetycznego o wartości 11 miliardów funtów ogłoszonego wiosną, kiedy to doszło do gwałtowanego wzrostu cen.

Oprócz zniżki na energię dostępne będą następujące dotacje, przyznawane potrzebującym w ramach Pakietu wsparcia w zakresie kosztów utrzymania (Cost of Living Support package):

- jednorazowa dotacja w wysokości 650 funtów na pokrycie kosztów utrzymania dla gospodarstw korzystających z zasiłków uzależnionych od stanu majątkowego (jest to ok. 8 milionów gospodarstw);

- jednorazowa dopłata w wysokości 300 funtów dla gospodarstw domowych emerytów (również ok. 8 milionów gospodarstw);

- jednorazowa dotacja w wysokości 150 funtów na koszty utrzymania w związku z niepełnosprawnością (ok.6 milionów osób);

- o 500 milionów funtów zostanie zwiększony Fundusz Wsparcia Gospodarstw Domowych (Household SupportFund), pozostający w dyspozycji samorządów, który wspiera gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji w zakresie zapewnienia produktów podstawowych, takich jak żywność, media i odzież.

 

Jeżeli poszukujesz dodatkowych informacji, znajdziesz je na tej rządowej stronie.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook