Niższe podatki legalnie - Zamów książkę w przedsprzedaży i zyskaj

Gotowi na brexit? Odroczenie należności celnych przywozowych

Jak będzie działał odroczony VAT w przypadku importu? Czym właściwie są rachunki na potrzeby odroczonych opłat celnych?

W celu ograniczenia potencjalnych szkód spowodowanych zakończeniem okresu przejściowego i wprowadzeniem zasad "właściwego" brexitu, rząd UK zastosował wiele środków pośrednich. Środki te mają jednak charakter tymczasowy, a właściciele przedsiębiorstw powinni przeanalizować krótko- i długoterminowe konsekwencje i plany swoich firm w odniesieniu do ceł i przepływu środków pieniężnych.

Co to jest EORI?

Sprawdź na tej stronie internetowej, czy Twoja firma ma już ważny numer EORI. Numer EORI (Economic Operator Registration and Identification czyli numer rejestracyjny i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego) jest używany przez podmioty zajmujące się przeładunkiem i służby celne gdy towary przemieszczają się między krajami.

Jeżeli zajmujesz się handlem międzynarodowym, ważne jest, aby Twoja firma miała numer EORI.

Jeśli nie masz jeszcze numeru EORI, to wystąp o jego przyznanie. Można to zrobić online, jest to bezpłatne, a przydzielenie numeru trwa około tygodnia. Pod tym linkiem możesz zrobić to bezpośrednio.

Jak będzie działał odroczony VAT w imporcie?

Od 1 stycznia 2021 r., towary przybywające do Wielkiej Brytanii z dowolnego miejsca na świecie będą podlegały podatkowi VAT z tytułu importu i zostaną zwolnione przez urząd celny  dopiero po zapłaceniu tego VAT-u do HMRC.  Zakładając, że kupujący jest importerem, zapłacenie VAT-u na wejściu w imieniu importera zajmie się zwykle agent, i będzie pobierał za to opłatę.

Od 1 stycznia 2021 r. podatek VAT z tytułu importu może być rozliczany w deklaracji VAT nabywcy. Podobnie jak w przypadku odwrotnych obciążeń, podatek VAT od importu podajemy w polu 1 deklaracji VAT zaś odzyskujemy (jeżeli firma jest pełnym płatnikiem) w polu 4, przy czym wartość zakupu netto podajemy w polu 7. Mówiłem o tym w video na YouTube.

Mechanizm ten oznacza, że w ogromnej większości przypadków towary nie będą przetrzymywane w porcie czy przez urząd celny, a co najważniejsze, nabywca (czyli Twoja firma) nie traci na płynności w wyniku konieczności zapłaty podatku VAT przed otrzymaniem zakupionych towarów.

Organizacja ceł przywozowych

Podobnie jak VAT, cło przywozowe jest deklarowane w momencie przybycia do UK i powinno być opłacone przed zwolnieniem towarów; tak jak w przypadku VAT, zazwyczaj robi to agent, za co pobiera opłatę.

Przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku cła przywozowe są nadal należne, ale HMRC wyda towary bez opłat, aby pomóc firmom uniknąć zaległości lub opóźnień. Podatnik, czyli w tym wypadku Twoja firma sprowadzająca towary musi uregulować te odroczone należności celne w ciągu sześciu miesięcy. Podatnik będzie miał także sześć miesięcy na złożenie dokumentacji importowej.

Odroczenie płatności należności celnych stosuje się wyłącznie do towarów niepodlegających kontroli (non-controlled goods). Towary podlegające kontroli takie, jak alkohol, tytoń i inne towary objęte akcyzą, nie są objęte odroczeniem. 

Odroczenia te zatem dadzą podatnikom trochę czasu na zaangażowanie odpowiedniego agenta lub przeszkolenie pracowników w zakresie systemów importu (CHIEF/CDS) i nabycie odpowiedniego oprogramowania do składania deklaracji celnych i importowych.

Rachunki na potrzeby odroczonych opłat celnych (Duty Deferment Accounts)

Rachunki takie funkcjonują już dla przedsiębiorstw, które importują towary spoza UE, ale po zakończeniu okresu przejściowego staną się z pewnością bardziej popularne.

Rachunek na potrzeby odroczonych opłat celnych pozwala HMRC na wydanie towarów bez konieczności uiszczania należności celnych, przy czym HMRC pobiera podatek VAT i cło przywozowe w następnym miesiącu za pośrednictwem direct debit. Odroczenie jest wspierane przez gwarancję bankową, więc za tę usługę bank Twój może pobrać opłatę. Oznacza to również, że typowy importer towarów nie cierpi z powodu opóźnień w odbiorze tych towarów.

W HMRC można także założyć inny rachunek na potrzeby odroczonych opłat, zwany SIVA (Simplified Import VAT Account). Podczas gdy standardowy rachunek wymaga gwarancji bankowej zarówno w odniesieniu do należności celnych przywozowych, jak i podatku VAT (w oparciu o szacunkowe wartości przywozu), rachunek SIVA wymaga gwarancji jedynie w odniesieniu do elementu cła, a zatem niższej gwarancji bankowej, co oznacza niższą opłatę pobieraną przez bank.

Co powinna zrobić firma zajmująca się importem do UK

Twoje ruchy powinny być uwarunkowane oceną, jak ważnym elementem Twojej działalności jest import towarów.

Sporadyczne przywozy z Unii Europejskiej może być łatwiej ogarnąć za pośrednictwem agenta czy podobnego podmiotu zajmującego się obsługą spedycji międzynarodowej. Przedsiębiorstwo, które wiele importuje, powinno rozważyć przeszkolenie pracowników w zakresie składania deklaracji i zarządzania rachunkiem na potrzeby odroczonych płatności w HMRC.

W sumie zależy to od Twoich kosztów i zasobów, także ludzkich. Na poziomie minimum, załatw kwestię numeru EORI i przeanalizuj swój łańcuch dostaw.

Jeżeli prowadzisz handel pomiędzy UK a Polską lub innymi krajami Unii Europejskiej, koniecznie upewnij się, że Twoja księgowa lub doradca podatkowy, jak radzić sobie z odroczonymi opłatami.

Chcesz otrzymać powiadomienie mailem o publikacji? Zapisz się do newsletter.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook