Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Kolejna podwyżka karnych odsetek. Spłaty nadpłaconych podatków nadal oprocentowane stawką 0.5%.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Bank of England w dniu 18 marca bieżącego roku, w związku ze wzrostem inflacji po raz kolejny zostanie podniesiona podstawowa stopa procentowa (Bank Rate).

Bazowa stopa procentowa Bank of England wzrośnie z 0.5% do 0.75%. Ponieważ inflacja stale się powiększa i szacuje się, że w maju 2022 roku będzie wynosiła już około 8%, Bank of England w tym samym oświadczeniu zapowiedział możliwość kolejnych podwyżek, w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Karne odsetki w większej wysokości

Zmiana stopy procentowej ma oczywiście wpływ na inne aspekty życia finansowego, w tym na odsetki karne naliczane przez urząd podatkowy od zaległych płatności podatkowych. Jest to już trzecia podwyżka w tym roku. HMRC podwyższa swoją stawkę w powiązaniu ze wzrostem bazowej stopy procentowej, ponieważ wysokość stawki HMRC ma być ustawowo o 2.5% większa od stawki podstawowej Bank of England. Zatem od dnia 5 kwietnia 2022 roku (lub od 28 marca w przypadku płatności w ratach kwartalnych) będzie to stawka 3.25%. Informacja dla tych, którzy umówili się już z urzędem w kwestii spłaty zaległych należności: naliczanie odsetek nie zostaje przerwane w momencie ustalenia terminu płatności.

Oprocentowanie spłat HMRC bez zmian

Oprocentowanie spłat, czyli wszelkich kwot zwrotu podatku, które HMRC jest dłużne podatnikom, pozostaje niezmienione od 2009 roku w według stawki 0.5% (minimalna wysokość oprocentowania). Bez zmian pozostanie też oficjalna stopa procentowa HMRC, stosowana przy obliczaniu podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych w postaci nieoprocentowanych pożyczek. Pozostanie ona w wysokości 2% przez cały rok podatkowy 2022/23.

Skąd różnica oprocentowania?

Dlaczego stopy procentowe zaległych płatności należnych HMRC są opodatkowane dużo wyżej niż kwoty, które urząd podatkowy jest winny podatnikom?

Według oficjalnego stanowiska HMRC, sprawiedliwe jest wobec podatników płacących swoje zobowiązania na czas, aby ci, którzy się z nimi spóźniają, byli karani według podwyższonej stopy podatkowej, gdyż poprzez niedokonywanie płatności w terminie narażają oni budżet państwa na konieczność wstrzymywania się z najpotrzebniejszymi inwestycjami. Ponadto podwyższone stawki kar zabezpieczają urząd podatkowy przed możliwością manipulowania systemem przez podatników, którzy, teoretycznie, mogliby potraktować zwrot podatku jak opcję konta oszczędnościowego.

Zróżnicowanie w oprocentowaniu karnych odsetek oraz spłat HMRC oburza wielu i jest określane jako „niesprawiedliwe”. Zdaniem oponentów, których przedstawicielem jest cytowany w mediach Phil Kinzett-Evans z kancelarii podatkowej UHY Hacker Young, jeżeli wiąże się bezpośrednio stopę oprocentowania długu podatnika ze stawką bazową Bank of England, również spłaty dla podatnika powinny być z nią powiązane, zwłaszcza, że w obecnej gospodarczej sytuacji różnica między stawkami będzie coraz większa, a HMRC ostatnimi czasy coraz bardziej opóźnia wydawanie zwrotów.

Jakakolwiek jest twoja opinia w tej sprawie, najlepiej po prostu nie dopuszczać do powstania zaległości, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Jeżeli jednak posiadasz jeszcze jakiś niespłacone podatkowe zobowiązania, spłać je przez dniem 5 kwietnia, w przeciwnym wypadku odsetki od nich będą już podlegały stawce w nowej, podwyższonej wysokości. Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić całości zobowiązania, postaraj się zapłacić je w jak największej części.

Wziąwszy po uwagę zapowiedź Bank of England dotyczącą kolejnych podwyżek, rozsądnie jest swoje wszystkie płatności uiszczać w terminie.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook