Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego

Joanna w trakcie roku podatkowego przeniosła ośrodek interesów życiowych do Polski. Dla ustalenia rezydencji podatkowej niezamężnej i bezdzietnej singielki największe znaczenie ma zmiana fizycznego pobytu oraz zamiar pobytu stałego w danym kraju.

Autor: Maciej Marciniak, doradca podatkowy, MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY Sp.k. Kancelaria Prawna

Przeprowadzka do innego kraju - ustalamy rezydencję

W wieku 20-tu kilku lat, w 2012r. Pani Joanna wyjechała z Polski do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszych perspektyw, głównie zarobkowych, a także z chęci poznania – jak żyje się „na Wyspach”. W chwili wyjazdu do Wielkiej Brytania i powrotu do Polski, Pani Joanna była osobą niezamężną i bezdzietną.

Początkowo Pani Joanna pracowała jako kasjerka na stacjach paliw, ostatecznie jednak awansowała do pracy biurowej w centrali brytyjskiej sieci stacji paliw.

Po kilku latach Pani Joanna odłożyła oszczędności, poznała brytyjski styl życia i nabyła brytyjski akcent.

W czerwcu 2018r. Pani Joanna rozwiązała umowę o pracę z centralą brytyjskiej sieci stacji paliw, zaś okres wypowiedzenia upłynął z końcem lipca 2018r. Od sierpnia 2018r. na Panią Joannę czekała praca w centrali polskiej sieci stacji paliw.

Pani Joanna wykorzystała przysługujący jej urlop wypoczynkowy u dotychczasowego, brytyjskiego pracodawcy, aby uporządkować sprawy w Wielkiej Brytanii i przenieść swoje życie z powrotem do Polski. Urlop wypoczynkowy Pani Joanny rozpoczął się w dniu 10 lipca, zaś 15 lipca Pani Joanna opuściła Wielką Brytanię i przyleciała do Polski z zamiarem stałego pobytu i pracy.

W dniu 30 lipca Pani Joanna otrzymała od brytyjskiej centrali sieci stacji paliw wynagrodzenie za ostatni okres rozliczeniowy.

W dniu 1 sierpnia Pani Joanna rozpoczęła pracę w centrali polskiej sieci stacji paliw.

Od kiedy klientka stała się polskim rezydentem podatkowym ?

Pani Joanna stała się polskim rezydentem podatkowym z chwilą fizycznego przybycia do Polski pomimo, że w roku podatkowym, w którym opuściła Wielką Brytanię, przebywała w Polsce krócej, niż 183 dni[1]. Faktyczny powrót Pani Joanny do Polski związany był z zamiarem stałego pobytu, co znajduje potwierdzenie w postaci nawiązania stosunku pracy z polskim pracodawcą i podjęcia stałego zatrudnienia (wykonywania pracy) w Polsce.

W przypadku Pani Joanny rozstrzygające znaczenie przy ustalaniu chwili uzyskania polskiej rezydencji ma chwila, w której Pani Joanna przeniosła ośrodek interesów życiowych do Polski. Przeniesienie takiego ośrodka może nastąpić w trakcie roku podatkowego, bez względu na to, czy dana osoba przebywa w kraju, którego nabywa rezydencję, dłużej niż, 183 w roku podatkowym[2] (tzw. „dzielenie roku” podatkowego).

Ośrodek interesów życiowych jest skupieniem powiązań życiowych danej osoby z konkretnym krajem, w aspekcie:

  • spraw osobistych (miejsce stałego pobytu małżonka, dzieci, przynależność do organizacji społecznych);
  • ekonomicznym (miejsce położenia stałego źródła przychodów, zatrudnienie, miejsce położenia majątku nieruchomego, lokalizacja banku w którym prowadzony jest rachunek bieżący lub rachunek lokaty terminowej.

W przypadku osób niezamężnych/nieżonatych i bezdzietnych („samotnych”) najistotniejsze znaczenie dla ustalenia rezydencji podatkowej ma zmiana fizycznego pobytu oraz zamiar stałego pobytu w danym kraju ze szczególnym skupieniem na aspekcie ekonomicznym życia tej osoby. Osobisty aspekt życia ma zatem charakter „pomocniczy”, gdyż w przypadku osoby „samotnej” jest mniej stały i weryfikowalny.

Czy ostatnie wynagrodzenie otrzymane od brytyjskiego pracodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce ?

Skoro 15 lipca 2018r. Pani Joanna stała się polskim rezydentem podatkowym, ostatnie wynagrodzenie od brytyjskiego pracodawcy, które wpłynęło na rachunek bankowy Pani Joanny w dniu 30 lipca – podlega opodatkowaniu w Polsce.

Oznacza to, że ww. ostatnie, brytyjskie wynagrodzenie, Pani Joanna powinna wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, składanym za roku podatkowy, w którym fizycznie powróciła do Polski. Niemniej jednak, od dochodu w postaci tego ostatniego wynagrodzenie, nie został pobrany polski podatek dochodowy od osób fizycznych. Do dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przez polskich rezydentów podatkowych do dnia 31.12.2019., miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zwana metodą wyłączenia z progresją. W przypadku Pani Joanny, brytyjski dochód mógł mieć ewentualny wpływ na opodatkowanie (wysokość stawki podatkowej) dochodów, które uzyskała za pracę dla polskiego pracodawcy, świadczoną od 1 sierpnia 2018r.  

Od dnia 01.01.2020r. doszło do zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Aktualna obowiązuje metoda odliczenia proporcjonalnego (kredytu podatkowego). Zakłada ona opodatkowanie brytyjskich dochodów w Polsce z możliwością zaliczenia podatku dochodowego pobranego w Wielkiej Brytanii na poczet polskiego podatku dochodowego obliczanego od tych brytyjskich dochodów.  

----------

[1] Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -     za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która   posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Art. 4 ust. 2 lit. a Konwencji z dnia 20.07.2006r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

[2] Interpretacje indywidualne z dnia 16.04.2014r., nr IPPB4/415-65/14-3/JK oraz dnia 27.05.2013r., nr IPPB4/415-177/13-2/MP

Szukasz pomocy w rozwiązaniu problemu dotyczącego rezydencji podatkowej w UK?  Skontaktuj się z nami już dziś!

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook