Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Odliczanie kosztów pracy z domu w UK

Pandemia spowodowała, że wiele osób musiało pracować z domu. W związku z tym w latach podatkowych 2020/21 i 2021/22 urząd podatkowy złagodził warunki niezbędne dla skutecznego złożenia wniosku o ulgę podatkową z tytułu dodatkowych kosztów domowych w wysokości sześciu funtów tygodniowo. Ulga ta została ponownie zmodyfikowana w dniu 5 kwietnia 2022 roku, co wymusiło zmianę w kodach podatkowych niektórych pracowników po to, aby pozbyć się tegoż odliczenia.

Sprawdź swój kod podatkowy

Warto zatem sprawdzić swój kod. Tym z pracowników, który nie składają rozliczenia self-assessment, ulgę usunięto automatycznie i nie muszą się już o nic martwić w tym temacie. Jeśli jednak jesteś osobą samodzielnie wypełniającą i składającą swoje zeznanie oraz uprzednio wniosłeś/wniosłaś o przyznanie ulgi, nadal będzie Ci ona przyznawana, nawet jeżeli nie pracujesz już z domu. W takim przypadku jest to ulga nienależna, która Ci już nie przysługuje, zatem należy poprosić HMRC o jej usunięcie (zmianę kodu podatkowego), bo nienależnie przyznaną ulgę trzeba będzie zwrócić – z odsetkami.

Obecne warunki przyznawania ulgi za pracę z domu

Najlepiej jednak uprzednio sprawdzić, czy spełniasz warunki uprawniające cię to odliczenia, czy też już nie.

Według aktualnych wytycznych HMRC, gdy praca w domu jest dla pracownika konieczna, a pracodawca nie pokrywa w pełni kosztów przez niego w związku z tym ponoszonych, pracownik może ubiegać się o odliczenie podatkowe za wszelkie niezwrócone wydatki, jeżeli:

  • główne obowiązki służbowe są przez pracownika wykonywane w domu;
  • są to obowiązki, które wymagają szczególnych udogodnień;
  • udogodnienia nie są dostępne w firmowym miejscu pracy lub też charakter obowiązków służbowych wymaga, aby dom pracownika znajdował się tak daleko od siedziby firmy, że dojazd do niej byłby działaniem nieracjonalnym;
  • pracownik nie może sobie wybrać pomiędzy pracą w siedzibie firmy, a pracą we własnym domu – praca jest wykonywana w domu, ponieważ nie jest możliwe zorganizowanie tejże pracy w siedzibie firmy.

Innymi słowy, dodatek NIE będzie Ci przysługiwał, jeżeli „wybierasz” pracę w domu, a nie jesteś do tego zmuszony przez niezależne od Ciebie okoliczności.

Wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie.

Według wykładni oficjalnej, nie można zaliczać jako dodatkowego kosztu pracy z domu podatku komunalnego (council tax), czynszu, spłat kredytu hipotecznego ani żadnego z wydatków poniesionych na cele prywatne lub jednocześnie prywatne, jak i służbowe (np. Internet).

Więcej na ten temat możesz naleźć na na stronie HMRC.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook