Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Zmiany w podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT)

Opublikowany w lipcu projekt nowelizacji wprowadza zmiany w przepisach mających zastosowanie do przekazywania aktywów pomiędzy małżonkami i partnerami cywilnymi, którzy są w separacji lub biorą rozwód.

Więcej czasu na nieobciążony podatkiem podział majątku

Projekt przewiduje, że małżonkowie i partnerzy cywilni w separacji będą mogli dokonywać przenoszenia majątku między sobą z zachowaniem zasady „no gain no loss” czyli bezobciążenia podatkiem od zysków kapitałowych do trzech lat następujących po roku, w którym nastąpiła separacja. Jeżeli majątek jest przedmiotem formalnej umowy rozwodowej, czas ten jest nieograniczony.

Nowelizacja ułatwi podział majątku osobom, które się rozstają lub rozwodzą, a zasady opodatkowania zysków kapitałowych mające zastosowanie do małżonków i partnerów cywilnych będących w trakcie separacji będą bardziej sprawiedliwe, dając im więcej czasu na przeniesienie aktywów między sobą bez narażania się na ewentualne obciążenie podatkiem od zysków kapitałowych.

Zmiany zaczną obowiązywać  od dnia 6 kwietnia 2023.

Jak obecnie jest ustalany podatek CGT w transakcjach między małżonkami i partnerami cywilnymi

Obecnie przekazanie aktywów pomiędzy małżonkami i partnerami cywilnymi, którzy mieszkają razem, odbywa się na zasadzie "no gain no loss" w każdym roku podatkowym, w którym mieszkają razem, co oznacza, że akt przekazania ich własności między jednym małżonkiem/partnerem, a drugim nie jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych. Jeżeli później aktywa te zostaną sprzedane, zysk ze sprzedaży jest obliczany na podstawie ceny, za którą nabył je pierwotnie pierwszy z małżonków/partnerów i następnie od tego zysku jest odprowadzany podatek CGT.

Natomiast w momencie, gdy małżonkowie/partnerzy rozstają się, zasada „no gain no loss” ma zastosowanie jedynie wobec tych rozporządzeń majątkowych między nimi, które zostały dokonane w czasie roku podatkowego, w którym nastąpiła separacja. Potym czasie przekazanie aktywów jest traktowane jako normalne zbycie i podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie HMRC.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook