Płynność finansowa firmy a podatek VAT w UK

Mariusz jest właścicielem małej firmy, która miała trudności z płynnością finansową w związku z płatnościami VAT. Szukał sposobu, aby poprawić sytuację i zdecydował, że spróbuje zmienić sposób wystawiania faktur. Skontaktował się zatem z działem księgowym TaxOne.

Jak działa system cash basis?

Jednym z rozwiązań, nad którymi się zastanawialiśmy, była możliwość skorzystania z systemu rachunkowości na podstawie cash basis (CAS). Wówczas Mariusz nie rozliczałby podatku od sprzedaży VAT aż do momentu, gdy jego klienci zapłacą.

Nie rozliczałby też podatku VAT od zakupów, dopóki sam nie zapłaciłby swoim dostawcom. Niestety, taki sposób nie sprawdza się w sytuacji, kiedy klienci opóźniają płatność.

Ponadto okazało się, że Mariusz nie jest już uprawniony do CAS, ponieważ jego roczne obroty z podatkiem VAT przekroczyły kwotę 1.35 miliona funtów.

Opóźnienie płatności podatku VAT

Zaczęliśmy rozważać inne opcje, w zależności od tego, czy sprzedaż ma charakter świadczenia stałego, czy też jednorazowego.

Opóźnienie VAT przy sprzedaży o charakterze stałym

W przypadku sprzedaży o charakterze stałym i fakturach wystawianych okresowo można skorzystać z opcji opóźniania wystawienia faktur VAT do momentu otrzymania zapłaty. W takim przypadku wystawia się dokument zastępczy informujący klientów o należnej do zapłaty kwocie, np. fakturę pro forma, wniosek o płatność lub wezwanie do zapłaty.

Właściwa faktura sprzedaży jest wystawiana i rozliczana dopiero, kiedy zapłata zostanie uiszczona przez klienta. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać, żeby utrzymać pełną ścieżkę audytu dla wystawianych dokumentów, np. nadając każdej fakturze pro forma unikalny i sekwencyjny numer identyfikacyjny. 

Opóźnienie VAT przy sprzedaży o charakterze jednorazowym

Opóźnienie wystawienia faktur VAT jest możliwe także w przypadku umów z płatnościami o charakterze jednorazowym: można wystawić „wniosek o płatność” lub inny dokument zamiast faktury sprzedaży, przenosząc wystawienie właściwej faktury VAT do następnego okresu rozliczeniowego, jednak wówczas data faktury nie może przekroczyć terminu 14 dni od zakończenia świadczenia usług lub dokonania sprzedaży.

Minusem tego rozwiązania jest fakt, że niektórzy klienci mogliby potraktować takie działania jako wyraz braku zaufania, co wpłynęłoby negatywnie na ich współpracę z firmą.

Jak użyć opóźnienia płatności podatku VAT

Możliwość odsuwania w czasie płatności podatku VAT może wspomóc płynność finansową firmy Mariusza poprzez takie nią sterowanie, żeby przypadała na czas, kiedy spółka przynosi większe dochody. W okresach, kiedy w biznesie jest mały ruch, lepiej nie mieć dodatkowego finansowego obciążenia.

Weryfikacja płynności finansowej firmy

Aby zweryfikować swoją płynność finansową, Mariusz musiał zwrócić uwagę także na inne aspekty swojej działalności:

  • Ile spółka ma długów i czy poziom jej zadłużenia nie prowadzi do trudności finansowych?
  • Czy łatwo można uzyskać dostęp do gotówki, gdyby było to potrzebne?
  • Czy są jakieś oznaki, że aktywa firmy nie są wykorzystywane w sposób efektywny?
  • Jakie dochody przynosi firma?
  • Jak wysoko spółka jest wyceniana przez inwestorów?
  • Czy oczekiwania inwestorów są uzasadnione?

Po przeanalizowaniu wszystkich tych aspektów, Mariusz był w stanie lepiej zrozumieć sytuację swojej firmy i podjąć odpowiednie kroki, aby poprawić jej płynność finansową. 

Dodatkowe informacje na temat płynności finansowej możesz przeczytać w naszym innym artykule, który znajdziesz tutaj.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.