Jakie kary czekają nas w UK za nierozliczenie się na czas lub ukrywanie dochodów?

Zgłosiła się do nas Marzena, która ma kilka nieruchomości w Polsce. Marzena nie rozliczała się ze swoich polskich dochodów w UK, choć jest tutaj rezydentem podatkowym. O tym, że rozliczamy się z dochodów z całego świata w UK, jeśli jesteśmy rezydentami w UK, trąbimy nieprzerwanie już od dłuższego czasu. Marzena o tym nie wiedziała. Przyszła do nas po otrzymaniu listu z HMRC, żeby się dowiedzieć jakie grożą jej kary.

List od HMRC z zapytaniem o zagraniczne dochody

Do Marzeny przyszedł list (tzw. nudge letter) z powiadomieniem, że HMRC dostało informacje zza granicy o jej polskich dochodach. Coraz więcej listów o podobnej treści przychodzi do klientów TaxOne:

Your overseas assets, income or gains – we have information that shows you may have received overseas income or gains that you may have to pay UK tax on. We have received this information through the UK’s tax information exchange agreements with other countries… We are giving you the opportunity to review your tax affairs…” co oznacza w wolnym tłumaczeniu: „Wiemy o Twoich dochodach, dostaliśmy informację z polskiego urzędu skarbowego. Chcesz się przyznać?"

Marzena zaczęła się zatem zastanawiać co zrobiła źle, gdzie popełniła błąd i co jej za to może grozić.

Jak HMRC wymierza kary

Wszelkie kary, jakie HMRC może na nas nałożyć, czy za zbyt późne rozliczenie się z urzędem skarbowym, czy za ukrywanie jakichkolwiek dochodów, są zapisane w formie tabel w ustawach finansowych. Nie mogą być one wyższe ani niższe, niż przewiduje prawo. Urzędnik zatem ma pewne widełki, których musi się trzymać nakładając karę, ale warto pamiętać, że w UK urzędnicy starają się nam, jako podatnikom, pomóc w każdej sytuacji i w każdym momencie. Jeśli tylko mają możliwość powołać się na konkretny przepis prawny, by obniżyć taką karę – zazwyczaj to robią.

Spóźnione rozliczenie podatkowe Self Assessment

Marzena wynajmuje w Polsce mieszkania od 4 lat. Nigdy nie robiła w Wielkiej Brytanii rozliczenia Self Assessment. „Przecież rozliczyłam się z tego w Polsce” – myślała. Owszem, ale powinna i w Polsce i w UK. W Wielkiej Brytanii od należnego podatku moglibyśmy wówczas odliczyć jej podatek zapłacony w Polsce - istnieje umowa zawarta między UK a PL, która zapobiega podwójnej zapłacie podatku za ten sam dochód.

Ile wyniesie kara za spóźniony Self Assessment

Za niezłożenie na czas rozliczeń podatkowych przez rezydenta Wielkiej Brytanii Finance Act 2009 Sch 56 przewiduje za każdy rok następujące kary:

Wymiar kary za rok podatkowy 2016/17:

  • pierwsze £100 do zapłaty za pierwszy dzień spóźnienia po 31 stycznia 2018 po 3 miesiącach spóźnienia kolejne £300 (lub 5% zaległego podatku);
  • po kolejnych 3 miesiącach następne £300 lub znów 5% zaległego podatku;
  • następnie za każdy kolejny dzień po £10 przez maksymalnie 90 dni.

Podsumowując: w roku podatkowym Marzena może dostać £1,600 kary.

Ponieważ Marzena zalega z podatkami za 4 lata, trzeba do tego doliczyć możliwe kary za rok podatkowy 2017/18 i 2018/19 oraz za rok 2019/20.
Dodajmy to tego odsetki i uzbiera się spora suma.

Kary w UK za niezapłacenie podatku od dochodów zza granicy

Powyżej opisaliśmy kary za niezłożenie rozliczeń podatkowych na czas. Ale ukrywanie dochodów to osobne zagadnienie. W sytuacji Marzeny, HMRC może wysłać wniosek do polskiego urzędu skarbowego z prośbą o sprawdzenie i przesłanie informacji o wszelkich dochodach wpływających na jej konto bankowe. Pisaliśmy o tym w artykule o wymianie informacji pomiędzy urzędami.

HMRC dzieli kary na różne kategorie w zależności od tego, w jaki sposób doszło do nieścisłości. Będą one też uzależnione od postępowania Marzeny i będą stanowić procent „potencjalnej utraty dochodów” HMRC.

Potencjalnie utraconym dochodem HMRC jest podatek dochodowy, w tym składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance Contribution) oraz niezapłacony podatek od zysków kapitałowych – czyli dochód jaki urząd skarbowy uzyskałby z Twoich podatków.

Jeśli Marzena celowo się nie rozliczyła oraz chciała ukryć przed HMRC ten fakt, kara jaką maksymalnie może nałożyć HMRC to 100% potencjalnie utraconych dochodów. Za umyślne, ale nie ukrywane przed HMRC nieścisłości urząd nałoży maksymalnie 70% kary, a w każdym innym przypadku maksymalna kara wyniesie 30% potencjalnie utraconych dochodów do skarbu państwa.

Wyższe kary w UK za nieujawnione dochody zagraniczne (offshore matters)

Gdy urząd dowie się nie od Ciebie o Twoich zagranicznych dochodach, naliczane kary są wyższe niż te za uchybienia podatkowe popełnione w związku z dochodami krajowymi. W teorii urzędowi jest trudniej dotrzeć do informacji o dochodach zagranicznych, niż do tych ukrywanych na terenie UK. Ale to już tylko teoria. W praktyce przepływ informacji między HMRC, a urzędami skarbowymi innych krajów jest coraz lepszy ze względu na podpisane umowy CRS.

Ustalanie wysokości kar to osobna i dość mocno skomplikowana sprawa, na której temat możesz przeczytać pod tym linkiem. Stawki kar są zróżnicowane w zależności od roku podatkowego oraz od kategorii terytorium czyli kraju, na obszarze którego podatnik uzyskał dochody (zależnie od tego, jak chętnie dany kraj dzieli się swoimi danymi podatkowymi z Wielką Brytanią). Ale nie tylko. Bardzo ważny jest również rodzaj przewinienia.

Kara za celowe i ukrywane błędy – Deliberate and concealed

Uchybienia są uważane przez HMRC za celowe i ukrywane, jeśli np. Marzena próbowałaby ukryć sytuację, w jakiej się znalazła. Obejmuje to produkowanie fałszywych dowodów na niepodlegające opodatkowaniu źródła dochodu w celu nieuczciwego wyjaśnienia nieujawnionego dochodu lub niszczenie ksiąg i rejestrów.

Kara za celowe, lecz nieukrywane błędy – Deliberate

W przypadku, gdyby Marzena z premedytacją zdecydowała nie rozliczać się z HMRC, lecz ostatecznie nie ukrywałaby swoich błędów i nie podejmowałaby żadnych kroków w celu ukrycia swoich dochodów, HMRC nałożyłoby nieco niższą karę. Przykładem może być tutaj sytuacja, w której Marzena byłaby świadoma obowiązku zgłoszenia dochodu, ale zrezygnowałaby z tego, nie podejmując jednak działań mających na celu ukrycie dochodu.

Kara za każde inne uchybienie obowiązkowi zapłacenia podatku – Careless

Kara ta jest wymierzana w każdym innym przypadku niż dwa wymienione powyżej, na przykład ze względu na brak należytej staranności w zrobieniu rozliczenia i popełnienie przez to błędu.

Tax Discosure najlepszym sposobem na zmniejszenie kary

Linią obrony, którą Marzena powinna obrać, żeby zapłacić jak najniższą karę, jest udowodnienie, że nierozliczenie dochodów nie było zrobione z premedytacją i że nie chciała tego faktu ukrywać. Marzena zrobi więc Tax Disclosure do HMRC, by błąd swój naprawić. Tax Disclosure to odpowiednik „czynnego żalu” składanego do polskich urzędów skarbowych i jest to najbezpieczniejsza forma obrony przed wysokimi karami.

Tax Disclosure polega na tym, że podatnik informuje urząd o swoim błędzie, udziela HMRC wszelkiej pomocy w obliczeniu nieopłaconego podatku i umożliwia urzędnikom sprawdzenie wszelkiej dokumentacji jaką posiada.

Urzędnik bierze wówczas pod uwagę czas w jakim otrzymał od nas informacje, charakter i zakres współpracy jaki zaoferowaliśmy. Tego rodzaju zachowanie jest jak najbardziej pożądane i przez urzędnika, bo może on rozwiązać sprawę szybko i bez konieczności zadawania kolejnych pytań, oraz przez nas, doradców podatkowych i księgowych, bo daje nam to możliwość powołania się na odpowiednie przepisy prawa podatkowego, aby zredukować kary klientów takich jak Marzena.

Unprompted discosure – powiadom urząd skarbowy UK o zaległościach zanim sam to odkryje

HMRC ma możliwość dodatkowego obniżenia wszelkich kar jako gest dobrej woli w przypadku, gdy podatnik sam zgłasza się do urzędu skarbowego bez uprzedniego wezwania do wyjaśnień (unprompted disclosure). Zmniejsza to znacząco wysokość wymierzanej kary i bardzo pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów podatkowych. do tego właśnie staramy się zawsze namawiać klientów.

To, jaki procent kary zostanie naliczony, zależy od jakości Twojego Tax Disclosure. To, które zawiera najpełniejsze informacje pozwoli na naliczenie minimalnej kary.

W poniższej tabelce sprawdzisz, ja działa disclosure w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zeznaniu, w zależności od jego rodzaju (przy założeniu, że kategoria terytorium to 1, gdzie zaliczana jest Polska i gdzie maksymalna stawka kary to 100%).

Więcej na temat Tax Disclosure znajdziesz w innych naszych artykułach pod tym linkiem oraz tym linkiem.

Sposób, w jaki HMRC ustala wysokość kary jest dość skomplikowany, dlatego zawsze warto w podobnych przypadkach skorzystać z fachowej pomocy. Więcej na ten temat dowiesz się na tej stronie.

Jak wynika z powyższego, nie warto zatem zwlekać i lepiej raz na zawsze zakończyć swoje niewyjaśnione sprawy podatkowe. Bez względu na to, czy jedynie przypuszczasz, że może Cię dotyczyć ten problem, czy też HMRC już się do Ciebie w tej sprawie odezwało - zgłoś się do TaxOne, a my postaramy się, żeby skutki finansowe były dla Ciebie jak najmniej bolesne.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.