Tax Disclosure - zgłoś zaległe podatki do HMRC

Bogdan to profesjonalny budowlaniec. Człowiek pełen inicjatywy, inteligentny, przedsiębiorczy. Do Szkocji przyjechał 8 lat temu i już po roku postanowił pracować na własny rachunek. Na budowlance zna się świetnie, a znajomi podpowiadali, że:

rozpoczęcie tutaj pracy jako samozatrudniony to bułka z masłem w porównaniu do Polski. HMRC to łagodna owieczka –
nie to, co polski ZUS.

Biznes szedł bardzo dobrze. Zleceń nie brakowało, ale Bogdan z natury nie ufał ani urzędom, ani finansistom, więc szczegóły swojej działalności zachowywał dla siebie. Owszem, wypełniał rozliczenia podatkowe dla HMRC (self assessments), ale język angielski sprawiał mu problem, nie wspominając o profesjonalnym żargonie HMRC, który problemów przysparza nawet rodowitym Brytyjczykom.

Rozliczenia podatkowe Bogdana nie odzwierciedlały prawdy, były po prostu zmyślone.  Sytuacja ciągnęła się latami, aż w końcu nadszedł 2020 rok – rok zmian. Bogdan przekształcił działalność na firmę Limited. Przeczytał na stronie Emito.net artykuł Dawida o karach, które HMRC nakłada na nieuczciwych biznesmenów - okazało się, że instytucja ta ma skuteczne mechanizmy sprawdzania samozatrudnionych i małych firm. Ba!

Co trzy miesiące odświeżana jest czarna lista przedsiębiorców celowo unikających podatków, a w dodatku są na niej Polacy! Link dla ciekawskich znajduje się tutaj: Current list of deliberate tax defaulters - GOV.UK.

KARY HMRC ZA NIEZGŁASZANIE DOCHODU

W kwestii nieścisłości w zeznaniach podatkowych HMRC operuje na systemie ‘opartym na zachowaniu’. Kary wahają się od zerowych do 100% kwoty należnego podatku (Lost Revenue w języku HMRC).

Kara 0% dotyczy sytuacji, kiedy klient zachował odpowiednią staranność w rozliczaniu się, ale później odkrył swój błąd i zgłosił to do HMRC. Na drugim końcu skali kar znajdują się podatnicy, którzy celowo zataili swoje zeznania, ukrywali ten fakt i akceptują błąd dopiero po zakwestionowaniu go przez HMRC. Wtedy kara może wynosić nawet 100% należnej sumy.

Finance Act 2007 mówi o 4 głównych kategoriach kar za błędy w rozliczeniu dochodu z UK:

- Należyta staranność i zgłoszenie błędu po rozpoznaniu go  - bez kary

- Niedbałe, nieostrożne postępowanie ale bez premedytacji - 0% - 30% należnej kwoty. Po wezwaniu przez HMRC, obowiązuje minimum 15%

- Celowe zafałszowanie - 20% do 70% należnej kwoty. Po wezwaniu przez HMRC, minimum 35%

- Celowe zafałszowanie, które jest ukrywane, co utrudnia pracę HMRC - 30% - 100% należnej kwoty. Jeśli HMRC wezwie firmę do zapłaty, obowiązuje minimum 70%.

Do każdej z tych kwot należy dodać odsetki odzwierciedlające inflację.

Nieco inne stawki obowiązują za nierozliczanie się z dochodu z zagranicy (mogą dochodzić nawet do 200%). O tym można przeczytać w kolejnym artykule.

UJAWNIENIE DOCHODU, CZYLI
TAX DISCLOSURE

Bogdan zawitał do naszego biura na początku 2020 roku. Przeanalizowaliśmy sytuację Bogdana i uzgodniliśmy, że nie będziemy czekać na wątpliwej sławy szarą kopertę z HMRC z wezwaniem do zapłaty. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce i napisaliśmy do HMRC list - ofertę, w której wyjaśniliśmy, że Bogdan nieświadomie błędnie rozliczał się z podatków, ale jest gotowy ponieść konsekwencje i spłacić dług.

Pamiętajmy, że jeśli sami wyjdziemy z inicjatywą HMRC patrzy na nas przychylnym okiem.

Tak było również w tym przypadku.

W liście do HMRC powołaliśmy się na konkretne przepisy podatkowe, nieostrożność w postępowaniu, słaby angielski Bogdana i zaproponowaliśmy HMRC spłatę długu z 0% odsetkami.

Po kilku miesiącach Bogdan dostał listowną odpowiedź, która okazał się miłą niespodzianką.

HMRC zaproponowało nie tylko 0% odsetki, rozłożenie długu na raty, ale poinformowało, że dług za jeden rok się przedawnił!

Decyzja była uzasadniona tym, że Bogdan zgłaszał swój dochód co roku, ale nie wiedział, że robi to błędnie i sam zgłosił się do urzędu skarbowego. Dodatkowo fakt, że urząd odpowiadał kilka miesięcy na nasze pisma, przedawnił dług za jeden rok.

PROCEDURY I ETAPY TAX DISCLOSURE

Proces zaczęliśmy od obliczeń, za ile lat i jaką kwotę Bogdan jest winny HMRC. Następnie poinformowaliśmy o tym urząd. Zdarza się, że dług się przedawnił, ale to jak daleko wstecz będziemy sprawdzani, zależy od naszego postępowania.

Policzyliśmy dochód za kilka poprzednich lat, należny podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne, doliczając do tego odsetki i 30% kary (max) oraz 0% w najlepszym wypadku.

Podsumowanie wykazało kwotę £6,420 należnego HMRC Income Tax, National Insurance, Interests and Penalties.

Kolejnym etapem było napisanie listu do HMRC, tzw. Tax Disclosure, w którym zawarliśmy propozycję spłaty należności. Odpowiednie sformułowanie listu i znajomość przepisów ułatwia urzędowi podjęcie decyzji. Mamy na to 3 miesiące od zgłoszenia się do urzędu, HMRC natomiast kolejne 3 miesiące, aby na to odpowiedzieć.

Możemy więc założyć, że ramy czasowe rozwiązania takich przypadków to ok. 6 miesięcy.

Każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Jak widać na przykładzie Bogdana i osób znajdujących się na „czarnej liście”, dzięki znajomości przepisów i odpowiedniemu postępowaniu można sporo zaoszczędzić - zarówno pieniędzy, jak i stresu.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook