Co oznacza wygrana Konserwatystów dla Twojego portfela?

Rishi Sunak i Partia Konserwatywna przedstawiają śmiałe obietnice, które według partii mogą zrewolucjonizować brytyjską gospodarkę i codzienne życie Brytyjczyków. Od obniżek podatków po budowę reaktorów jądrowych — oto, co zawiera najnowszy manifest wyborczy. Czy obietnice te mogą zadecydować o wyniku wyborów?

Niższe podatki i wsparcie dla pracujących oraz inwestujących

Rishi Sunak przedstawił ambitne plany obniżenia podatków, które mają na celu wspieranie osób pracujących na etacie, właścicieli nieruchomości oraz inwestorów. W centrum tych planów znajduje się obietnica kolejnego obniżenia składki National Insurance dla osób samozatrudnionych do końca następnej kadencji parlamentu. To działanie ma na celu zwiększenie dochodów netto osób samozatrudnionych, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów życia.

Sunak stanowczo odrzuca porównania do byłej premier Liz Truss, podkreślając, że jego podejście do obniżek podatków jest bardziej odpowiedzialne i w pełni sfinansowane. W przeciwieństwie do Truss, której propozycje podatkowe spotkały się z krytyką za brak pokrycia w budżecie, Sunak zapewnia, że jego plany nie pogłębią deficytu publicznego. Zamiast tego, przewiduje on redukcję zadłużenia o ponad £2 miliardy do roku podatkowego 2029/30.

Te ambitne reformy podatkowe mają na celu nie tylko ulżenie finansowe pracownikom, ale również stymulowanie gospodarki poprzez zwiększenie dostępnych środków dla inwestorów i właścicieli nieruchomości. W efekcie, obniżki podatków mogą prowadzić do wzrostu inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz ogólnego wzmocnienia gospodarki.

Ponadto, Partia Konserwatywna planuje finansować te obniżki poprzez bliżej nieokreślone zmiany w systemie świadczeń społecznych oraz zaostrzenie walki z unikaniem opodatkowania (Tax Disclosure). Te kroki mają zapewnić, że korzyści płynące z obniżek podatków nie będą odbywać się kosztem zwiększenia zadłużenia publicznego, lecz będą równoważone przez zwiększone dochody państwa z innych źródeł.

Sunak i jego zespół wierzą, że takie podejście nie tylko ulży finansowo obywatelom, ale również wzmocni zaufanie do rządzącej partii, pokazując, że możliwe jest jednoczesne obniżanie podatków i utrzymanie zdrowych finansów publicznych.

Konserwatyści deklarują obniżenie składki ubezpieczenia National Insurance dla pracowników z obecnych 8% do 6% do kwietnia 2027 roku oraz planują zniesienie tej składki dla osób samozatrudnionych. Manifest zawiera również wyraźne stwierdzenie ambicji partii do całkowitego zniesienia skłądek National Insurance, gdy tylko pozwolą im na to finanse.

Do zeszłego roku składka ubezpieczenia narodowego dla pracowników wynosiła 12%, lecz kanclerz Jeremy Hunt obniżył ją o 2 punkty procentowe w swoim oświadczeniu jesienią, a następnie ponownie w budżecie wiosennym. Składka dla osób samozatrudnionych została obnizona z 9% do obecnych 6%. Dalsze obniżenie składki o 2 punkty procentowe umożliwiłoby oszczędności na poziomie £349 rocznie dla pracowników zarabiających £30,000 , oraz £754  dla tych, których zarobki przekraczają £55,000 rocznie.

Wsparcie dla osób kupujących pierwsze mieszkanie (First Time Buyers)

Partia Konserwatywna zaprezentowała ambitny plan wsparcia dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Kluczowym elementem tego planu jest trwałe zniesienie podatku stamp duty land tax (SDLT) dla first time buyers o wartości do £425,000. To znacząca ulga, która ma na celu ułatwienie młodym ludziom i rodzinom wejście na rynek nieruchomości, redukując jedną z największych barier finansowych przy zakupie pierwszego mieszkania.

Obecnie pierwszym nabywcom przysługuje zwolnienie ze SDLT do tej samej kwoty, ale miało ono wygasnąć w marcu 2025. Konserwatyści postanowili pozostawić tę ulgę na stałe, co daje pewność i stabilność dla przyszłych kupujących, umożliwiając im lepsze planowanie finansowe.

Dodatkowo, w ramach manifestu wyborczego, Partia Konserwatywna zapowiedziała wprowadzenie nowego programu “Help to Buy”.

Sunak i jego partia wierzą, że te działania nie tylko zwiększą dostępność mieszkań dla młodych ludzi, ale także ożywią rynek nieruchomości, co w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści całej gospodarce. Rynek mieszkaniowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce, wpływając na wiele sektorów, od budownictwa po usługi finansowe.

Sektor budowlany i ochrona środowiska

Manifest Partii Konserwatywnej przedstawia ambitne plany w zakresie budownictwa mieszkań, które to plany mają na celu znaczące zwiększenie liczby dostępnych domów w Wielkiej Brytanii. Kluczowym elementem jest ponowne wprowadzenie programu “Help to Buy”. Ten program ma na celu wsparcie osób, które nie posiadają wystarczającego kapitału na zakup domu, poprzez zapewnienie dodatkowych środków lub gwarancji kredytowych, co zwiększy ich zdolność kredytową i dostępność do rynku nieruchomości.

Partia planuje by za ich kadencji wybudowano 1,6 miliona nowych domów w ciągu najbliższych pięciu lat, co przekłada się na około 320,000 domów rocznie – liczba ta znacznie przewyższa dotychczasowe osiągnięcia, gdyż w ostatnich latach udało się zbudować zaledwie 180,000 domów rocznie. W celu realizacji tego ambitnego celu, konserwatyści planują uproszczenie procesów administracyjnych związanych z planowaniem budowy, szczególnie na już wcześniej zabudowanych terenach w największych miastach kraju.

W aspekcie ochrony środowiska, Konserwatyści zamierzają zniesienie niektórych przestarzałych regulacji unijnych, co ich zdaniem umożliwi budowę dodatkowych 100,000 nowych domów. Planują również stworzenie lokalnych korporacji rozwoju miejskiego, które będą współpracować z sektorem prywatnym w celu rozwijania nowych projektów mieszkaniowych.

Dodatkowo, partia obiecuje ochronę niezabudowanych terenów zielonych przed nadmierną urbanizacją, zapewniając, że te cenne dla społeczeństwa przestrzenie pozostaną dostępne dla przyszłych pokoleń.

Aby dodatkowo wspierać właścicieli domów, konserwatyści proponują wprowadzenie programu voucherów o wartości 6 miliardów funtów na trzy lata, które umożliwią poprawę efektywności energetycznej mieszkań, co przyczyni się do obniżenia rachunków za energię.

Energia

Partia ma w planach budowę nowych elektrowni gazowych. Będą one wspierać odnawialne źródła energii, zapewniając ciągłość dostaw prądu w razie gdyby produkcja z energii odnawialnej była chwilowo niższa.

Konserwatyści chcą także szybko zbudować dwa małe reaktory jądrowe, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju i zmniejszyć zależność od innych źródeł energii.

Partia planuje również pomoc w rozwoju energii słonecznej i wiatrowej, szczególnie w miastach. Chcą, by instalowanie paneli słonecznych na dachach i na terenach poprzemysłowych było prostsze, co ma przyspieszyć wykorzystanie czystej energii.

Zaangażowanie w rozbudowę farm wiatrowych na morzu północnym ma na celu nie tylko zwiększenie produkcji energii odnawialnej, ale również umożliwienie Wielkiej Brytanii eksportu nadwyżek energii.

Dodatkowo, Konserwatyści chcą wprowadzić zmiany w regulacjach dotyczących sieci energetycznych, aby zmniejszyć wpływ cen gazu na ceny prądu. Planują stworzyć tzw. "zonal networks", co ma uczynić system energetyczny bardziej efektywnym i mniej kosztownym dla konsumentów.

Te działania mają na celu nie tylko poprawę systemu energetycznego, ale także ochronę środowiska, redukując zależność od paliw kopalnych i promując czyste źródła energii. To wszystko powinno przynieść korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Wydatki na obronę

Przedstawiony został plan zwiększenia wydatków na obronę, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii. Lider konserwatystów obiecuje, że wydatki na obronę wzrosną do 2,5% PKB do roku 2030. Obecnie poziom ten wynosi 2,3% PKB.

Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.