Czy Twoja firma ma problemy finansowe?

W ostatnim czasie analizowałem sytuację finansową spółki zarządzanej przez pana Tomasza. Jego firma zatrudnia 3 osoby i zanotowała obroty w wysokości około £200,000. Na pierwszy rzut oka biznes idzie świetnie, lecz po dokładniejszej analizie okazało się, że cały dochód jest przeznaczany na comiesięczne wydatki.
W efekcie, na koniec roku spółka notuje zyski jedynie dlatego, że pan Tomasz nie wypłaca sobie, jako dyrektorowi, żadnych wynagrodzeń.

Dodatkowo, pan Tomasz zaciągnął dwie pożyczki - Bouncing Back Loan oraz osobistą w kwocie około £30,000, która została przeznaczona na rozwój firmy. Zgłosił się do TaxOne po pomoc w analizie wydatków i dochodów firmy oraz wskazanie optymalnego kierunku działania.

Pan Tomasz nie sprzedaje żadnych produktów, ma firmę usługową i jest świetnym specjalistą w swoim fachu. Niestety, regularnie mierzy się z brakiem wynagrodzenia, a pożyczone firmie pieniądze wciąż topnieją. Nie wygląda na to, żeby firma szybko spłaciła prywatne zadłużenie swojego właściciela.


Podstawowe pytania, z jakimi zmierzyliśmy się na początku rozmowy:

  • Ile spółka pożyczyła?
  • Czy poziom zadłużenia spółki może prowadzić do trudności finansowych?
  • Jak płynna jest spółka?
  • Czy łatwo może dostać dostęp do gotówki, jeśli będzie tego potrzebować?
  • Jak produktywnie spółka wykorzystuje swoje aktywa?
  • Czy są jakieś oznaki, że aktywa nie są wykorzystywane w sposób efektywny?
  • Jak dochodowa jest spółka?

Każde z powyższych pytań ma bezpośredni związek z ryzykiem płynności finansowej firmy. 

Czym jest ryzyko płynności finansowej (liquidity risk)?

Ryzyko płynności finansowej to ryzyko, że firma nie będzie miała wystarczającej ilości gotówki lub dostępu do krótkoterminowych opcji finansowania, aby sprostać swoim zobowiązaniom finansowym w momencie ich wymagalności, np. gdy pan Tomasz musi zrobić wypłaty sobie i pracownikom.
Może to być szczególnie duży problem dla małych firm, ponieważ często nie mają takiego samego dostępu do kredytu lub innych opcji finansowania jak te większe działalności.

W przypadku firmy pana Tomasz istnieje kilka czynników, które mogą przyczynić się do ryzyka płynności finansowej. Jeśli koszty regularnie przewyższają dochody firmy, może ona mieć trudności z płaceniem rachunków i spłatą zobowiązań finansowych. Uzależnienie firmy od pożyczonych pieniędzy do finansowania jej działalności może również zwiększyć jej ryzyko płynności, ponieważ będzie musiała dokonywać regularnych spłat pożyczek i to bez wystarczających rezerw gotówkowych, aby pokryć nieoczekiwane wydatki.

Ważne, aby dokładnie przeanalizować sytuację finansową firmy i zidentyfikować potencjalne źródła ryzyka płynności. To właśnie pomogło panu Tomaszowi rozwiązać problemy i jest on na drodze długoterminowej stabilności i sukcesu firmy, również finansowego. 

Jak mierzymy płynność finansową firmy?

Aby sprawdzić płynność finansową firmy pana Tomasza przeanalizowaliśmy wskaźniki finansowe, tzw. ratio, które służą do oceny różnych aspektów działalności firmy.

Current Ratio pokazuje, czy firma ma wystarczające aktywa bieżące, takie jak gotówka, należności czy zasoby, aby spłacić bieżące należności. Wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek aktywów bieżących do zobowiązań bieżących.
Jeśli wynosi powyżej 1, firma ma wystarczające aktywa bieżące, aby spłacić swoje bieżące zobowiązania. Jeśli Current Ratio jest poniżej 1, firma może mieć trudności z wywiązaniem się z tego.
W przypadku firmy pana Tomasza, aktywa bieżące są mniejsze niż zobowiązania. Current Ratio będzie mniejszy niż 1, a to wskazuje na ryzyko płynności.

Quick Ratio (lub Acid Test Ratio) uwzględnia tylko najszybciej wymienialne aktywa bieżące, takie jak gotówka i należności, a ignoruje aktywa, które mogą być trudniejsze do szybkiej zamiany na gotówkę, np. komputery, których używa się do pracy. Ten wskaźnik ma na celu ocenę zdolności firmy do spłacenia swoich bieżących zobowiązań z najszybciej wymienialnych aktywów. Jeśli Quick Ratio jest większy niż 1, firma ma wystarczające najszybciej wymienialne aktywa bieżące, aby spłacić swoje bieżące zobowiązania. Jeśli wskaźnik ten jest mniejszy niż 1, oznacza to, że firma może mieć trudności z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań z dostępnych najszybciej wymienialnych aktywów. 

Cash Ratio to jeszcze bardziej restrykcyjny wskaźnik płynności, który uwzględnia tylko gotówkę i równowartość gotówki (tj. depozyty bankowe) jako aktywa bieżące. Ten wskaźnik jest obliczany jako stosunek gotówki i równowartości gotówki do bieżących zobowiązań.
W przypadku firmy pana Tomasza, jeśli jej zapasy i inne aktywa bieżące są duże, ale nie są wymienialne na gotówkę w krótkim okresie, wskaźnik Cash Ratio może być niższy niż wskaźnik Current Ratio lub Quick Ratio. To również może wskazywać na większe ryzyko płynności. 

Net Profit Margin natomiast pokazuje, jaka część przychodów firmy pozostaje jako zysk netto po odjęciu wszystkich kosztów. Obliczamy go jako zysk netto podzielony przez przychody i wyrażamy w procentach. Net Profit Margin pokazuje, jak efektywnie firma generuje zyski ze swoich działań i bywa szczególnie przydatny w analizach porównawczych z konkurencją lub w trendach długoterminowych danej branży.
Wróćmy do Pana Tomasza -  jeśli Net Profit Margin jego biznesu jest niski lub ujemny, wskazuje to na konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych lub zmiany strategii biznesowej, aby poprawić rentowność firmy.

Return on Assets (ROA) pokazuje, jaki zysk generuje firma na każdy 1 funt swoich aktywów. Obliczamy to jako zysk netto podzielony przez całkowite aktywa i wyrażamy w procentach. Dzięki temu wskaźnikowi wiemy, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysków i jest używany w statystykach porównań do konkurencji lub w trendach długoterminowych w danej branży.
Jeśli Return on Assets działalności Pana Tomasza jest niski, może to wskazywać na potrzebę poprawy efektywności wykorzystania aktywów firmy do generowania zysków.

Podsumowując - Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Net Profit Margin i Return on Assets to wskaźniki, które pomagają w ocenie sytuacji finansowej firmy klienta TaxOne,  ryzyka płynności finansowej oraz rentowności. Ważnym jest, aby pan Tomasz dokładnie przeanalizował te wskaźniki, porównał je z branżowymi standardami lub wynikami konkurencji. To pomaga zrozumieć sytuację biznesu i podjąć odpowiednie działania w celu poprawy wyników finansowych. 
Analiza płynności finansowej firmy naszego klienta

Pan Tomasz nie posiada żadnych aktywów na sprzedaż, a jedynie narzędzia w postaci komputerów i oprogramowania do wykonywania pracy, więc jedynym ratio jakie realnie pokazuje jego aktualną sytuację finansową to Cash Ratio.
Na koncie firmowym pana Tomasz widnieje £20,000, jednak firma wciąż zalega mu £15,000 wypłaty, jaką powinien dostać oraz £30,000 personalnej pożyczki.
Co prawda, w dniu dzisiejszym nie potrzebuje jej spłaty, ale w razie potrzeby zostałby z ogromnym problemem, bo firma fizycznie tych pieniędzy nie posiada.

Pan Tomasz nigdy wcześniej nie zasłyszał od swoich księgowych, że warto sprawdzać i od tej strony kondycję firmy. Nikt też nie uświadomił Mu, że moment w którym przestaje pobierać wynagrodzenie, jako dyrektor firmy, by pozostawić jakiś profit w firmie, to wielki znak ostrzegawczy. Gdyby jego księgowa tworzyła cashflow (o którym pisałem już wcześniej) , zupełnie podstawowe narzędzie, pan Tomasz nigdy nie wpadłby w takie tarapaty.


Pan Tomasz ma zatem ciężki orzech do zgryzienia - gdyby w tym momencie coś wydarzyło się w jego firmie, np. straciłby kilku kluczowych klientów lub najlepszych pracowników, mógłby bardzo szybko stać się bankrutem. Poszedł zatem za rekomendacją TaxOne i po kilku tygodniach wypełniamy kolejne etapy planowanej restrukturyzacji firmy. Od momentu ekspertyzy, pan Tomasz zlecił nam również kwartalne rozliczenia i regularną pomoc w organizacji wydatków. 

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.