Samochód na firmę czy prywatny?

Podczas luźnej rozmowy z nowym klientem, dyrektorem we własnej firmie, dowiedziałem się, że ma on do swojego użytku - także prywatnego - firmowy samochód. Wspomniałem, że zapewne płaci podatek od tego „benefitu”, na co on odrzekł, iż nie wiedział, że musi. Zmotywowało mnie to więc do opisania, w jaki sposób oblicza się podatek od samochodu i paliwa, za które płaci firma.

Obliczamy podatek od benefitu czyli samochodu służbowego

Podatek od benefitów jest płacony zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Obliczymy najpierw, ile podatku musi zapłacić pracownik.

Podatek od benefitu pobierany od pracownika

Ile mniej więcej samochód mojego klienta - SUV z 2017 roku - mógł kosztować, kiedy był nowy, można sprawdzić łatwo w Internecie. Na stronie Auto Express cena startowa tego auta to £43,495. Niech zatem będzie to nasza kwota wyjściowa, której użyjemy w dalszych przykładowych kalkulacjach.

Druga rzecz, którą musimy sprawdzić, to emisja CO2 tego samochodu. Na tej podstawie obliczamy wskaźnik procentowy, którego będziemy musieli użyć do obliczenia wartości „benefitu” (czyli samochodu), otrzymywanego z firmy.

SUV ten ma emisję 197 g/km.  Formuła do obliczenia procentu wartości auta, od którego będziemy płacić podatek wygląda następująco:

% = [(emisja auta -95) / 5] +16

Dodatkowo dla silników diesla dodaje się 4%, co w sumie daje nam wynik 37% (jest to najwyższy procent jaki może ustalić HMRC)

CO2 % = 37%

W kolejnych krokach obliczamy podatek do zapłacenia.

Cena samochodu, gdy był nowy x procent obliczony na podstawie emisji CO2 = wartość benefitu czyli kwota do opodatkowania:

Car benefits = £43,495 * 37% = £16,093

Zakładamy, że jesteśmy objęci najniższą stawką podatku dochodowego i płacimy 20% podatku dochodowego (income tax), a zatem do zapłaty mamy:

£16,093 x 20% = £3,219

Car fuel benefit czyli opodatkowanie paliwa do służbowego samochodu

Jeśli firma płaci za paliwo, ono także podlega opodatkowaniu. Ta kalkulacja jest łatwiejsza, ponieważ jest to stała kwota, do której stosuje się ten sam współczynnik procentowy emisji CO2 co w obliczeniu wyżej. W roku podatkowym 2022/23 wyjściowa kwota za paliwo podlegająca opodatkowaniu, niezależnie od tego, ile go faktycznie otrzymujemy, to £25,300.

Car fuel benefits = 25,300 x 37% = £9,361

Zakładając, że jesteśmy na najniższym progu podatkowym i płacimy 20% podatku, od tego benefitu zapłacimy £1,872.

Zatem w sumie za samochód firmowy i paliwo w takiej sytuacji powinniśmy zapłacić £5,004 podatku dochodowego.

Podatek od benefitu płacony przez pracodawcę

Pracodawca (firma) również płaci podatek od tych samych benefitów – National Insurance class 1A – w wysokości 13.9%.

£25,010 (kwota za paliwo) benefitów x 13.8% = £3,451

Jest to kwota podatku, którą powinna zapłacić firma. Oczywiście, jeżeli to Twoja własna firma Cię zatrudnia, ta kwota faktycznie obciąża także Ciebie.

Termin zapłaty podatku od benefitów

Podatek od benefitów należy obliczyć za rok podatkowy od dnia 6 kwietnia do 5 kwietnia, zaś formularz P11D powinien być wysłany do HMRC do dnia 6 lipca kolejnego roku. Jest ważne, aby, ponieważ w wypadku kontroli, HMRC sprawdzi jakie mamy aktywa (assets) i ciężko będzie ukryć, że mamy samochód firmowy do prywatnego użytku. Artykuł o kontrolach małych firm znajdziesz tutaj.

Formularz P11D jest dostępny tutaj.

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo przestudiować zagadnienia świadczeń w naturze („benefitów”) i opłaty fiskalne za takie świadczenia, pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji.

Pamiętaj, że benefity od firmy powiększają Twój dochód z zatrudnienia, zatem przez posiadanie auta firmowego do prywatnego użytku bardzo łatwo można wejść na kolejny próg podatkowy. Może się okazać, że Twój podatek dochodowy już od jakiegoś czasu powinien być płacony w wysokości 40% (np. gdy samochód masz od poprzedniego roku podatkowego i kalkulacje te powinny być uwzględnione w ostatnim zeznaniu podatkowym self-assessment).

Jeśli masz samochód firmowy do prywatnego użytku i nie wiesz, jak poradzić sobie z rozliczeniem tego benefitu skontaktuj się z naszym zespołem.

Samochód prywatny do służbowego użytku

Alternatywą dla auta służbowego może być samochód prywatny, który jest używany służbowo. Gdyby ten sam SUV – albo jakiekolwiek inne auto – było naszą własnością, moglibyśmy za każdą milę przejechaną w celach biznesowych (poza dojazdem do normalnego miejsca pracy czyli tzw. commute)  odliczać sobie 45p od podstawy opodatkowania, co przy 10,000 milach i założeniu, że płacimy podstawową stawkę podatku dochodowego obniżyłoby nasz podatek i National Insurance o ponad £1,300. Sumując to co mamy do zapłacenia z tym, co moglibyśmy odzyskać sprzedając sobie samochód firmowy uzyskujemy oszczędność ponad £6,000 rocznie.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.