Nowy plan budżetowy 2024 w UK

Dnia 6 marca 2024 kanclerz, Jeremy Hunt, zaprezentował swój budżet wiosenny na rok 2024/25, przynoszący szereg ważnych informacji dla podatników. Poniżej najważniejsze zmiany:

Nowe stawki National Insurance Contribution (NIC) w 2024

Obniżone zostaną składki NIC o 2 punkty procentowe głównych stawek składek na ubezpieczenie społeczne (Class 1 oraz Class 4).

To oznacza, że od kwietnia 2024 roku pracownicy będą płacić 8% składki od swoich zarobków do ustalonego limitu, a powyżej tego limitu stawka wyniesie 2%.

Dla osób samozatrudnionych stawki będą odpowiednio niższe – 6% do limitu i 2% powyżej.

Średnio podatnicy mogą zatem spodziewać się rocznych oszczędności w wysokości £450.

W kwestii składek od pracodawców, status quo zostaje zachowany – nie zaszły żadne zmiany dotyczące wysokości ani progów tych opłat.

Dowiedz się jak oddawać mniej! Moja książka 'Niższe podatki - legalnie' jest teraz dostępna z 30% zniżką używając kodu LexisNexis30

Child Benefit w 2024 roku

Zmiany w sposobie naliczania opłat za świadczenia na dzieci wprowadzają odświeżenie do systemu, który niejednokrotnie był przedmiotem krytyki. Do tej pory rodzina z dwojgiem zarabiających rodziców, każdym zarabiającym nieznacznie poniżej £50,000, mogła zachować całość świadczenia. W przeciwieństwie do nich, rodzina z jednym pracującym rodzicem mogła stracić prawo do Child Benefit gdy rodzic przekraczał próg £60,000.  

Od 2024 roku próg dochodów, po przekroczeniu którego świadczenia zaczną być stopniowo redukowane, zostanie podniesiony do £60,000. Zmniejszona zostaje również stawka opłaty za przekroczenie tego progu. Pełna utrata praw do świadczeń nastąpi w momencie przekroczenia przez rodzica £80,000.

Podatek od zysków kapitałowych w roku podatkowym 2024/25

Dotychczasowe stawki Capital Gains Tax (CGT), które dotyczą zysków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, wynosiły 18% oraz 28%, w zależności od poziomu dochodu podatnika oraz wysokości zysku. W porównaniu, stawki dla innych aktywów, na przykład akcji notowanych na giełdzie, wynoszą 10% i 20%.

Od 6 kwietnia 2024 roku wyższa stawka zostanie obniżona z 28% do 24%.

Furnished Holiday Letting (FHL)

Podczas swoich konsultacji podatkowych dawałem wiele porad dotyczących FHL i możliwości ewentualnych sprzedaży tych nieruchomości korzystając z opodatkowania 10%, co było genialną alternatywą dla osób chcących inwestować w nieruchomości. Niestety ta opcja nie będzie już dostępna od nowego roku podatkowego. Opcja wykorzystania FHL jako biznesu i skorzystania z Business Asset Disposal Relief nie będzie już możliwa.

Zmiany podatkowe dla osób ze statusem niedomicyla

Osoby, które są rezydentami Wielkiej Brytanii, ale mają status prawny nienależący do Wielkiej Brytanii (non-doms), obecnie mogą korzystać z opcji remittance basis, która wyłącza zagraniczne dochody i zyski z opodatkowania w Wielkiej Brytanii, chyba że zostaną one przelane do Wielkiej Brytanii.

O pojęcie domicyla pisałem w przeszłości. Od kwietnia 2025 roku, status non-dom dla celów podatkowych zostanie zniesiony. Zamiast tego osoby przybywające do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, lub po dziesięcioletnim okresie nie bycia rezydentami, będą mogły jedynie przez cztery lata skorzystać z opcji niepłacenia podatków w UK od zagranicznych dochodów czy zysków. Środki te będą mogły być przetransferowane do Wielkiej Brytanii bez dodatkowych opłat. Opcja ta będzie miała nazwę Foreign Income and Gain (FIG). Po zakończeniu okresu FIG, podatek będzie płacony od światowych dochodów i zysków zgodnie z brytyjskimi zasadami podatkowymi.

Powyższe zmiany możemy porównać z tymi, które kanclerz zapowiedział w listopadowym przemówieniu. Oto one:

Zmiany ogłoszone w listopadzie 2023

Benefity

W budżecie UK na 2024 zapowiedziano, że świadczenia socjalne, w tym Universal Credit i świadczenia dla niepełnosprawnych, wzrosną o 6.7%, odzwierciedlając wrześniową stopę inflacji.

Choć pojawiały się spekulacje dotyczące użycia niższej październikowej inflacji wynoszącej 4,6%, ostatecznie zdecydowano się na wyższą stawkę.

Zastosowanie niższej stopy inflacji mogłoby ograniczyć wydatki rządowe o około 3 miliardy funtów, jak szacuje Instytut Badań Fiskalnych.

Emerytury państwowe podlegają z kolei 'potrójnemu zabezpieczeniu', co oznacza ich wzrost zgodnie z najwyższym wskaźnikiem spośród trzech: wynagrodzeń, inflacji lub stałej stopy 2,5%.

Ulgi podatkowe dla firm w UK

Hunt zapowiedział stałe rozszerzenie programu "full expensing", co umożliwi firmom natychmiastowe odliczenie wydatków na sprzęt IT, maszyny czy urządzenia od zysków podatkowych. Zgodnie z opinią ekspertów, jest to jeden z najbardziej hojnych reżimów ulg kapitałowych na świecie.

Niższe składki National Insurance w Wielkiej Brytanii

Obniżki składek ubezpieczenia narodowego mają na celu zachęcenie do pracy oraz udowodnienie, że Konserwatyści poważnie podchodzą do obniżania podatków osobistych. Oczekuje się, że zmniejszenie tych składek przyniesie korzyści 28 milionom osób.

Składka National Insurance Class 2, płacone przez samozatrudnionych, zostanie całkowicie zniesiona, co przyniesie przeciętnej osobie samozatrudnionej oszczędności w wysokości £192 rocznie.

Samozatrudnieni płacą również National Insurance Class 4, które dotychczas wynosiły 9% od zarobków między 12 570 a 50 270 funtów - zostaną one obniżone do 8% od kwietnia 2024. W sumie, te zmiany oznaczają, że około dwóch milionów samozatrudnionych osób zaoszczędzi średnio £350 rocznie od kwietnia.

Zatrudnieni na umowę o pracę natomiast mogą spodziewać się obniżki głównej stawki National Insurance o 2 punkty procentowe - z 12% do 10% - począwszy od 6 stycznia. Jeremy Hunt wyjaśnił, że zmiana ta przyniesie korzyści dla 27 milionów osób, co oznacza, że ktoś zarabiający przeciętnie £35,000 rocznie zaoszczędzi ponad £450 rocznie.

Hunt dodał: 'Zwykle tego typu zmiany wprowadzałbym na początku nowego roku podatkowego w kwietniu, ale tym razem wprowadzam pilne prawodawstwo, aby wprowadzić je od 6 stycznia, tak aby ludzie mogli zobaczyć korzyści na swoich payslipach już na początku nowego roku.'

Podwyżki płacy minimalnej w UK

Ogłoszono również podwyżkę krajowej płacy minimalnej z £10,42 do £11,44 na godzinę. Dodatkowo, minister finansów obiecał adekwatne dostosowanie zasiłków dla osób w wieku produkcyjnym, aby odzwierciedlały aktualny poziom inflacji, zapewniając tym samym wsparcie finansowe zgodne z rosnącymi kosztami życia.

To wzrost o 9.8% i może zaoszczędzić do £1,800 rocznie dla pracownika zatrudnionego na pełen etat.

Inne reformy w budżecie na rok 2024/25

Kanclerz Jeremy Hunt zdecydowanie postawił na stymulowanie gospodarki poprzez szereg strategicznych reform. Zostały zapowiedziane innowacyjne inicjatywy mające na celu wsparcie dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarczych. Te reformy mają stanowić fundament dla wzrostu i konkurencyjności, skupiając się na sektorach, które mają największy potencjał wzrostu i innowacji.

Równocześnie, planowane jest uproszczenie systemu indywidualnych kont oszczędnościowych. Ma to na celu zachęcenie obywateli do oszczędzania oraz inwestowania, poprzez usunięcie biurokratycznych barier i uczynienie procesu bardziej przejrzystym i dostępnym dla szerszego kręgu społeczeństwa.

Dodatkowo, uwagę skierowano na wsparcie osób chorych w powrocie do pracy. Ten krok jest istotny nie tylko ze względów humanitarnych, ale również ekonomicznych, gdyż ma na celu reintegrację osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, co przyczynia się do zwiększenia siły roboczej i zmniejszenia obciążeń systemu opieki społecznej.

Co budżet oznacza dla małych firm i finansów personalnych?

Ogłoszone przez kanclerza Jeremy'ego Hunta zmiany w brytyjskim systemie podatkowym i finansowym mają znaczący wpływ zarówno na małe firmy, jak i osobiste finanse.

Dla małych firm, stałe ulgi podatkowe na inwestycje w sprzęt i technologię (full expensing) oznaczają, że mogą one odliczyć większe wydatki od swoich zysków podatkowych, co przekłada się na niższe obciążenia podatkowe. To stymuluje inwestycje w nowe technologie i rozwój, co jest kluczowe dla wzrostu i konkurencyjności małych przedsiębiorstw.

Obniżenie składek National Insurance narodowego oraz potencjalne cięcia w podatku dochodowym bezpośrednio wpływają na portfele indywidualnych osób. Mniejsze obciążenia podatkowe oznaczają więcej środków w kieszeniach pracowników i samozatrudnionych, co może przyczynić się do zwiększenia konsumpcji i poprawy ogólnej kondycji finansowej.

Reformy wspierające szybko rozwijające się branże i uproszczenie systemu oszczędnościowego mogą otworzyć nowe możliwości dla małych firm, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do finansowania i inwestycji. Z kolei podwyżka płacy minimalnej i dostosowanie zasiłków do inflacji może wpłynąć na wzrost kosztów pracy dla niektórych małych firm, ale jednocześnie zwiększa siłę nabywczą pracowników.

Reforma emerytalna

Od kwietnia 2024 roku pełna nowa emerytura państwowa wzrośnie o 8,5%, osiągając kwotę £221,20 tygodniowo, co przekłada się na wzrost o wartości do £900 rocznie.

Hunt podkreślił, że jest to jedno z największych w historii podwyżek emerytur, dodając: "To pokazuje, że konserwatywny rząd zawsze będzie wspierać naszych emerytów".

Jednym z kluczowych elementów zapowiedzianych przez Jeremy'ego Hunta reform jest restrukturyzacja systemu emerytalnego. Według informacji opublikowanych w Financial Times, Hunt pracuje nad wprowadzeniem systemu, w którym pracownicy będą mieli "jedno konto emerytalne na całe życie" z wybranym przez siebie funduszem emerytalnym.

Obecnie składki emerytalne są wpłacane do funduszu emerytalnego wybranego przez pracodawcę, co skutkuje tym, że pracownicy zmieniający często pracę kończą z wieloma małymi kontami w różnych funduszach, szczególnie na początku swojej kariery zawodowej. Nowy system miałby być bardziej zbliżony do australijskiego systemu "superannuation", jednak taki model mógłby doprowadzić do powstania kilku ogromnych funduszy, spośród których wybierają oszczędzający, zamiast mieć dostęp do wielu funduszy dostępnych obecnie na brytyjskim rynku.

Hunt szuka również sposobów na zmotywowanie funduszy emerytalnych do większych inwestycji w brytyjską gospodarkę, co było również przedmiotem jego reform w Mansion House wcześniej w tym roku. Pozostaje jednak niejasne, w jaki sposób tworzenie "kont emerytalnych na całe życie" miałoby osiągnąć ten cel, biorąc pod uwagę różnorodność dostawców (obecnie), z których każdy mógłby być zbyt mały, aby wywierać znaczący wpływ na gospodarkę.

W mojej opinii, proponowana reforma systemu emerytalnego, choć obiecująca w swojej koncepcji, może okazać się wyjątkowo skomplikowana w praktycznym wdrożeniu, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów. Kluczową kwestią, która może budzić zaniepokojenie, jest potencjalne obciążenie dla pracodawców. Wymóg dostosowania się do indywidualnych wyborów emerytalnych każdego pracownika może wprowadzić znaczne komplikacje administracyjne, zwiększając koszty operacyjne firm.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną i widoczną przewagę Partii Pracy (Labour Party) w sondażach, nasuwa się pytanie o przyszłość tych reform. Istnieje realna możliwość, że to właśnie Partia Pracy, pod kierownictwem Keira Starmera, będzie miała decydujący głos w kwestii dalszego losu tych zmian. To stawia przed nami scenariusz, w którym finalne decyzje mogą ulec zmianie, zależnie od wyników wyborów i kierunku, w jakim nowy rząd zdecyduje podążać.

Zmiany w Kontach Oszczędnościowych ISA

Jeremy Hunt rozważa również wprowadzenie zmian w systemie Indywidualnych Kont Oszczędnościowych (ISA), zgodnie z doniesieniami The Telegraph. Jedną z rozważanych opcji jest umożliwienie osobom oszczędzającym wpłacanie środków na więcej niż jedno konto ISA tego samego typu w ciągu jednego roku podatkowego, co ułatwiłoby im zmianę dostawców.

Rozważana zmiana w systemie Indywidualnych Kont Oszczędnościowych (ISA) może przynieść znaczące korzyści dla tych, którzy na początku roku zdecydowali się na założenie stałooprocentowanego konta ISA, by następnie zauważyć, że rynkowe oferty stały się znacznie bardziej atrakcyjne.

W kontekście reformy Lifetime ISA (LISA), obecna sytuacja budzi pewne kontrowersje. Mimo długotrwałych apeli ze świata finansów o zmiany w systemie LISA, doniesienia wskazują, że Hunt może nie zdecydować się na ich wprowadzenie.

Aktualny system LISA nakłada kary na oszczędzających za wypłatę środków przed zakupem pierwszego domu lub przed osiągnięciem 60go roku życia, przy czym kary te są wyższe niż początkowy bonus rządowy. Ponadto, wielu ekspertów apeluje o zwiększenie limitu ceny nieruchomości w LISA, aktualnie wynoszącego £450,000 argumentując, że jego realna wartość znacząco zmniejszyła się na przestrzeni lat.

Sztuczna inteligencja

Ogłoszono, że rząd zainwestuje dodatkowe £500 milionów w ciągu najbliższych dwóch lat na finansowanie większej liczby "ośrodków innowacji". Ma to na celu wzmocnienie pozycji Wielkiej Brytanii jako "mocarstwa w dziedzinie sztucznej inteligencji". Hunt podkreślił, że decyzja ta wynika z "sukcesu centrów superkomputerowych w Edynburgu i Bristolu".

Prognozy i wyzwania

Uważam, że mimo ambitnych i obiecujących działań reformatorskich, Jeremy Hunt stoi przed złożonymi wyzwaniami ekonomicznymi. W szczególności, prognozy wskazują na potencjalne spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2024 roku, co stanowi znaczące ryzyko dla brytyjskiej gospodarki. W obliczu tych prognoz, zarówno rząd, jak i ekonomiści planujący budżety muszą być przygotowani na różne scenariusze, aby zapewnić stabilność i ciągłość wzrostu gospodarczego.

Dodatkowo, Hunt musi zmierzyć się z wyzwaniem wysokiej inflacji, która wywiera presję na koszty życia i konsumpcję. Wysoka inflacja może prowadzić do zmniejszenia siły nabywczej obywateli, co z kolei może hamować wzrost gospodarczy i zmniejszać zaufanie konsumentów. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd musi zrównoważyć potrzebę stymulowania wzrostu gospodarczego z koniecznością kontrolowania inflacji.

Jednym z kluczowych narzędzi do zarządzania tymi wyzwaniami jest polityka stóp procentowych. W obliczu wysokiej inflacji, Bank Anglii stoi przed decyzją o utrzymaniu wysokich stóp procentowych, co może ograniczyć wzrost gospodarczy, ale jednocześnie pomaga w kontrolowaniu inflacji. Ta delikatna równowaga między stymulowaniem gospodarki a utrzymaniem stabilności cenowej jest kluczowym wyzwaniem dla polityki monetarnej.

W związku z tym, strategie gospodarcze i finansowe przedstawione przez Hunt'a muszą być elastyczne i zdolne do adaptacji w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze. Odpowiednie zarządzanie tymi wyzwaniami będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości brytyjskiej gospodarki, zwłaszcza w obliczu zbliżających się wyborów i niepewności globalnej sytuacji ekonomicznej.
W obliczu prognoz mówiących o stagnacji brytyjskiej gospodarki w 2024 roku, kanclerz Jeremy Hunt przedstawił jesienne oświadczenie, które stanowi śmiałe próby wstrząśnięcia brytyjską ekonomią. Kluczowe elementy jego strategii to stałe ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, warte £9 miliardów rocznie, oraz cięcia w składkach ubezpieczenia narodowego.

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.