Polska fundacja rodzinna - korzyści dla Polaków w UK

Fundacja Rodzinna w Polsce, regulowana ustawą z 26 stycznia 2023 roku, staje się coraz bardziej popularnym narzędziem optymalizacji podatkowej, szczególnie w kontekście transakcji międzynarodowych między Polską a Wielką Brytanią. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy posiadają znaczące aktywa w Polsce, takie jak akcje, nieruchomości czy ziemia, znajdują w fundacjach rodzinnych sposób na skuteczne zarządzanie majątkiem oraz minimalizowanie obciążeń podatkowych zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Na czym polega problem?

Jako brytyjski rezydent podatkowy sprzedając aktywa w Polsce, takie jak akcje czy mieszkania, jesteś zobowiązany zapłacić podatki w obu krajach - Polsce i Wielkiej Brytanii.

Co to oznacza dla mnie?

Dla rezydentów podatkowych Wielkiej Brytanii wykorzystanie fundacji rodzinnej oznacza możliwość znacznego obniżenia obciążeń podatkowych

Jakie wnioski mogę wyciągnąć z artykułu?

Fundacja Rodzinna może być skutecznym narzędziem do zarządzania majątkiem i optymalizacji podatkowej, pozwalając na uniknięcie podatków w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Przykład klientki z akcjami o wartości £5 milionów

Przykładem może być jedna z naszych klientek, Pani Hanna, która otrzymała akcje polskiej spółki w ramach darowizny. Wartość tych akcji wzrosła w ostatnich latach do około £5 milionów. Zgodnie z polskim prawem, sprzedaż tych akcji wiązałaby się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od zysków kapitałowych, co stanowiłoby znaczną kwotę. Dodatkowo, jako rezydentka podatkowa w Wielkiej Brytanii, Pani Hanna musiałaby również opodatkować te zyski w UK, chyba że skorzystałaby z opcji Remittance Basis, która obowiązuje do kwietnia 2025 roku.

Aby zminimalizować obciążenia podatkowe, nasi partnerzy w Polsce, Kancelaria Majchrzak, Brandt i wspólnicy, pomogli Pani Hannie założyć fundację rodzinną. Fundacja została powołana zgodnie z nową ustawą o fundacjach rodzinnych z 2023 roku, co umożliwiło przeniesienie akcji do fundacji jako darowizny, zwalniając transakcję z podatku dochodowego w Polsce. Proces założenia fundacji przez Panią Hannę obejmował powołanie fundacji rodzinnej, której beneficjentami mogą być członkowie jej rodziny i przeniesienie akcji do fundacji jako darowizny, co umożliwiło uniknięcie podatku dochodowego, oraz sprzedaż akcji przez fundację, która nie była obciążona żadnym podatkiem. Środki uzyskane ze sprzedaży mogły być reinwestowane w różne przedsięwzięcia, takie jak zakup nieruchomości czy udziałów w innych podmiotach, a działania te również nie podlegały opodatkowaniu.

Przykład klientki z ziemią o wartości £300,000

Innym przykładem jest Pani Maria, która sprzedała ziemię na terenie Polski o wartości £300,000. Podobnie jak Pani Hanna, Pani Maria założyła fundację rodzinną z pomocą naszych partnerów. Przeniesienie własności ziemi do fundacji umożliwiło jej uniknięcie opodatkowania transakcji w Polsce. Po zakończeniu transakcji, Pani Maria skontaktowała się z naszą firmą, TaxOne, aby znaleźć rozwiązania pozwalające uniknąć podatków w Wielkiej Brytanii, gdzie jest rezydentką podatkową. Nasze doradztwo podatkowe umożliwiło jej skorzystanie z dostępnych ulg i optymalizacji podatkowej, co znacząco obniżyło jej zobowiązania podatkowe w UK.

Jakie są korzyści z fundacji rodzinnej?

Fundacje rodzinne pozwalają na uniknięcie podatków od darowizn i sprzedaży aktywów w Polsce. Fundacja jako podmiot dokonujący sprzedaży nie płaci podatku dochodowego. Ponadto, fundacja może zarządzać majątkiem w sposób elastyczny, inwestując w różne aktywa i przedsięwzięcia bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Umożliwiają również planowanie sukcesji majątkowej, co jest szczególnie istotne dla rodzin prowadzących działalność gospodarczą. Dla rezydentów podatkowych Wielkiej Brytanii, fundacja rodzinna pozwala na skorzystanie z opcji Remittance Basis, co znacząco obniża obciążenia podatkowe w UK.

Podsumowując, fundacja rodzinna w Polsce, regulowana ustawą z 26 stycznia 2023 roku, stanowi efektywne narzędzie do zarządzania majątkiem i optymalizacji podatkowej, szczególnie w kontekście transakcji międzynarodowych. Przykłady Pani Hanny i Pani Marii pokazują, jak założenie fundacji rodzinnej może pomóc w uniknięciu podatków zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, pozwalając jednocześnie na skuteczne zarządzanie i ochronę majątku rodzinnego.

Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.