Czego nie wiedzą budowlańcy? Parę słów o CIS

W tym artykule opisujemy problemy klienta, który jako kolejny padł ofiarą pseudo-księgowych. Biuro to nie poinformowało klienta o jego obowiązkach jako osoby pracującej w budowlance i o tym, jakie grożą mu kary za nieprzestrzeganie prawa podatkowego.

Klient jest właścicielem małej firmy budowlanej, mającej paru samozatrudnionych „pomagierów”, z których żaden nie był zarejestrowany w CIS (Construction Industry Scheme). Pomimo tego, że firma ta dopiero co powstała, HMRC zdążyło już im naliczyć blisko £2,000 kar.

Pierwszym krokiem było zatem zarejestrowanie firmy w PAYE i CIS. Problem pojawił się, kiedy pracodawca zakomunikował pracownikom, że od każdej z wypłat musi pobrać zaliczkę na ich podatek, pomimo tego, że są oni samo-zatrudnieni.

Tak właśnie działa CIS i w taki właśnie sposób zabezpiecza się HMRC – pobiera zaliczkę na poczet podatku dochodowego i National Insurance samozatrudnionych pracujących w branży budowlanej, podobnie jak to się dzieje w wypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w systemie PAYE.

Od osób samozatrudnionych zarejestrowanych w CIS jest pobierana zaliczka na poczet podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczenia społecznego (National Insurance), tak jak od osób zatrudnionych w systemie PAYE

Jeśli taki podwykonawca (subcontractor) nadpłaca podatek, kwoty te są później zwracane na koniec roku podatkowego, po złożeniu zeznania podatkowego i zrobieniu self-assessment.

Przed wysłaniem rozliczenia CIS przez pracodawcę, ten musi zweryfikować na stronie HMRC czy pracownik (podwykonawca) jest zarejestrowany w CIS. Jeśli nie jest, pracodawca ma obowiązek pobrania 30% podatku od zarobków pracownika. Jeśli natomiast pracownik zdążył się zarejestrować, urząd pozwala pracodawcy na pobranie niższej stawki - 20% podatku.

Kto musi być zarejestrowany w CIS?

Nie każdy wie, że w CIS poza samymi budowlańcami muszą być również zarejestrowane firmy i osoby sprzątające na terenie budowy lub po zakończeniu prac budowlanych - wówczas pracodawca (contractor) jest zobowiązany sprawdzić status rejestracji i pobierać określoną kwotę na poczet podatku od wynagrodzenia samozatrudnionej osoby sprzątającej.

Wszystkie firmy i osoby mające do czynienia z wykonywaniem prac budowlanych, przygotowywaniem pod budowę i pomaganiem w takich pracach muszą być zarejestrowane w CIS

Warto także pamiętać, że w różnych projektach ta sama osoba może być zarówno wykonawcą jak i podwykonawcą, w zależności od tego kto wystawia fakturę końcowemu klientowi.

Niezależni fachowcy pracujący bezpośrednio dla prywatnego klienta w jego domu nie muszą się rejestrować w CIS. Jednak na przykład kiedy kafelkarz lub murarz prosi innego samo-zatrudnionego kolegę o pomoc w robocie i płaci owemu koledze za tę pomoc, staje się wykonawcą (contractor), kolega jest podwykonawcą (subcontractor) i układ taki podlega pod Construction Industry Scheme.

Gdy prywatny zleceniodawca płaci osobno każdemu fachowcowi pracującemu na jego prywatnej posesji, pracownicy ci nie muszą być zarejestrowani w CIS.

Przykład.

Robert jest poproszony o położenie płytek w domu prywatnym Marka i prosi Antka, który jest samozatrudniony, o pomoc. Marek, jako prywatny klient, płaci Robertowi nie potrącając składki CIS po czym Robert płaci Antkowi za jego pomoc.

Robert powinien być zarejestrowany w CIS jako contractor zanim zrobi Antkowi wypłatę. Powinien również poprosić Antka o jego numer UTR w celu zweryfikowania na stronie HMRC czy ten jest zarejestrowany jako subcontractor w CIS. Jeśli Antek jest zarejestrowany i przejdzie weryfikację HMRC, wówczas Robert pobierze z jego wypłaty 20% składki CIS, jeśli nie - 30%.

Robert, jako zarejestrowany contractor, będzie zobowiązany rozliczyć się z urzędem do 19-go każdego miesiąca i zapłacić na konto HMRC pobraną od Antka kwotę podatku.

Antek, robiąc rozliczenie self-assessment na koniec roku podatkowego będzie mógł odzyskać część składek CIS, jeśli okaże się, że nadpłacił podatek dochodowy i National Insurance.

Tak została wytłumaczona sytuacja pracownikom firmy budowlanej naszego klienta. Tak mi zaś odpowiedzieli: „Żaden z moich kolegów się w ten sposób nie rozlicza. Nikt tego nie robi! Księgowa również nam o tym nie powiedziała…”

Kary HMRC za nieprzestrzeganie przepisów

Najprostszą odpowiedzią na powyższe słowa pracownika firmy budowlanej byłoby: Ignorantia legis non excusat (łac. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia).

A jeśli znasz swoje obowiązki jako i świadomie postanawiasz ich nie wypełniać, bo wielu Twoim kolegom się „upiekło”, przemyśl to lepiej jeszcze raz, bo jeżeli powinie Ci się noga, kary będą dotkliwe:

  • za niezłożenie zeznania CIS do 19-go każdego miesiąca – £100 kary;
  • przekroczenie terminu złożenia zeznania CIS powyżej 2 miesięcy – dodatkowa kara £200;
  • przekroczenie terminu złożenia zeznania CIS powyżej 6 miesięcy – dodatkowe £300 lub 5% wartości zaległej składki CIS (którekolwiek jest wyższe);
  • przekroczenie terminu złożenia zeznania CIS o 12 miesięcy – kolejne £300 lub 5% wartości zaległej składki CIS (którekolwiek jest wyższe);
  • przekroczenie terminu złożenia zeznania CIS powyżej 12 miesięcy – dodatkowa kara do £3,000 lub 100% wartości zaległej składki CIS (którekolwiek jest wyższe).

Powyższe kwoty to kary za nierozliczenie CIS tylko za jeden miesiąc! Nieskładanie zeznań CIS przez kilka miesięcy może zatem doprowadzić do kar w wysokości kilkudziesięciu tysięcy funtów. Czy warto zatem ryzykować?

Pracujesz w budowlance a nie jesteś jeszcze zarejestrowany w CIS jako contractor lub subcontractor? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym zespołem.

Powiązany artykuł:

Wielki Brat z HMRC – kontrola małych firm

Koniecznie przeczytaj także:

Brak powiązanych artykułów
Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.