Zarabianie na odsetkach czy pranie pieniędzy?

Na czym polega problem?

Dyrektor firmy wypłacał sobie odsetki od pożyczek, które nie były potrzebne firmie, co jest niezgodne z przepisami podatkowymi i zasadami Anti Money Laundering (AML).

Co to oznacza dla mnie?

Takie praktyki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i podatkowych, zarówno dla dyrektora, jak i dla księgowego wspierającego te działania.

Jakie wnioski mogę wyciągnąć z artykułu?

Należy unikać sztucznych transakcji finansowych i przestrzegać przepisów podatkowych oraz zasad AML, aby uniknąć sankcji ze strony HMRC.

Wyobraź sobie, że Twoje dziecko zachowało oszczędności z pierwszej komunii, a Ty pożyczasz mu dodatkowe pieniądze, wymagając od dziecka zwrotu z odsetkami. To porównanie oddaje sytuację, w której dyrektor firmy mającej wystarczająco pieniędzy na koncie, pożycza jej dodatkowe fundusze tylko po to, by wypłacić sobie odsetki. W tym artykule rzucę światło na nieetyczne praktyki finansowe, gdzie dyrektorzy i księgowi łamią prawo podatkowe oraz zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML).

Zarabianie na oszczędnościach

Nasz klient, będący dyrektorem firmy, regularnie udzielał swojej firmie pożyczek, mimo że firma była “cash rich” i nie potrzebowała dodatkowych środków. Następnie wypłacał sobie odsetki od tych pożyczek bez podatku. Wszystko byłoby w porządku, gdyby firma faktycznie potrzebowała tych pożyczek. Jednak w tym przypadku, działania klienta miały na celu jedynie sztuczne generowanie kosztów i obniżenie zobowiązań podatkowych.

Dodatkowo, księgowa współpracująca dotychczas z naszym klientem, pomagała mu w realizacji tych działań, co stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej i przepisów AML. Księgowa ta powinna była zidentyfikować, że działania klienta są nieuzasadnione ekonomicznie i mogą być uznane za próbę unikania opodatkowania. Zamiast tego, świadomie wspierała klienta w jego nieetycznych praktykach.

Przepisy podatkowe dotyczące wypłaty odsetek

Według brytyjskich przepisów podatkowych, odsetki od pożyczek udzielanych przez dyrektora swojej firmie mogą być uznawane za wydatek podatkowo uzasadniony tylko wtedy, gdy pożyczka jest ekonomicznie potrzebna przedsiębiorstwu - na przykład na zakup maszyn czy też by wspomóc firmę z cashflow. W przeciwnym razie, HMRC ma prawo zakwestionować takie odsetki jako sztuczne koszty.

Manual CTM08230 opisuje kwestie związane z pożyczkami pomiędzy powiązanymi stronami. W naszym kontekście, gdzie interesuje nas sposób, w jaki dyrektorzy firm mogą pożyczać pieniądze swoim firmom i odwrotnie, ten dokument dostarcza ważnych informacji dotyczących tego jak takie transakcje powinny być przeprowadzane, aby były zgodne z prawem podatkowym.

Dokument ten precyzuje jakie warunki muszą być spełnione, aby transakcja była uznana za pożyczkę. Podkreśla on również konieczność ustalania warunków pożyczki zgodnie z rynkowymi standardami, co oznacza, że odsetki i warunki spłaty muszą odpowiadać temu, co uzyskałaby firma od niezależnego pożyczkodawcy. Jest to szczególnie istotne, gdy pożyczki udzielane są pomiędzy powiązanymi podmiotami.

Jeśli uważasz, że pieniądze wypłacone Tobie z firmy w formie odsetek nie mają argumentacji prawnej, praktyki takie jak opisane w tym artykule mogą prowadzić do znaczących konsekwencji prawnych i finansowych. HMRC aktywnie ściga przypadki sztucznego obniżania opodatkowania, a niezgodne z prawem działania mogą skutkować zarówno karami finansowymi, jak i reputacyjnymi.

O czym pamiętać pożyczając pieniądze swojej firmie LTD?

Przy udzielaniu pożyczek firmom niezmiernie ważne jest przestrzeganie dwóch fundamentalnych zasad, które zapewniają ich prawidłowość i korzyść dla przedsiębiorstwa.

Pierwszą zasadą jest wyraźne i konkretne uzasadnienie ekonomiczne pożyczki.

Każda suma pieniędzy pożyczona firmie powinna służyć określonemu celowi biznesowemu, takiemu jak finansowanie rozwoju nowych produktów, zakup maszyn czy ekspansja na nowe rynki. Jasno zdefiniowany cel nie tylko usprawnia zarządzanie finansami, ale także stanowi solidne uzasadnienie dla takiej decyzji w oczach urzędu skarbowego.

Druga zasada dotyczy oprocentowania pożyczki, które musi odpowiadać warunkom rynkowym. Oznacza to, że stopa procentowa powinna być zbliżona do tego, co firma mogłaby uzyskać, zaciągając pożyczkę w banku. Takie podejście zapobiega podejrzeniom o niestandardowe, potencjalnie nielegalne praktyki finansowe. Jest to szczególnie ważne w świetle przepisów prawnych, które mogą interpretować nierynkowe stawki jako próbę ukrytego wypłacania zysków.

Zachowanie transparentności i zgodności z rynkowymi normami w tych dwóch obszarach nie tylko chroni Twoją firmę przed ryzykiem prawnym i podatkowym, ale również buduje jej wiarygodność. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skupić się na swoim rozwoju, unikając jednocześnie potencjalnych komplikacji związanych z zarzutami o pranie pieniędzy.

W końcu jako dyrektor, zgodnie z Companies Act 2006, musisz działać w najlepszym interesie firmy, a nie ją okradać.

Profesjonalne usługi
Ponad 500 klientów skorzystało już z naszej pomocy
Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij formularz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.