Samochód na firmę czy prywatny?

Podczas luźnej rozmowy z nowym klientem dowiedziałem się, że ma on do swojego użytku – także prywatnego --  firmowy samochód. Oczywiście naturalnym dla mnie było wspomnieć, że zapewne płaci podatek od tego „benefitu”, na co on odrzekł, że nie wiedział, że musi. Zmotywowało mnie to więc do opisania, w jaki sposób oblicza się podatek od samochodu i paliwa, za które płaci jego firma.

Sprawdziłem na stronie, ile mniej więcej samochód mojego klienta - SUV z 2017 roku - mógł kosztować, kiedy był nowy. Na stronie Auto Express znalazłem cenę startową tego auta £43,495. Niech zatem będzie to nasza kwota wyjściowa, której użyjemy w dalszych przykładowych kalkulacjach.

Cena samochodu - £43,495

Druga rzecz, którą musimy sprawdzić, to emisja CO2 tego samochodu. Na tej podstawie obliczamy wskaźnik procentowy, którego będziemy musieli użyć do obliczenia wartości „benefitu” (czyli samochodu), otrzymywanego z firmy.

SUV ten ma emisje 197 g/km.  Formuła do obliczenia procentu wartości auta, od którego będziemy płacić podatek wygląda następująco:

% = [(emisja auta -95) / 5] +16

Dodatkowo dla silników diesla dodaje się 4%, co w sumie daje nam wynik 37% (jest to najwyższy procent jaki może ustalić HMRC)

CO2 % = 37%

W kolejnych krokach obliczamy podatek do zapłacenia.

Cena samochodu, gdy był nowy * procent obliczony na podstawie emisji CO2 = wartość benefitu czyli kwota do opodatkowania:

Car benefits = £43,495 * 37% = £16,093

Zakładamy, że jesteśmy objęci najniższą stawką podatku dochodowego i płacimy 20% podatku dochodowego (income tax), a zatem do zapłaty mamy £3,219

Podatek od benefitów należy obliczyć za rok podatkowy od 6 kwietnia do 5 kwietnia, zaś formularz powinien być wysłany do HMRC do 6 lipca kolejnego roku. Robi się to na formularzu P11D. Jest ważne, by to obliczyć każdego roku, ponieważ w wypadku kontroli, HMRC sprawdzi jakie mamy aktywa (assets) i ciężko będzie ukryć, że mamy samochód firmowy do prywatnego użytku. O kontrolach małych firm pisałem w swoim artykule wcześniej.

Jeśli firma płaci za paliwo (car fuel benefits), one także podlegają opodatkowaniu. Ta kalkulacja jest łatwiejsza, ponieważ jest to stała kwota, do której stosuje się ten sam współczynnik procentowy emisji CO2 co powyżej. W tym roku wyjściowa kwota za paliwo podlegająca opodatkowaniu, niez ależnie od tego, ile go faktycznie otrzymujemy, to £24,100.

Car fuel benefits = 24,100 * 37% = £8,917

Zakładając zatem, że jesteśmy na najniższym progu podatkowy i płacimy 20% podatku, od tego benefitu z firmy zapłacimy £1,783.

Zatem w sumie za samochód firmowy i paliwo w takiej sytuacji powinniśmy zapłacić £5,004 podatku dochodowego.

Powyżej opisałem tylko sytuację związaną z użytkowaniem samochodu firmowego i paliwa ze strony pracownika, jednak wypadałoby też dodać, że pracodawca/firma również płaci podatek od tych benefitów – National Insurance class 1A – w wysokości 13.9% - także dorzućmy sobie do kwoty podatków obliczonych powyżej £25,010 benefitów * 13.8% = kolejne £3,451 podatku, które powinna zapłacić firma. Oczywiście, jeżeli to Twoja własna firma Cię zatrudnia, ta kwota także Ciebie faktycznie obciąża.

Zeznania te składa się na formularzu P11D – dostępny jest tutaj.

Deadline na wysłanie tego formularza za poprzedni rok podatkowy jest do 6 lipca roku bieżącego.

Ci z szanownych czytelników, którzy chcą bardziej szczegółowo przestudiować zagadnienia świadczeń w naturze („benefitów”) i opłaty fiskalne za takie świadczenia, znajdą więcej informacje pod tym linkiem.

Pamiętajmy też, że benefity od firmy powiększają nasz dochód z zatrudnienia, zatem przez posiadanie auta firmowego do prywatnego użytku bardzo łatwo można wejść na kolejny próg podatkowy. Może się okazać, że płaciłeś dotychczas 20% a powinieneś był płacić 40% już od jakiego czasu (np. gdy samochód masz od poprzedniego roku podatkowego i kalkulacje te powinny być uwzględnione w ostatnim zeznaniu podatkowym self-assessment).

Jeśli masz samochód firmowy do prywatnego użytku i nie wiesz, jak poradzić sobie z rozliczeniem tego benefitu skontaktuj się z naszym zespołem.

Czy jest korzystna alternatywa?

Gdyby ten sam SUV – albo jakiekolwiek inne auto – było naszą własnością, mogli byśmy za każdą milę przejechaną w celach biznesowych (poza dojazdem do normalnego miejsca pracy czyli tzw. commute)  odliczać sobie 45p od podstawy opodatkowania, co przy 10,000 milach i założeniu, że płacimy podstawową stawkę podatku dochodowego obniżyłoby nasz podatek i National Insurance o ponad £1,300. Sumując to co mamy do zapłacenia z tym, co moglibyśmy odzyskać sprzedając sobie samochód firmowy uzyskujemy oszczędność ponad £6,000 rocznie.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook