Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Inwestowanie zagranicznych środków pieniężnych w UK a ulgi podatkowe

Czy można uniknąć płacenia dodatkowych podatków przy inwestowaniu zagranicznych środków pieniężnych? Oczywiście! I to legalnie - wykorzystać przysługujące Ci ulgi podatkowe.

Jak większość rządów i rząd brytyjski chce, by ludzie inwestowali pieniądze w ich kraju - zasila to przecież gospodarkę. Dlatego też pozwala osobom, które nie są domicylami inwestować w UK przy użyciu ich środków pieniężnych znajdujących się poza Wielką Brytanią.

Dla takich osób, bez względu na to, czy korzystają z ulgi „remmitance basis” czy nie, na pieniądze przelane do UK nie jest nakładany podatek. Mówi o tym Income Tax Act 2007, sekcja 809.

Nie ma również limitów, jakie taka osoba może przelać do UK, lecz pamiętajmy, że trzeba poinformować HMRC o swoich zamiarach w ciągu roku od przelania pieniędzy. Inwestycja natomiast musi dojść do skutku w ciągu 45 dni. W przeciwnym wypadku trzeba opłacić podatek od kwoty przelanej do UK, UK, chyba że środki pieniężne zostaną przelane z powrotem na oryginalne konto.

Jaka inwestycja kwalifikuje się na ulgi podatkowe?

Aby się zakwalifikować na ulgę podatkową po przelaniu środków pieniężnych do UK musimy:

  • zainwestować w akcje firmy (niekoniecznie tej, która jest wystawiona na giełdzie) lub
  • pożyczyć firmie pieniądze firmie.

Musi być to firma, która działa lub będzie działać komercyjnie w ciągu 5 lat (czyli będzie generowała przychód). Prawo podatkowe nie mówi o żadnych rodzajach działalności, które na tę ulgę się nie kwalifikują, zatem inwestycje w nieruchomości również wchodzą w grę. Pamiętajmy jednak, że firma w którą inwestujemy musi mieć status firmy LTD lub PLC. Samozatrudnienia lub PPL nie wchodzą w grę.

Jak mogę wyprowadzić pieniądze z inwestycji?

To, czego na pewno nie możemy zrobić, to sprzedać tych akcji lub wycofać inwestycji „natychmiast” („immediately”). Zwrot z inwestycji możemy jednak otrzymać w postaci:

  • dywidend;
  • odsetek od pożyczonych pieniędzy;
  • wypłaty dyrektorskiej.

Warto wspomnieć, że nie możemy przelać do UK pieniędzy, które są naszymi zarobkami czy zyskiem kapitałowym, który pomimo wszystko powinien być opodatkowany przez nas w UK (warto przeczytać artykuł wcześniej przeze mnie opublikowany na temat MLI). Klauzula antyabuzywna nie pozwala unikać płacenia podatków za zarobki i zyski zagraniczne osobom będącym rezydentami podatkowymi w UK.

Decydując się na zamknięcie inwestycji, pieniądze oryginalnie zainwestowane muszą albo opuścić kraj, albo musi nastąpić re-inwestycja tej samej kwoty pieniędzy. W przeciwnym wypadku będziemy płacili podatek jak w przykładzie opisanym w artykule o remittance basis. Zyski kapitałowe mogą zostać w kraju i nie będą podlegały zasadom remittance basis – opodatkowane będą w normalny sposób w UK.

Podwójne opodatkowanie, a inwestycja Enterprise Investment Schmeme (EIS)

Jeśli nie mamy żadnych innych opcji i pomysłów na zainwestowanie w firmę, którą już znamy, możemy pomyśleć o inwestycji używając opcji Enterprise Investment Scheme – czyli EIS oraz Seed EIS (SEIS). Są one dostępne dla inwestorów będących już na wyższych progach podatkowych. Inwestycja w EIS oszczędza inwestorowi 30% (kwoty zainwestowanej) podatków, które w danym roku ma do zapłacenia oraz 50% ,jeśli zainwestują w spółkę ze statusem SEIS.

Tacy inwestorzy spotkają się jednak z innymi restrykcjami, np. nie będą mogli być związani z firmą jako dyrektorzy czy pracownicy, oraz nie będą mogli posiadać więcej niż 5% akcji w spółce. Temat opcji EIS oraz SEIS jest wart dokładniejszego wyjaśnienia - to świetna forma inwestycyjna, jednak nie dla każdego.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook