Inwestowanie zagranicznych środków pieniężnych w UK i ulgi podatkowe

Rząd brytyjski, jak większość rządów, chce, by ludzie inwestowali w ich kraju. Zasila to przecież gospodarkę. Dlatego też pozwala osobom, które nie są domicylami inwestować w UK, używając ich środków pieniężnych znajdujących się poza Wielką Brytanią.
Dla takich osób, bez względu na to czy korzystają z ulgi „remmitance basis” czy nie, na pieniądze przelane do UK nie jest nakładany podatek. Mówi o tym Income Tax Act 2007, sekcja 809.
Nie ma również limitów, jakie osoba taka może przelać do UK, lecz pamiętajmy, że osoba taka musi poinformować HMRC o swoich zamiarach w ciągu roku od przelania pieniędzy, a inwestycja musi dojść do skutku w ciągu 45 dni, w przeciwnym wypadku będzie musiał być opłacony podatek od kwoty przelanej do UK, chyba że środki pieniężne zostaną przelane z powrotem na oryginalne konto.

Jaka inwestycja się kwalifikuje na ulgi podatkowe?

Aby się zakwalifikować na ulgę podatkową po przelaniu środków pieniężnych do UK musimy:

  1. zainwestować w akcje firmy (niekoniecznie tej, która jest wystawiona na giełdzie); lub
  2. pożyczyć pieniądze firmie na rozwój.

Musi by to firma, która działa komercyjnie lub będzie działała w ciągu 5 lat (czyli będzie generowała przychód). Prawo podatkowe nie mówi o żadnych rodzajach działalności, które by się nie kwalifikowały na taką ulgę, zatem inwestycje w nieruchomości wchodzą w grę. Pamiętajmy jednak, że firma w którą inwestujemy musi mieć status firmy Ltd. lub PLC. Samozatrudnienia lub PPL nie wchodzą w grę.

Jak mogę wyprowadzić pieniądze z inwestycji?

Po pierwsze nie możesz sprzedać tych akcji lub wycofać inwestycji „natychmiast” („immediately”). Możesz zwrot z inwestycji jednak otrzymać w postaci:

- dywidend;

- odsetek od pożyczonych pieniędzy; czy

- wypłaty dyrektorskiej.

Warto wspomnieć, że nie możemy przelać do UK pieniędzy, które są czy to naszymi zarobkami czy to zyskiem kapitałowym, który pomimo wszystko powinien być opodatkowany przez nas w UK (warto przeczytać artykuł wcześniej przeze mnie opublikowany na temat MLI). Tutaj wchodzi zatem klauzula antyabuzywna w grę, niepozwalająca unikania płacenia podatków za zarobki i zyski zagraniczne osobom będącym rezydentami podatkowymi w UK.

Decydując się na zamknięcie inwestycji, pieniądze oryginalnie zainwestowane muszą albo opuścić kraj albo musi być zrobiona re-inwestycja tej samej kwoty pieniędzy. W przeciwnym wypadku będziemy płacili podatek jak w przykładzie opisanym w artykule o „remittance basis”. Zyski kapitałowe mogą zostać w kraju i nie będą podlegały zasadom remittance basis – opodatkowane będą w normalny sposób w UK.

Podwójne opodatkowanie a inwestycja Enterprise Investment Schmeme (EIS)

Jeśli nie mamy żadnych innych opcji i pomysłów na zainwestowanie w firmę, którą już znamy, możemy pomyśleć o inwestycji używając opcji Enterprise Investment Scheme – czyli EIS oraz Seed EIS (SEIS). To są opcje dostępne dla inwestorów będących już na wyższych progach podatkowych. Inwestycja w EIS oszczędza takiemu inwestorowi 30% (kwoty zainwestowanej) podatków, które w danym roku ma do zapłacenia oraz 50% jeśli zainwestują w spółkę ze statusem SEIS.

Inwestorzy tacy spotkają się jednak z wyższymi restrykcjami, np. nie będą mogli być związani z firmą jako dyrektorzy czy pracownicy oraz nie będą mogli posiadać więcej niż 5% akcji w spółce. Temat EIS oraz SEIS wymaga jednak dokładniejszego wyjaśnienia, ponieważ jest to świetna forma inwestycyjna, jednak nie dla każdego.

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook