Czego nie wiedzą budowlańcy? Parę słów o CIS

Kolejny tydzień z serii „Pomocy!” – i kolejna konfrontacja z klientem, która nadaje się na artykuł i kolejny dowód na to, że wielu doradców (bo niektórych już nie można nawet nazywać księgowymi) nie bierze swojego klienta poważnie i działa na jego niekorzyść, nie uświadamiając go jakie ma obowiązki pracując w budowlance i jakie grożą kary za nieprzestrzeganie prawa podatkowego.

Zgłosiła się do mnie mała firma budowlana, mająca paru samo-zatrudnionych „pomagierów”, z których żaden nie był zarejestrowany w CIS (Construction Industry Scheme). Pomimo tego, że firma ta dopiero co powstała, skarbówka HMRC zdążyła już im naliczyć blisko £2,000 kar.

Pierwszym krokiem było zatem zarejestrowanie firmy w PAYE i CIS. Problem pojawił się jednak, kiedy pracodawca zakomunikował pracownikom, że od każdej z wypłat musi pobrać zaliczkę na ich podatek, pomimo tego, że są oni samo-zatrudnieni. Tak właśnie działa CIS i w taki właśnie sposób zabezpiecza się HMRC – pobiera zaliczkę na poczet podatku dochodowego i National Insurance samozatrudnionych pracujących w branży budowlanej, podobnie jak to się dzieje w wypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w systemie PAYE. Jeśli taki podwykonawca (subcontractor) nadpłacił podatek, kwoty te są później zwracane na koniec roku podatkowego, po złożeniu zeznania podatkowego i zrobieniu self-assessment.

Przed wysłaniem rozliczenia CIS przez pracodawcę, ten musi zweryfikować na stronie HMRC czy pracownik (podwykonawca) jest zarejestrowany w CIS. Jeśli nie jest, pracodawca ma obowiązek pobrania 30% podatku od zarobków takiego pracownika. Jeśli natomiast pracownik zdążył się zarejestrować, urząd pozwala pracodawcy na pobranie niższej stawki 20% podatku.

Kto musi być zarejestrowany w CIS?

Wszystkie firmy i osoby mające do czynienia z wykonywaniem prac budowlanych, przygotowywaniem pod budowę i pomaganiem w takich pracach muszą być zarejestrowane w CIS. Nie każdy wie, że w CIS poza samymi budowlańcami muszą być również zarejestrowane firmy i osoby sprzątające na terenie budowy lub po zakończeniu prac budowlanych - wówczas pracodawca (contractor) jest zobowiązany sprawdzić status rejestracji i pobierać określoną kwotę na poczet podatku od wynagrodzenia samozatrudnionej osoby sprzątającej.

Warto także pamiętać, że w różnych projektach ta sama osoba może być zarówno wykonawcą jak i podwykonawcą, w zależności od tego kto wystawia fakturę  końcowemu klientowi.  

Niezależni fachowcy pracujący bezpośrednio dla prywatnego klienta w jego domu nie muszą się rejestrować w CIS. Jednak już gdy taki kafelkarz lub murarz prosi innego samo-zatrudnionego kolegę o pomoc w robocie i płaci owemu koledze za tę pomoc, staje się wykonawcą (contractor), kolega jest podwykonawcą (subcontractor) i układ taki podlega pod Construction Industry Scheme. Gdy prywatny zleceniodawca płaci osobno każdemu fachowcowi pracującemu na jego prywatnej posesji, pracownicy ci nie muszą być zarejestrowani w CIS.

Na przykład:

Robert jest poproszony o położenie płytek w domu prywatnym Marka i prosi Antka, który jest samo-zatrudniony, o pomoc. Marek, jako prywatny klient, płaci Robertowi nie potrącając składki CIS po czym Robert płaci Antkowi za jego pomoc.

Robert powinien być zarejestrowany w CIS jako contractor zanim zrobi Antkowi wypłatę. Powinien również poprosić Antka o jego numer UTR w celu zweryfikowania na stronie HMRC czy ten jest zarejestrowany jako subcontractor w CIS. Jeśli Antek jest zarejestrowany i przejdzie weryfikację HMRC, wówczas Robert pobierze z jego wypłaty 20% składki CIS, w przeciwnym wypadku kwotę w wysokości 30%. Robert, jako zarejestrowany contractor, będzie zobowiązany rozliczyć się z urzędem do 19-go każdego miesiąca i zapłacić na konto HMRC pobraną od Antka kwotę podatku.

Antek robiąc rozliczenie self-assessment na koniec roku podatkowego będzie mógł odzyskać część składek CIS, jeśli okaże się, że nadpłacił podatek dochodowy i National Insurance.


Tak została wytłumaczona sytuacja pracownikom firmy budowlanej. Tak mi zaś odpowiedzieli:- Żaden z moich kolegów się w ten sposób nie rozlicza. Nikt tego nie robi! A Pani Kasia również nam o tym nie powiedziała…

Kary HMRC za nieprzestrzeganie przepisów.

Najprostszą odpowiedzią na powyższe słowa pracownika firmy budowlanej byłoby - Ignorantia legis non excusat (łac. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia), jednak spróbujmy przedstawić to z innej perspektywy.

To, że żaden z kolegów nie został złapany na nie przestrzeganiu przepisów nie powinno być wyznacznikiem tego, byśmy i my się nie rejestrowali. Chociażby z tego powodu, że głównemu wykonawcy grożą za to wysokie kary:

  • Za niezłożenie zeznania CIS do 19-go każdego miesiąca – automatycznie dostaniemy £100 kary.
  • Dłużej niż 2 miesiące – dodatkowa kara £200.
  • Dłużej niż 6 miesięcy – dodatkowe £300 lub 5% wartości zaległej składki CIS (którekolwiek jest wyższe).
  • Zwlekanie 12 miesięcy – kolejne £300 lub 5% wartości zaległej składki CIS (którekolwiek jest wyższe).
  • Powyżej 12 miesięcy – dodatkowa kara do £3,000 lub 100% wartości zaległej składki CIS (którekolwiek jest wyższe).


Powyższe kwoty to kary za nierozliczenie CIS tylko za jeden miesiąc! Nieskładanie zeznań CIS przez kilka miesięcy może zatem doprowadzić do kar w wysokości kilkudziesięciu tysięcy funtów. Czy warto zatem ryzykować?

Pracujesz w budowlance a nie jesteś jeszcze zarejestrowany w CIS jako contractor lub subcontractor? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym zespołem.

Powiązany artykuł:

Wielki Brat z HMRC – kontrola małych firm

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook